Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Miks elu kukkus kokku?

Esmaspäev, 22. September 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 24:17-27

Juuda kuningas Joas
17Aga pärast Joojada surma tulid Juuda vürstid ja kummardasid kuningat; siis kuningas kuulas neid.
18Ja nad jätsid maha Issanda, oma vanemate Jumala koja ning teenisid viljakustulpi ja jumalakujusid; siis tabas viha Juudat ja Jeruusalemma nende süü pärast.
19Ta läkitas nende keskele prohveteid pöörama neid Issanda poole; ja need manitsesid neid, aga nad ei võtnud kuulda.
20Siis täitis Jumala Vaim Sakarja, preester Joojada poja, ja tema astus rahva ette ning ütles neile: "Nõnda ütleb Jumal: Mispärast te astute üle Issanda käskudest? See ei õnnestu teil! Et te olete Issanda maha jätnud, siis jätab tema teid maha."
21Aga nad pidasid tema vastu vandenõu ja viskasid tema kuninga käsul Issanda koja õues kividega surnuks.
22Kuningas Joas ei mõelnud armastusele, mida Sakarja isa Joojada temale oli osutanud, vaid tappis tema poja. Ja too ütles surres: "Issand näeb ja tasub!"23Ja aastavahetusel tuligi Süüria sõjavägi tema vastu; nad tulid Juudasse ja Jeruusalemma, hävitasid rahvalt kõik rahvajuhid ja läkitasid kogu oma saagi Damaskuse kuningale.
24Kuigi Süüria sõjavägi oli tulnud väheste meestega, andis Issand nende kätte väga suure sõjaväe, sest nad olid maha jätnud Issanda, oma vanemate Jumala; nõnda mõisteti kohut Joase üle.
25Ja kui nad tema kallalt ära läksid - nad jätsid ta maha raskesti haavatuna -, siis pidasid ta sulased tema vastu vandenõu preester Joojada poegade vere pärast; nad tapsid tema voodis ja nõnda ta suri. Ta maeti Taaveti linna, aga teda ei maetud kuningate hauda.
26Ja need, kes pidasid tema vastu vandenõu, olid Saabad, ammonlanna Simeati poeg, ja Joosabad, moablanna Simriti poeg.
27Aga tema pojad ja paljud ennustused tema kohta ja Jumala koja ehitamine, vaata, need on kirja pandud Kuningate raamatu "Seletuses". Ja tema poeg Amasja sai tema asemel kuningaks.

Alguses läheb kõik elus hästi aga siis võtab allaandmine järjest enam maad. Tundub nagu uskuja eelnevast teekonnast jääks järele vaid habras ning udune mälestus. Sellise dramaatilise pöörde põhjuseks on sageli vaimse toe lõppemine või puudumine, mid annavad maad inimeste märkuste mõjule.

Peale ülempreester Joojada surma pühivad sünged muutuseajad üle Juuda. Rahva juhid püüavad kuningale meelepärased olla (s 17) ning meelitajatele on alati raske vastu seista, sest inimesele meeldib kuulata head enese kohta. Salmi 18 ”nemad” viitab kõikidele rahva juhtidele. ”Issanda hoone hülgamine” aga tähendab sisuliselt kogu Jehoova uskumisele selja pööramist. Selle asemele tulevad viljakusjumalannana tuntud Paabeli Ashera kummardamine keda teeniti puude ja viljakustulpade ääres. Ja nii nagu teistes ebajumalatele pühendatud sarnastes riitustes oli siingi tegu kõlvatustega.
Ei ole siis ime, et Jumala viha järgneb sellisele käitumisele ( s 18). Samas Jumala arm ning pikameelsus andsid rahvale veel armuaega, ning Jumal läkitas ka prohveteid hoiatama. Neid aga ei kuulatud (s 19). Ja eks nii ongi, et kui patt vallutab inimese mõtted, siis enam mõistlik kõne, manitsus ja isegi Jumala kutse ei pääse kergesti mõjule. Eriti puudutab see 6. käsu valdkonda ja kõike abieluga seotut. Prohvet Sakaraja, Joojada sõna ainult ärritas kuningat ning ta laskis prohveti kividega surnuks visata – nii oli kuninga poolt täiesti kõrvale heidetud Joojadaga enne kogetud osadus,sõprus ja vaimne tugi. Pimestatud inimene ei suuda enam selgesti mõtelda ( s 22). Taoline kokkuvarisemine aga paiskas Joase põhjatusse sügavikku, ning kui Iisrael pidi kogema valusat lüüasaamist Süürlastelt, siis kannatas kogu rahvas.

Issand, Issand – varja mind täna pimestava ja meelitava patu mõju eest!

Selle kommentaari autor: Juhani Lindgren