Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Eksitatud lootus

Neljapäev, 8. Oktoober 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 28

Valeprohvet Hananja
1Ja selsamal aastal, Juuda kuninga Sidkija valitsemise alguses, neljanda aasta viiendas kuus, rääkis minuga prohvet Hananja, Assuri poeg Gibeonist, Issanda kojas preestrite ja kogu rahva nähes; ta ütles:
2"Nõnda räägib vägede Issand, Iisraeli Jumal, kes ütleb: Mina murran Paabeli kuninga ikke!
3Enne kui kaks aastat on möödunud, toon ma tagasi siia paika kõik Issanda koja riistad, mis Paabeli kuningas Nebukadnetsar võttis siit paigast ja viis Paabelisse.
4Ja Juuda kuninga Jekonja, Joojakimi poja, ja kõik Juuda vangid, kes läksid Paabelisse, toon ma tagasi siia paika, ütleb Issand, sest ma murran Paabeli kuninga ikke."
5Aga prohvet Jeremija rääkis prohvet Hananjaga preestrite nähes ja kogu rahva nähes, kes seisid Issanda kojas.
6Prohvet Jeremija ütles: "Aamen! Issand tehku nõnda! Issand kinnitagu su sõnu, mis sa oled prohvetlikult kuulutanud, et ta toob Paabelist tagasi siia paika Issanda koja riistad ja kõik vangid.
7Ent kuule ometi seda sõna, mis ma räägin sinu kuuldes ja kogu rahva kuuldes:
8Prohvetid, kes on olnud enne mind ja enne sind muistsest peale, on prohvetlikult kuulutanud paljudele maadele ja suurtele kuningriikidele sõda, õnnetust ja katku.
9Aga prohvet, kes kuulutab rahu, tunnistatakse alles siis prohvetiks, kelle Issand tõesti on läkitanud, kui selle prohveti sõna on täide läinud."
10Siis prohvet Hananja võttis ikke prohvet Jeremija kaelast ja murdis katki.
11Ja Hananja rääkis kogu rahva nähes, öeldes: "Nõnda ütleb Issand: Selsamal kombel murran ma Paabeli kuninga Nebukadnetsari ikke kõigi rahvaste kaelast, enne kui kaks aastat on möödunud." Aga prohvet Jeremija läks oma teed.12Ja Issanda sõna tuli Jeremijale pärast seda, kui prohvet Hananja oli katki murdnud ikke prohvet Jeremija kaelast; ta ütles:
13"Mine ja räägi Hananjaga ning ütle: Nõnda ütleb Issand: Sa oled murdnud puuikked, aga oled teinud nende asemele raudikked!
14Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Ma olen pannud raudikke kõigi nende rahvaste kaela, et nad teeniksid Paabeli kuningat Nebukadnetsarit, ja nad peavad teda teenima! Ja ma olen andnud temale metsloomigi."
15Ja prohvet Jeremija ütles prohvet Hananjale: "Kuule ometi, Hananja! Issand ei ole sind läkitanud, vaid sina oled pannud selle rahva uskuma valet.
16Seepärast ütleb Issand nõnda: Vaata, ma läkitan sind maa pealt ära. Sel aastal sa sured, sest sa oled kuulutanud taganemist Issandast."
17Ja prohvet Hananja suri selsamal aastal seitsmendas kuus.

Matt 5:11 ütleb „…Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse..“ Ava oma süda Temale, kes annab eriõnnistuse tagakiusatuile.

Ka tänapäeval on valitsejad silmitsi küsimustega: kas alustada sõda? Kas peaksime liituma nendega kes on alustanud? Kas tuleks moodustada veel suuremaid liite või võtta asjad üksi enese kätte? Siiski on siin üks suur erinevus võrreldes nende iidsete aegadega millest Piiblist loeme: meie ajal langetavad taolisi otsuseid poliitikud, kes omakorda on mõjutatud mitmesuguste teiste gruppide huvidest. Iisraelil aga oli prohvet, kelle oli saatnud Jumal ise, et juhtida nende valikuid. See prohvet jälgis poliitilisi sündmusi, kuid ei pakkunud sobivana tunduvat käibetarkust jooksvate poliitiliste olukordade lahendamiseks. Pigem oli tema sõnum: ärge minge sõtta! Jumal kaitseb teid ning see on Jumala tahe, et hakkate teenima oma vaenlast.
Jeremija on veendunud et alistumine pealesurutavale ikkele kestab mitmeid sugupõlvi enne kui rahvas taastatakse. Hanania ei pane sõnumit ikkest päriselt kõrvale, kuid on veendunud, et Nebukadnedsari ike murtakse ning kogu olnu taastatakse lähima paari aasta jooksul (s 10,11). Jeremija tunneb kaasa selle sooviga, kuid hoiatab siiski, et taolise prohveteeringu tõesust saab näha alles tagantjärele. Ainult saabuv rahu saab tõendada rahusõnumite tooja õigsust. Praegusel juhtumil asendab Jeremijia Hananiase eksitatud lootusesõnumi isikliku hoiatusega mis on antud sedavõrd lühiajalises raamis (s 16) ning ligidal oleva täitumistähtajaga, et seda tuleb võtta äärmiselt tõsiselt kõikidel pealtvaatajatel.
Varakirik pidi korduvalt kogema samalaadseid väljakutseid oma usaldusväärsusele. Kui meeleparandust nõudev ning andestust pakkuv sõnum Jeesusest tekitas vaid raevu variserides keda süüdistati tema mõrvamises – oli igati loogiliseks reaktsiooniks püüe noist ärritajatest lahti saada. Tark rabi Gamaliel aga hoiatas, et ainult aeg näitab kas ende meeste ärritav sõnum osutub tegelikult tõeks või mitte: inimlikud ettevõtmised ebaõnnestuvad, Jumala vastu aga ei suuda inimene võidelda!
Eksitatud lootus oma äärmises tõhutuses on hullem ka kõige mustemast lootusetusest.
Jeremija kaasaegsed pidid seda omal nahal kogema juba lähitulevikus.

Mis juhtuks kui Jumal saadaks meie keskele oma „Jeremija“? kas üldse kuulaksime teda või eelistaksime oma eksitatud lootuste peale toetuda? Või rajame end hoopiski kaasaegsete väärprohvetite sõnumitele poliitikas, majanduses , filosoofias ning meedias?

Selle kommentaari autor: Grace Thomlinson