Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ära karda hüüda!

Pühapäev, 21. September 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 142

Abipalve ahastuses
1Taaveti õpetuslaul; palve, kui ta oli koopas.
2Oma häält tõstes ma kisendan Issanda poole, oma häält tõstes ma anun Issandat.
3Ma valan välja oma kaebuse tema ette, ma annan temale teada oma ahastuse.
4Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina tunned mu teerada. Teele, mida ma käin, on minu jaoks peidetud püünised.
5Vaata paremale poole ja näe, et mul ei ole, kes mind tunneks. Pelgupaik on mu eest hävinud, ükski ei hooli mu hingest.
6Ma kisendan sinu poole, Issand! Ma ütlen: Sina oled mu pelgupaik, mu osa elavate maal!
7Pane tähele mu halisemist, sest ma olen väga nõder! Vabasta mind mu tagaajajate käest, sest nad on minust tugevamad!
8Vii välja mu hing vangist tänama sinu nime! Õiged käivad mu ümber, kui sina mulle head teed.

Jumala teenimine ei koosne vaid tänust ja ülistusest – me võime, veel enamgi, peame Jumala ette tooma ka oma valud, patukahetsuse, anumised ja hirmud.

Taaveti olukord ei paku esmapilgul midagi rõõmustavat. Salmid 2, 3 ja 4a võiksime pealkirjastada: Ainult Jumal suudab aidata ahastuses. Ahastusest suudab läbi tungida veel vaid üks mõte – Jumal. Psalmist teab, kellele loota, ja hüüab appi Jumalat. Ta on palvetanud ka varem ja teeb seda ka hiljem, ta teab, et nii rõõmus kui ahastuses on Jumal temaga.
Salmid 4b-5 kirjeldavad Taaveti olukorda. Alles siis, kui ta oma viletsuses on Jumala poole hüüdnud, toob ta välja ka põhjuse. Talle olid seatud lõksud nagu mõnele loomale, sõbrad olid ta maha jätnud, ta oli otsekui vangis (s 8), ta teadis, et tagaajajad on temast tugevamad. Kuid samas teadis ta seda, et ka Koljat oli temast tugevam, kuid kaotaja. Ta teadis, et tema nõrkus on koos Jumalaga tugevus (2Kr 12:10).
Taavet palvetab peatse abi saabumise pärast (s 6-8). Kuigi tema ümber ei olnud midagi julgustavat, tõstis ahastaja pilgu taeva poole. Korraga ta saavutas sellise kindluse, mis oli tugevaim maistest pelgupaikadest.
Mõnikord peab Jumal kasutama eluraskusi selleks, et teha meist järjekindlamad ja ustavamad palvetajad. Ahastusest on pidanud paljud läbi minema, isegi sellised usumehed nagu Jeremija ja Paulus. Kuni me elame siin patuses maailmas, on kannatused meie elu üheks osaks (2Tm 3:12). Kõik kannatajad saavad abi taevast, kui nad seda paluvad.

Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet.” ( Ps 91)

Selle kommentaari autor: APÜ