Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

2Aj 18:28 -19:11

Esmaspäev, 7. Juuli 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 18:28 -19:11

Saalomon palub enesele tarkust
1Ja Saalomon, Taaveti poeg, osutus tugevaks oma kuningriigis, ja Issand, tema Jumal, oli temaga ning tegi ta väga suureks.
2Ja Saalomon andis käsu kogu Iisraelile, tuhande- ja sajapealikuile, kohtumõistjaile ja kõigile juhtidele kogu Iisraelis, perekondade peameestele,
3ja Saalomon ning terve kogudus koos temaga läksid ohvrikünkale, mis oli Gibeonis, sest seal oli Jumala kogudusetelk, mille Issanda sulane Mooses kõrbes oli teinud.
4Ometi oli Taavet toonud Jumala laeka Kirjat-Jearimist paika, mille Taavet selleks oli valmistanud; sest ta oli Jeruusalemmas selle jaoks telgi üles löönud.
5Aga vaskaltar, mille Betsaleel, Huuri poja Uuri poeg, oli teinud, oli seal Issanda elamu ees; seal otsisid Saalomon ja kogudus Issandat.
6Ja Saalomon ohverdas seal Issanda ees kogudusetelgi vaskaltaril; ta ohverdas selle peal tuhat põletusohvrit.7Selsamal ööl ilmutas Jumal ennast Saalomonile ja ütles talle: "Palu, mida ma sulle peaksin andma!"
8Ja Saalomon vastas Jumalale: "Sa oled Taavetile, mu isale, suurt heldust osutanud, ja oled minu tema asemele kuningaks tõstnud.
9Nüüd, Issand Jumal, saagu tõeks su sõna mu isale Taavetile, sest sa oled mu kuningaks tõstnud rahvale, keda on nõnda palju nagu põrmu maa peal!
10Anna nüüd mulle tarkust ja mõistust minna ja tulla selle rahva eesotsas, sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale?"
11Ja Jumal ütles Saalomonile: "Et see sul südame peal on ja et sa ei ole palunud rikkust, varandust ega au, ka mitte oma vaenlaste hinge, ja et sa ei ole palunud isegi mitte pikka iga, vaid oled enesele palunud tarkust ja mõistust, et saaksid kohut mõista rahvale, kellele ma sind olen kuningaks tõstnud,
12siis olgu sulle antud tarkust ja mõistust! Ja ma annan sulle ka rikkust, varandust ja au, nagu seda ei ole olnud kuningail enne sind ega ole ühelgi pärast sind."
13Ja Saalomon tuli ohvrikünkalt Gibeonist, kogudusetelgi eest, Jeruusalemma ja valitses Iisraeli üle.
Saalomon hangib hobuseid ja vankreid
14Ja Saalomon kogus sõjavankreid ja ratsanikke, ja tal oli tuhat nelisada sõjavankrit ja kaksteist tuhat ratsanikku; need paigutas ta vankrilinnadesse ja kuninga juurde Jeruusalemma.
15Ja kuningas hoolitses, et Jeruusalemmas oli hõbedat ja kulda nagu kive, ja seedripuid nõnda palju nagu metsviigipuid Madalmaal.
16Saalomoni hobused olid toodud Egiptusest ja Kiliikiast; kuninga ülesostjad tõid neid Kiliikiast kindla hinna eest.
17Egiptusest toodi vanker kuuesaja hõbeseekli eest ja hobune saja viiekümne eest; ja nõnda toodi neid nende vahendusel kõigile hettide ja süürlaste kuningaile.
Saalomon hakkab templit ehitama. Leping Tüürose kuningaga
18Ja Saalomon käskis ehitada koja Issanda nimele ja kuningliku koja iseenesele.
1Ja Saalomon määras seitsekümmend tuhat meest kandjaiks, kaheksakümmend tuhat meest kiviraiujaiks mäestikus ja kolm tuhat kuussada, kes neid juhatasid.
2Ja Saalomon läkitas ütlema Huuramile, Tüürose kuningale: "Tee minule sedasama, mida sa tegid mu isale Taavetile, kellele sa saatsid seedripuid, et ta sai enesele ehitada koja, kus ta elas.

Joosafat tähendab “Issand mõistab kohut” ja siin näeme Joosafatti elamas oma nime kohaselt. Väljend “Joosafat elas Jeruusalemmas” võib ka tähendada, et ta “elas kodus. Ei mingeid retki rohkem!”

Joosafat tähendab “Issand mõistab kohut” ja siin näeme Joosafatti elamas oma nime kohaselt. Väljend “Joosafat elas Jeruusalemmas” võib ka tähendada, et ta “elas kodus. Ei mingeid retki rohkem!”
Üle kogu maa pani Joosafat kehtima juriidilise süsteemi ülevaatajatega (kuninglikud ja religioossed). “ISSANDA” mainimine mitu korda selles lõigus näitab selgelt selle juriidilise süsteemi fookust. Kui kohtunikud täitsid oma ülesandeid halvasti, langes neile Jumala viha. Nad olid vahendajad. (Huvitav on märkida, et Kohtumõistjate raamatus on kohtunik peaaegu päästja sünonüüm.)
Kas sinu riigi juriidiline süsteem on stabiilne, korruptsioonivaba? Inglismaal on Lord Chancellori institutsioon asutatud juba 1500 ja sellel on ühiskonnas võimas positsioon, kuigi praegu tundub, et seda tahetakse asendada. Tool, millel kohtunuk traditsiooniliselt istus, on kaetud villaga, vill aga oli vanasti Inglismaa majanduse alus. Tugevatel institutsioonidel võtab areng kaua aega, revolutsioonilised muutused on palju ebastabiilsemad. 20. sajandi alguses lubas kommunistlik revolutsioon kiiret muutust uue utoopia loomiseks. Utoopiat ei saabunud kunagi, pärast terve sajandi kestnud verevalamist on selle optimismilaine poolt loodud süsteemid enamuses kokku varisenud.
Positiivsed muutused on üldiselt aeglased ja väga pehmed. Salmis 7 hoiatatakse korruptsiooni eest. Mõnedes riikides on äritegemine tänapäeval väga riskantne, sest puudub korralik juriidiline süsteem. Mõtle riikidele, kus seadus ja kord on hävinud või hävivad aeglaselt. Kuidas võiks taastava, ennetava õiguse uuesti jalule seada (mitte ainult karistamise, vanglad, kättemaksu)? Kui ühiskonna väärtused hakkavad kokku varisema, hakkavad inimesed üha enam kohtuprotsesse ära kastama. Siis hakkavad kohtunikud rohkem raha saama ning rohkem otsuseid tehakse oma äranägemise järgi, mitte Issanda kartusest lähtudes.

Kui sul on võimalik, võta osa mõnest kohtuprotsessist või jälgi seda meedias. Palveta nende eest, kes sinu riigis töötavad õigussüsteemis.