Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Edu saavutades

Kolmapäev, 24. September 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 26:1-23

Juuda kuningas Ussija (Asarja)
1Ja kogu Juuda rahvas võttis Ussija, kes oli kuusteist aastat vana, ja tõstis ta tema isa Amasja asemele kuningaks.
2Tema ehitas üles Eelati ja tõi selle tagasi Juudale, pärast seda kui kuningas oli läinud magama oma vanemate juurde.
3Ussija oli kuningaks saades kuusteist aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas viiskümmend kaks aastat; ta ema nimi oli Jekolja, Jeruusalemmast.
4Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu tema isa Amasja oli teinud.
5Ta otsis Jumalat, niikaua kui elas Sakarja, kes oli arukas Jumala nägemises; ja niikaua kui ta otsis Issandat, andis Jumal temale edu.6Ta läks välja ja sõdis vilistite vastu ning kiskus maha Gati müüri, Jabne müüri ja Asdodi müüri ning ehitas linnu Asdodi ja vilistite maa-alale.
7Jumal aitas teda vilistite vastu ja nende araablaste vastu, kes elasid Guur-Baalis, ning meunlaste vastu.
8Ja ammonlased andsid Ussijale ande ning tema kuulsus levis kuni Egiptuseni, sest ta sai väga võimsaks.
9Ja Ussija ehitas Jeruusalemma tornid Nurgavärava, Oruvärava ja Kõveriku peale ning kindlustas need.
10Ta ehitas torne kõrbe ja kaevas palju kaevusid, sest tal oli palju karja madalmaal ja tasandikul, põllumehi ja viinamäetöölisi mäestikus ja viljapuuaedades, kuna ta armastas põllutööd.
11Ja Ussijal oli võitlusvalmis sõjavägi, kes rühmadena sõtta läks, olles arvuliselt ära loetud kirjutaja Jeieli ja nimestiku hooldaja Maaseja poolt Hananja juhatusel; Hananja oli üks kuninga pealikuid.
12Perekondade peameeste koguarv vahvate võitlejate hulgas oli kaks tuhat kuussada.
13Nende juhatada oli sõjavägi, kolmsada seitse tuhat viissada meest, võitlusvalmis ja küllalt tugev, et aidata kuningat vaenlase vastu.
14Ja Ussija varustas neid, kogu sõjaväge, kilpide, piikide, kiivrite, soomusrüüde, ambude ja lingukividega.
15Ja ta tegi Jeruusalemma osavalt leiutatud seadeldised tornide ja nurkade peale, noolte ja suurte kivide heitmiseks; ja tema kuulsus levis kaugele, sest ta sai imepäraselt abi, kuni ta sai vägevaks.16Aga kui ta oli saanud vägevaks, läks ta süda ülbeks, nõnda et ta talitas kõlvatult ja murdis truudust Issandale, oma Jumalale: ta läks Issanda templisse suitsutama suitsutusaltaril.
17Siis läks preester Asarja tema järel sisse ja koos temaga kaheksakümmend Issanda preestrit, kõik tublid mehed.
18Nemad astusid kuningas Ussijale vastu ning ütlesid temale: "Pole sinu asi, Ussija, Issandale suitsutada, vaid see on preestrite, Aaroni poegade asi, kes on pühitsetud suitsutama. Mine pühamust välja, sest sa oled üle astunud ja see ei tule sulle auks Issandalt Jumalalt!"
19Siis vihastus Ussija, kel oli parajasti käes suitsutuspann suitsutamiseks; ja kui ta preestrite pärast vihastus, lõi Issanda kojas suitsutusaltari juures preestrite nähes ta laubal välja pidalitõbi.
20Ja kui ülempreester Asarja ja kõik preestrid vaatasid tema poole, vaata, siis oli ta laubal pidalitõbi. Siis nad ajasid ta sealt kiiresti ära, ja ka tema ise tõttas välja, sest Issand oli teda löönud.

Enne kui hakkad lugema teksti, too Jumala ette kõik oma praktilised vajadused meeles pidades tema tõotust: „Otsige esiti Jumala riiki ja kõike muud antakse teile pealegi“ ( Mt 6:33)

Rännates üle terve maailma, on mind masendanud pilt sellest kui paljudes kultuurides ollakse täiesti neelatud materialistliku edukujutise kummardamisest. Kuigi Vana Testamendi edu sümbolid olid teised, oli ka see keskendunud omandile: „ Kui oleme rikkad ning meil on palju vara, siis tähendab, et oleme olnud edukad.“ Kui määratult erineb Jumala vaade sellele maailmale!
Tema kõige suurem hool ja mure on see kas me otsime Teda või mitte. Kui me seda teeme, siis avastame mida tähendab olla tõeliselt edukas. Mõnikord võib Jumala järgimine tuua kaasa ka materiaalse külluse, aga viimselt on see ikkagi vaid kõrvalise tähtsusega. Jah, ikka on nii et nautides suurimat mugavust, on meil ka suurim kiusatus arvata, et saame väga hästi hakkama ka ilma Jumalata.
Ussija valitsusaja varased aastad märkisid talle suurt edukust, kuid ta jättis tähelepanuta selle, et kõiges tema saavutatus oli Jumalal väga suur roll. Ja nii ta otsustab et ta ise teab kõige paremini mis on hea ning Jumal peab teda karistama kiire kohtumõistmisega saates talle pidalitõve kuni surmani ( s 19-23).
Kuulutades evangeeliumi maailma eri paigus – on enamasti kõige raskem jõuda inimesteni nendes piirkondades kus on suurimad elumugavused. Ilmselt ka sinu naabruses on kõige suuremaks väljakutseks jõuda nendeni, kel on materiaalset küllust.
Kogu selle edu ja külluse maski taga aga oleme tegelikult maailmas, kus inimesed igal elualal janunevad kõige enam elu tähendusrikkuse ning eesmärgistatuse järele. Enamasti ei otsi nad vastuseid kohaliku kiriku juurest, ometi on nad avatud vaimsetele otsingutele ning kõige enam otsivad nad kohta kuhu kuuluda, mida võiksid kutsuda koduks. Mõtiskle, kas sinu tutvusringkonnas on selliseid inimesi. Ja palu, et Jumal aitaks sul jagada neile seda head sõnumit tema armust - kui peaksid nendega täna kohtuma.

Palveta nende eest, kes sinu kogukonnas peavad kandma vastustust ning on edukad. Palu et Jumal aitaks neil mõista et Tema omab valitsust üle kõige ning et nad võiksid tunnustada ja tundma õppida Teda.

Selle kommentaari autor: John Stephenson