Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tüli norides

Esmaspäev, 28. September 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 5:20-31

Jeruusalemma ja Juuda patud
20Andke seda teada Jaakobi soole, kuulutage Juudale, öeldes:
21"Kuulge ometi seda, rumal ja südametu rahvas! Silmad teil on, aga te ei näe, kõrvad teil on, aga te ei kuule.
22Kas te ei karda mind, ütleb Issand, kas te ei vabise minu ees, kes olen pannud liiva merele igaveseks piiriks, millest see üle ei pääse? Kuigi ta lained kohisevad, ei suuda need midagi; kuigi need mühavad, ei pääse nad üle.
23Aga sellel rahval on tõrges ja vastupanija süda, nad on ära taganenud ja läinud.
24Nad ei ütle oma südames: "Kartkem ometi Issandat, oma Jumalat, kes annab vihma omal ajal, varajase ja hilise vihma, kes meile hoiab lõikuse nädalaid!"
25Teie süüteod pöörasid need ära ja teie patud hoidsid hea teist eemal.
26Sest minu rahva hulgas leidub õelaid: need luuravad kummargil nagu linnupüüdjad, seavad üles püüdepaelu, et püüda inimesi.
27Otsekui lindudega täidetud puurid on nende kojad täis kavalust. Seetõttu on nad saanud suureks ja rikkaks,
28on läinud lihavaks ja läikivaks. Nad astuvad üle iga piiri, ka kurjades tegudes: nad ei aja kohtuasju, vaeslapse kohtuasja, et seda lahendada, ja nad ei mõista õigust vaestele.
29Kas ma ei peaks neid sellepärast karistama? ütleb Issand. Kas mu hing ei peaks kätte tasuma niisugusele rahvale?
30Midagi kohutavat ja jäledat sünnib maal:
31prohvetid kuulutavad valet, preestrid õpetavad nendega käsikäes ja mu rahvas armastab seda nõnda. Aga mida te teete, kui sellele tuleb lõpp?

Mõni võiks arvata, et Jeremija oli paras viriseja. Jumal aga pidas teda leegiheitjaks! Mis on sind seni kõige enam sütitanud?

Juuda arvas et Jumal ähvardab niisama ning et prohvetid räägivad suusoojaks ( s13). Jumalal ja prohvetitel aga oli vägi, mida demonstreerida: tulised sõnad toovad kaasa tulised tagajärjed ( 14). Kõigepealt saabub sõjalise sissetungi ähvardus ( s 15 – 17) armee poolt, mis oli tuntud oma julmuse poolest. Selles kurja orgias oleks Juuda tarbimisühiskond suitsuna õhku haihtunud koos oma viljasaagi, laste ja kogukonnaga – nii nagu tänapäeval juhtub terrorirünnakute puhul.
Aga Juuda – kurt, tumm ja pime Jumala hoiatuste suhtes, jätkab Jumala väe põlastamist. Inimesed, kes ei hooli Jumala pühadusest, saavad peatselt kogeda tema viha. Jumal kes on seadnud aastaajad ning hoiab neid toimimas, saab hõlpsalt hakkama ka jonnakate lastega ( s 22). Kui meie tuhnime ebajumalatemplites jumalate otsingul, siis ei lase sotsiaalne kaos end kaua oodata. „Kummalised jumalad“ muudavad kogu maa „kummaliseks“ ( s 19).
Poliitikud, kohtunikud ja valeprohvetid pakkusid Juudale võltslootust minnes rasva suurte tasude tõttu (s 28). Siiski - päästmine ei ole sõltuv ahnetest südametunnistuse tapjatest nagu Juuda, keda juhtisid isehakanud ja oma uhkusest juhitud religioossed juhid 8s 31). Jumal oli kohkunud nende rumalusest mis lubas neil uskuma hakata omaenese valesid ( s30).

Kui probleemi aluseks on valed siis ja ka praegu, siis peab olema keegi kes ka räägib tõtt. Kas see võiksid olla sina?

Selle kommentaari autor: APÜ