Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ootamatu lootuskiir

Reede, 9. Oktoober 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 29:1-14

Jeremija kiri Paabeli vangidele
1Ja need on selle kirja sõnad, mis prohvet Jeremija läkitas Jeruusalemmast vangide vanemaile, kes veel alles olid, ja preestreile ja prohveteile ja kogu rahvale, keda Nebukadnetsar oli Jeruusalemmast viinud vangi Paabelisse,
2pärast seda kui kuningas Jekonja ja kuninganna, hoovkondlased, Juuda ja Jeruusalemma vürstid ning sepad ja ehitustöölised Jeruusalemmast olid läinud,
3Elaasa, Saafani poja, ja Gemarja, Hilkija poja, vahendusel, keda Juuda kuningas Sidkija läkitas Paabeli kuninga Nebukadnetsari juurde Paabelisse; selles oli öeldud:
4"Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, kõigile vangidele, keda ma olen Jeruusalemmast lasknud viia vangi Paabelisse:
5Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja!
6Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid! Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid! Paljunege seal, ärge vähenege!
7Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli!
8Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Ärge laske endid petta oma prohveteist, kes on teie keskel, ja oma ennustajaist, ja ärge võtke tõena oma unistusi, mida te unistate!
9Sest nad kuulutavad teile minu nimel valet; mina ei ole neid läkitanud, ütleb Issand.
10Sest Issand ütleb nõnda: Alles kui seitsekümmend Paabeli aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika.
11Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.
12Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid.
13Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.
14Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia.

Meenuta korraks oma elu kõige kurvemaid/ lootusetumaid aegu. Täna Jumalat et Ta on sind läbi kandnud, pane oma usaldus uuesti Tema peale!

Organisatsioon kus töötan on eesmärgiks seadnud „ vabaduse, õigluse, rahu ning võimaluste kättesaadavaks tegemise igaühele maailmas“. Kui inimesed saaksid valida, siis kõik sooviksid saada lootusrikast tulevikku. Paabelisse veetavad sõjavangid aga ilmselt vajasid väga mingitki lootuse „süsti“ vaadates tulevikku. Psalm 137 kirjeldab neid istumas nuttes jõe ääres , lauldes igatsusega laule kodust ning paludes kättemaksu oma kinnivõtjaile. Nemad lootsid, et eksiil saab peagi ümber ning nad saavad minna tagasi koju. Kas suudad kujutleda rahva juhtide reaktsiooni kui nad saavad kirja Jeremijalt, mis on täis üllatusi.
See oli Jumal ja mitte Nebukadnedsar, kes nad eksiili saatis ( s4). Ning nad jäävad sinna piisavalt kauaks – et parem proovida korralikult sinna oma elu rajada – nii sotsiaalses kui isegi majanduslikus mõttes. Ja kõik mida nad oskavad teha oma vangisoleku linnade heaks – tuleb kasuks ka neile enestele (s 7). Jumal plaanib nad kord tagasi tuua – siis kui tema aeg selleks tuleb – siis kui neil on temaga uuendatud osadus ja ta on nende elu taastanud. Ning neid ei oota ees mitte tume tulevik vaid parem tulevik, palju parem sellest „roiskunud viigimarjast“ mis saab osaks neile kes jäid maha kodumaale. Nende väljavaade on peaaegu kirjeldamatult hale.
Jeremija üleskutse mitte järgneda valeprohvetite nõuandeile – saab vastuseks raevuka purske et tema ainult „mängib prohvetit“. Mida temasugune „hull“ üldse teab? Selle asemel, et keskenduda Jumala sõnumis olevale lootusele, näevad eksiilisolijad vaid seda mis nad on enese arvates kaotanud ning mille juurde igatsevad tagasi pöörduda. Vähemalt hetkel ei ole nad valmis kuulma ega vastu võtma ühtegi teist stsenaariumi. Kui omane on selline suhtumine kogu inimkonnale!
Õnneks peale pikka vangistust, puhastatud ja viimaks tänu toovad inimesed saavad näha Jeremija sõnade täideminekut.

Mis on sinu kõige suuremad tulevikulootused – su enese, perekonnad, koguduse ning kogukonna jaoks? Palu, et Jumal näitaks teed – tema teed ja tema ajastust nende plaanide täitumisel. Ole väga julgustatud Temas!

„Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“( Rm 15:13)

Selle kommentaari autor: Grace Thomlinson