Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pilvine lõppvaatus

Kolmapäev, 9. Juuli 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 20:20-37

Joosafat võidab moabid ja ammonlased
20Ja järgmisel hommikul tõusid nad vara ning läksid Tekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles: "Kuulge mind, Juuda ja Jeruusalemma elanikud! Uskuge Issandasse, oma Jumalasse, siis te jääte püsima! Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik!"
21Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Issandale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema: "Tänage Issandat, sest tema heldus kestab igavesti!"
22Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani Issand varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu; ja nad löödi maha.
23Sest ammonlased ja moabid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et need hävitada ja kaotada; ja kui nad Seiri elanikele olid lõpu teinud, siis aitasid nad üksteist hävitada.24Kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole, ennäe, siis lamasid laibad maas ja ükski polnud pääsenud.
25Ja Joosafat ja tema rahvas tulid neilt saaki riisuma ja leidsid nende juurest palju varandust, riideid ja kalleid riistu, ja nad võtsid endile rohkem, kui nad suutsid kanda; nad olid kolm päeva saaki riisumas, sest seda oli palju.
26Ja neljandal päeval kogunesid nad Kiituseorgu, sest seal kiitsid nad Issandat; seepärast nimetatakse seda paika Kiituseoruks tänapäevani.
27Siis pöördusid kõik Juuda ja Jeruusalemma mehed, ja Joosafat nende eesotsas, rõõmuga tagasi Jeruusalemma, sest Issand oli neid lasknud nende vaenlastest rõõmu tunda.
28Ja nad tulid naablite, kannelde ja pasunatega Jeruusalemma Issanda kotta.
29Aga hirm Jumala ees valdas kõigi maade kuningriike, kui nad kuulsid, et Issand oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu.
30Siis oli Joosafati kuningriigil vaikne aeg; tema Jumal andis talle ümberkaudu rahu.
Joosafati valitsemisaeg
31Ja Joosafat valitses Juuda üle; ta oli kuningaks saades kolmkümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas kakskümmend viis aastat; ta ema nimi oli Asuuba, Silhi tütar.
32Ta käis oma isa Aasa teed ega lahkunud sellelt, tehes, mis õige oli Issanda silmis.
33Aga ohvrikünkad ei kadunud ja rahvas ei olnud veel valmistanud oma südant oma vanemate Jumalale.34Ja muud Joosafati lood, varasemad ja hilisemad, vaata, need on kirja pandud Jehu, Hanani poja lugudes, mis on võetud Iisraeli Kuningate raamatusse.35Ja pärast seda astus Juuda kuningas Joosafat ühendusse Iisraeli kuninga Ahasjaga, kes tegi õelat tööd.
36Ta ühines temaga laevu ehitama, mis pidid minema Tarsisesse; nad ehitasid laevu Esjon-Geberis.
37Aga Elieser, Dodavahu poeg Maaresast, kuulutas prohvetlikult Joosafati vastu, öeldes: "Sellepärast, et sa oled liitunud Ahasjaga, purustab Issand su töö!" Ja laevad hukkusid ega saanudki minna Tarsisesse.

Anna mulle, ISSAND, vankumatu, keskendunud süda, mis ei kuluks läbi ega kalduks õigelt teelt kõrvale.

Joosafati valitsusaja lõpp pole enam nii päikeseline. See on siiski veel piisavalt helge, kuid sisse tuleb kurbusenoot. Joosafat tegi, mis oli õige. Ta tegi oma poegade jaoks parima. Pole kahtlust, et Jehu kirjapanekud sisaldavad palju muid lugusid sellest, mida see silmapaistev juht ütles ja korda saatis.
Kuid siin on üks “aga”. Inimlik soov ise kõigest üle olla on ka selles loos tajutav. See kasvab ja võtab võimust nagu umbrohi, mida on näha kogu Iisraeli ja Juuda loos. Kuigi sadade aastate jooksul oli rahvale õpetatud, et Issand on ainus Jumal, kummardati ikka ebajumalaid. Ja siis sõlmiti rumal liit Iisraeli kuninga Ahasjaga. Järgnes katastroof.
Krooniku jutustuses vahelduvad valgus ja varjud. Isegi suurtel kuningatel on oma puudused, mida siis selgelt näidatakse. Kuidas peaksid lugejad reageerima niisugusele loole? Peame lugema alandlikult ja mõistvalt. Peame lugema aukartuse ja imetlusega, et jumalik kannatlikkus kasutab ka ebatäiuslikke tööriistu oma eesmärkide elluviimiseks. Peame lugema hardumusega - Issanda armastus põletab kõik, keda see ei soojenda. Ülistus peaks muutuma meie elu keskpunktiks, absoluutseks prioriteediks – see on pinnas, milles saame hingata ja kasvada. Me peame elama selles ilusas, aga katkises maailmas, milles peegeldub Jumala piiramatu hool meie eest, armastades ja ustav olles. Kristuse kaudu teame kroonikust palju rohkem Issanda armastuse, tarkuse ja õigluse kohta.

Kuigi mu ümber on igapäevased elumured, võib mu vaim kõndida valguse teel, sest sina, Issand, oled ehitanud oma trooni mu südamesse ja ma võin elada turvaliselt sinu hoole all.