Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kasva suureks Issanda viisides

Reede, 4. Juuli 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 17: 1-19

Juuda kuningas Joosafat
1Ja tema poeg Joosafat sai tema asemel kuningaks; tema kindlustas ennast Iisraeli vastu.
2Ta pani sõjaväe kõigisse Juuda kindlustatud linnadesse ja paigutas valveüksused Juuda maale ja Efraimi linnadesse, mis tema isa Aasa oli vallutanud.
3Ja Issand oli Joosafatiga, sest ta käis oma isa Taaveti varasematel teedel ega otsinud baale,
4vaid ta otsis oma isa Jumalat ja käis tema käskude järgi ega teinud nagu Iisrael.
5Issand kinnitas kuningriigi tema kätte ja kogu Juuda tõi Joosafatile ande; ja tal oli palju rikkust ning au.
6Issanda teedel olles oli ta süda julge ja peale selle kõrvaldas ta Juudast veel ohvrikünkad ja viljakustulbad.7Oma valitsemise kolmandal aastal läkitas ta oma vürstid Ben-Haili, Obadja, Sakarja, Netaneeli ja Miika Juuda linnadesse õpetama,
8ja koos nendega leviidid Semaja, Netanja, Sebadja, Asaeli, Semiramoti, Joonatani, Adonija, Toobija ja Toob-Adonija - leviidid; ja koos nendega preestrid Elisama ja Joorami.
9Need õpetasid Juudas ja neil oli kaasas Issanda Seaduse raamat; nad käisid läbi kõik Juuda linnad ja õpetasid rahvast.10Hirm Issanda ees valdas kõiki Juuda ümberkaudsete maade kuningriike ja need ei sõdinud Joosafati vastu.
11Ja vilistite poolt toodi Joosafatile ande ja rahamaksu; isegi araablased tõid temale lambaid ja kitsi: seitse tuhat seitsesada jäära ja seitse tuhat seitsesada sikku.
12Ja Joosafat sai üha vägevamaks ning ta ehitas Juudasse kindlustatud paiku ja tagavaraladude linnu.
13Temal olid suured tagavarad Juuda linnades ja sõjamehed, vahvad võitlejad, Jeruusalemmas.
14Ja niisugune oli nende teenistuslik jaotus vastavalt nende perekondadele: Juuda tuhandepealikud: pealik Adna ja koos temaga kolmsada tuhat vahvat võitlejat;
15tema kõrval pealik Joohanan ja koos temaga kakssada kaheksakümmend tuhat;
16tema kõrval Amasja, Sikri poeg, kes oli enese vabatahtlikult Issandale pühendanud, ja koos temaga kakssada tuhat vahvat võitlejat.
17Benjaminist: Eljada, vahva võitleja, ja koos temaga kakssada tuhat, kes olid relvastatud ammu ja kilbiga;
18tema kõrval Joosabad ja koos temaga sada kaheksakümmend tuhat, kes olid sõjaks varustatud.
19Need teenisid kuningat; ja peale nende olid need, keda kuningas oli pannud kindlustatud linnadesse kogu Juudas.

Kujutle, kuidas suurt puud mööda liiguvad päikese mõjul üles toitaineosakesed, ignoreerides gravitatsiooniseadust.

Joosafati valitsusaeg algab entusiasmiga. Võib lugeda üksikasjalikku kirjeldust tema valitsusajal toimunust (s 3-10) (nt “ta otsis Jumalat”, “Issand kinnitas”, “preestrid läksid linnadesse”) ja märgata prioriteete: Jumal esikohal, sõjavägi viimasel (s 12-19). Milline kindel veendumus andis talle energiat neiks tegevusteks? “Tema süda kasvas suureks ISSANDA viisides” (algne tekst). See on tavatu väljend, algset verbi kasutatakse tavaliselt kasvavate puude kohta, siin väljendub ka üleolek ja uhkus.Kuid see kõik käib Joosafati südame kohta. Oled sa jälginud, kuidas kasvab puu, oma aias või ümbruskonnas? Kui tähelepanelikult vaadata, võib märgata sirutumist suure magneti, päikese poole. Me ei pruugi teada midagi fotosünteesist, kuid võime siiski imetleda pidevat elu voolamist läbi puu. Vaata oma südamesse, kas see sirutub pidevalt Issanda poole, millimeeter haaval?
Uus element Joosafati valitsuses on krooniku järgi ülemaaline misjon. Pöördu tagasi kirjakoha juurde ja proovi leida 21 misjonäri nimed, millest võib-olla esimesel lugemisel üle libisesid. Ka tänapäeval vajab iga riik, iga maa kasvamiseks suurt hulka abilisi. Kõigil neil inimestel on nimed, kuid ainult vähesed saavad tuntuks.
Kui sa oled kristliku sõnumi õpetaja rollis, kas püüad kõigest hingest oma teadmisi koguduses edasi anda? Kui oled tavaline koguduse liige, kas oled näljane teadmiste, kasvamise, küpsemise järele?

Palveta pastorite ja õpetajate eest, keda tunned, et teadmine Jumalast võiks levida üle maa.