Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kahekordsed lootusesambad

Esmaspäev, 12. Oktoober 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 30

Tõotus vangipõlve lõpetamiseks
1Sõna, mis Jeremijale tuli Issandalt; ta ütles:
2"Nõnda räägib Issand, Iisraeli Jumal, ja ütleb: Kirjuta kõik sõnad, mis ma sulle olen rääkinud, enesele raamatusse!
3Sest vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva vangipõlve, ütleb Issand, ja ma toon nad tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile, ja nad pärivad selle." 4Ja need on sõnad, mis Issand rääkis Iisraeli ja Juuda kohta,
5sest nõnda ütleb Issand:
"Me oleme kuulnud hirmukisa; on kartus, aga mitte rahu.

6Küsige ometi ja vaadake: kas meesterahvas sünnitab? Mispärast ma näen iga meest käed puusas nagu sünnitajal naisel, ja mispärast on kõik näod muutunud kahvatuks?
7Häda! Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole. See on Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest.
8Ja sel päeval, ütleb vägede Issand, ma murran ikke su kaelast ja kisun katki su köidikud; ja muulased ei pane neid enam teenima,
9vaid nad teenivad Issandat, oma Jumalat, ja Taavetit, oma kuningat, kelle ma neile tõstan.
10Aga sina, mu sulane Jaakob, ära karda, ütleb Issand, ja Iisrael, ära ehmu! Sest vaata, ma päästan sind kaugelt ja sinu soo nende vangipõlvemaalt. Jaakob tuleb tagasi ning elab rahus ja muretult, ilma et keegi teda hirmutaks.
11Sest mina olen sinuga, ütleb Issand, et sind päästa. Ma teen lõpu kõigile rahvaile, kelle sekka ma sind olen pillutanud. Aga sinule ma ei tee lõppu: ma karistan sind õiglaselt, aga hoopis karistamata ma sind küll ei jäta.
12Sest nõnda ütleb Issand: Su vigastus on ravimatu, su haav on valus.
13Ei ole kedagi, kes kaitseks su õigust, mädapaisel ei ole paranemist, sulle ei kasva korpa.
14Kõik su armukesed on sind unustanud, nad ei küsi su järele. Sest ma olen sind löönud, nagu lüüakse vaenlast halastamatu karistusega, sellepärast et su süü on suur, et su patte on palju.
15Miks sa kisendad oma haava pärast, et su valu on vaigistamatu? Su suure süü, su paljude pattude pärast olen ma sulle seda teinud.
16Ometi õgitakse ära kõik, kes sind õgivad, ja kõik, kes sind rõhuvad - viimane kui üks läheb vangi; kes sind rüüstavad, saavad rüüstatavaiks, ja kõik, kes võtavad sind saagiks, annan ma saagiks.
17Sest ma tahan lasta kasvada sulle korba ja ravida sind sinu haavadest, ütleb Issand, sellepärast et sind on nimetatud hüljatuks: "Siion, kellest ükski ei hooli!"
18Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma pööran Jaakobi telkide vangipõlve ja ma halastan tema eluasemete peale; linn ehitatakse üles oma rusuhunnikule ja palee asub seal, kus see peab asuma.
19Sealt kostab tänulaul ja rõõmsate hääl. Ma teen nad paljuks ja nad ei vähene, ma teen nad auväärseiks ja neid ei halvustata.
20Siis on ta pojad nagu muistegi ja ta kogudus seisab kindlana mu ees. Ja ma karistan kõiki ta piinajaid.
21Temast enesest tuleb ta aukandja ja tema keskelt ilmub ta valitseja; ma luban teda ligineda ja ta tuleb mu juurde, sest kes muidu annaks pandiks oma südame, et minule ligineda? ütleb Issand.
22Siis te olete mu rahvas ja mina olen teie Jumal.
23Vaata, Issanda torm, raev, puhkeb, ja keeristorm keerutab üle õelate pea.
24Issanda viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda saatnud oma tahtmise. Viimseil päevil te mõistate seda.

„Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib.“( Nl 3:25) Oota Teda täna, ole valmis tema tulekuks…

Jeremija kirjutamised on muutumas raamatuks! Tema lootuse visioon on innustav ning täpne. Paanika, terror ja rõhumine saavad asendatud rahu, puhkuse ning hirmuvaba olekuga. Ravimatud hingehaavad ja sügav emotsionaalne valu, need saavad tervendatud. Hüljatud ning maha lõhutud Jeruusalemm ehitatakse taas üles ning saab rõõmsate pidupäevade tähistamise ning jumalakartliku juhtimise asupaigaks. Valitud rahva suhe Jumalaga taastatakse. Ja see kõik sünnib Jumala teona, väljendudes samas nii halastuse ( s 17-18) kui ka vihana ( s 232-24).
Meile ei meeldi eriti mõtiskleda vihase, kättemaksuhimulise Jumala üle – sellise üle, kelle pühadus ei talu mingisugust pattu ning kes mõnikord valib astuda patu vastu otsekui tuulepööris. Ning isegi kui usume, et Jumal võib ja on minevikus sellisel viisil käitunud, on meil ikkagi raske uskuda, et ta võib seda veelkord teha – ka praegu. Kurjud tundub meie maailmas võimutsevat juba nii piiramatult. Kus on Jumal siis kui türannid rõhuvad rahvaid, täiskasvanud kuritarvitavad lapsi ning süütud inimesed kannatavad ebaõiglaselt sissetungijate ja ülekohtuste käes? Ka psalmist mõtiskles selle üle sageli. Ja mõnigi kord ei suuda me seda mõista antud hetkel vaid alles hiljem ( s 24).
Ometi teame, et Jumala viha olulisemaid tasakaalustajaid on tema kaastunne. Ta on tõotanud et ei jää igavesti vihaseks. Ja nii avavad kohtumõistmine ning meeleparandus tee andeskandmisele ning taastamisele. Tuleb tagasi rõõm, koos rohke kasvamise ning eneseväärikuse tundega. Juhid karjatavad oma alamaid armastuses, olles taastanud oma läheduse Jumalaga. Lapsi austatakse ja kaitstakse ning õiglus pääseb esile (s 19-21).

Need on topeltsambad- millele toetub Jeremija lootusevisioon - andes tähenduse ja sisu ka meie lootusele.

„Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal, sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus..“ (Ps 65:6)

Selle kommentaari autor: Grace Thomlinson