Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lootuse paradoks

Kolmapäev, 7. Oktoober 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jeremija 27

Paabeli kuninga ike on talutav
1Juuda kuninga Sidkija, Joosija poja valitsemise alguses tuli Jeremijale Issandalt see sõna; ta ütles:
2"Issand ütles mulle nõnda: Valmista enesele köidikud ja ikkepuud ning pane need enesele kaela!
3Läkita siis need Edomi kuningale, Moabi kuningale, ammonlaste kuningale, Tüürose kuningale ja Siidoni kuningale käskjalgade kaudu, kes tulevad Jeruusalemma Juuda kuninga Sidkija juurde,
4ja käsi neid öelda oma isandaile: Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Öelge oma isandaile nõnda:
5Mina olen teinud maa, inimesed ja loomad, kes maa peal on, oma suure rammu ja väljasirutatud käsivarre abil, ja ma annan need sellele, kes minu silmis õige on.
6Ja nüüd annan ma kõik need maad oma sulase, Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte, ja ma annan temale ka metsloomad teda teenima.
7Ja kõik rahvad peavad teenima teda ja tema poega ja pojapoega, kuni tuleb temagi aeg ja paljud rahvad ja suured kuningad sunnivad tedagi teenima.
8Ja seda rahvast ja seda kuningriiki, kes tõrgub teenimast teda, Paabeli kuningat Nebukadnetsarit, ja kes ei anna oma kaela Paabeli kuninga ikke alla, seda rahvast ma nuhtlen mõõga ja nälja ja katkuga, ütleb Issand, kuni ma teen neile tema käe läbi lõpu.
9Teie ärge kuulake oma prohveteid ja ennustajaid ning unenägusid, samuti mitte märkide seletajaid ja nõidu, kes teile räägivad ja ütlevad: Te ei hakka teenima Paabeli kuningat!
10Sest nemad kuulutavad teile valet, selleks et teid eemaldada teie oma maalt, et mina peaksin teid ära tõukama, mistõttu te hukkute.
11Aga selle rahva, kes viib oma kaela Paabeli kuninga ikke alla ja teenib teda, jätan ma tema oma maale, ütleb Issand, ja ta võib seda harida ning elada sel maal.12Ja Juuda kuningale Sidkijale rääkisin ma kõik needsamad sõnad, öeldes: Andke oma kaelad Paabeli kuninga ikke alla ja teenige teda ja tema rahvast, siis te jääte elama!
13Miks peaksite surema, sina ja su rahvas, mõõga, nälja ja katku läbi, nõnda nagu Issand on tõotanud rahvale, kes ei taha teenida Paabeli kuningat?
14Ja ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile räägivad ja ütlevad: "Te ei hakka teenima Paabeli kuningat!", sest nad kuulutavad teile valet.
15Sest mina ei ole neid läkitanud, ütleb Issand; ometi kuulutavad nad valet minu nimel, selleks et ma tõukaksin teid ära ja et te hukkuksite, teie ja need prohvetid, kes teile kuulutavad. 16Ja preestritele ja kogu sellele rahvale ma rääkisin, öeldes: Nõnda ütleb Issand: Ärge kuulake oma prohvetite sõnu, kes teile kuulutavad, öeldes: "Vaata, Issanda koja riistad tuuakse nüüd varsti Paabelist tagasi", sest nad kuulutavad teile valet!
17Ärge kuulake neid, teenige Paabeli kuningat, siis te jääte elama! Miks peaks see linn saama varemeiks?
18Kui nad siiski on prohvetid ja kui neil on Issanda sõna, siis nad palugu ometi vägede Issandat, et riistu, mis on jäänud Issanda kotta ja kuningakotta, ei viidaks Paabelisse!
19Sest nõnda ütleb vägede Issand sammaste, vaskmere, aluste ja muude riistade kohta, mis on veel jäänud siia linna
20ja mida Paabeli kuningas Nebukadnetsar ära ei võtnud, kui ta Jeruusalemmast viis Paabelisse vangi Juuda kuninga Jekonja, Joojakimi poja, ja kõik Juuda ja Jeruusalemma suurnikud,
21sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, riistade kohta, mis on jäänud Issanda kotta ja Juuda kuningakotta ja Jeruusalemma:
22Need viiakse Paabelisse ja need jäävad sinna selle päevani, kui ma tunnen muret nende pärast, ütleb Issand, ja toon need ära ning panen tagasi siia paika!"

Matteuse 11:30 ütleb Jeesus: „ Minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” Leia täna Tema ligiolus kiirustamata puhkus.

Kas sulle meenub aeg, oled kogenud, või oled kuulnud lugusid sellest kuidas Jumal on sind/ kedagi teist juhtinud näiliselt segast teed pidi, mida teised ei mõista – ning viimaks selgub et just see tee viib kaugelt paremate lahendusteni kui mistahes loogilisem variant? Jumala tagurpidi ökonoomikas on üsna tavaline, et näiliselt põhjendamatu lootus viib ootamatuid teid pidi üllatavate tulemusteni. 24.peatükis olid head viigimarjad põgenikud, halvad aga need kes jäid maale alles. Tänases tekstis jäävad need kes Paabeli valitsusele alistuvad, ellu – need aga kes sellele vastu seisavad kogevad katastroofi. Uue kuninga lavale astudes ning täiesti uues rahvusvahelises reaalsuses etendatud järjekordne tähendamissõna annab edasi just samalaadset paradoksi. Juudat ei päästa sissetungivate Paabeli vägede käest poliitilised alliansid ümbritsevate rahvastega.
Vaatamata valeprohvetite vastukäivatele sõnumitele – vastupanu ainukeseks tulemiks saab olema täielik häving. Ning alternatiiviks pakutakse iket ümber kaela, mis sümboliseerib selle rahva turvalisust kes on nõus edasi liikuma ühes tandemis Nebukadnedsariga ning mitte talle vastu astuma.
Enamik Jeremija kaasaegseid prohveteid ei nõustu temaga. Nende silmis on linn ning tempel endiselt purustamatud ja see ei lase neil näha et Jumalal võib oma rahva ja selle tulevikupärandi päästmiseks olla hoopis teistsuguseid teid kui mäss ning sõltumatuse taotlemine. Jeremija ka ei katkesta kaasprohvetite palveid templi varade säilimise pärast, kuigi teab et olemasolevas kontekstis on kõik taolised lubadused katteta ning väärlootust külvavad. Taastumisele tulevikus viib ainult üks tee – ning see on alistumise ike.
Ka Jeesus pakkus inimestele elu ikke vastuvõtmise läbi – see oli alandliku õppimise nign vaimse puhkamise ike. Vabatahtlik alistumine autoriteedile millega kaasneb sõltumatuse kaotamine ei ole tee mille maailm valiks, ometi on see tee partnerlusele Jeesusega, jagades iket, mis on ainuomaselt sulle sobiv – ning Jeesuse järgijatele paradoksaalne tee lootuse täitumisele.

Kas elad täna eesmärgist juhitud partnerluses Issandaga? Või on su ike muutunud lõdvaks, hoopis lahti pääsenud? Kui nii, siis alistu palves ning luba end uuesti ikkesse sobitada.

Selle kommentaari autor: Grace Thomlinson