Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pöördepunkt

Kolmapäev, 14. Oktoober 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 31:23-40

Vangiviidud tulevad tagasi
23Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Veel kõneldakse Juudamaal ja selle linnades, kui ma pööran nende vangipõlve, seda sõna: "Issand õnnistagu sind, sa õigluse eluase, sa püha mägi!"
24Seal elavad üheskoos Juuda ja kõik ta linnad, põllumehed ja rändavad karjased.
25Sest ma kosutan väsinud hinge ja täidan iga nälginud hinge."
26Seepeale ma ärkasin ja vaatasin, ja mul oli olnud magus uni. 27"Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma külvan Iisraeli soole ja Juuda soole inimeste seemet ja loomade seemet.
28Ja nõnda nagu ma valvasin neid, et kitkuda ja maha kiskuda, purustada, hävitada ja tuua õnnetust, nõnda ma valvan neid, et üles ehitada ja istutada, ütleb Issand.29Neil päevil ei öelda enam:
"Isad sõid tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad",

30vaid igaüks sureb oma süü pärast: igal inimesel, kes sööb tooreid viinamarju, lähevad ta oma hambad hellaks.
Uus leping
31Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu:
32mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt - selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand -,
33vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.
34Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: "Tunne Issandat!", sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisikesed kui suured, ütleb Issand; sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu.
35Nõnda ütleb Issand, kes on pannud päikese valguseks päeval, kuu ja tähtede korrad valguseks öösel, kes liigutab merd, paneb selle lained kohama - vägede Issand on tema nimi:
36Kui need korrad nihkuksid mu palge eest, ütleb Issand, siis lakkaks ka Iisraeli sugu alatiseks olemast rahvas mu palge ees.
37Nõnda ütleb Issand: Kui peaks saama mõõta taevast ülal ja uurida maa aluseid all, siis hülgaksin ka mina kogu Iisraeli soo kõige selle pärast, mis nad on teinud, ütleb Issand. 38Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil linn Issandale üles ehitatakse Hananeli tornist Nurgaväravani.
39Ja mõõdunöör läheb veel edasi otse üle Gaarebi künka ning käändub Goa suunas.
40Ja kogu surnukehade ja tuha org, ja kõik põllud kuni Kidroni jõeni, Hobuvärava nurgani ida suunas, on pühendatud Issandale. Iialgi enam ei kitkuta seda välja ega kista maha."

Täna Jumalat, et tema toimimise lootus meie sees ei lõpe nii, nagu paljud selle maailma lootused.

Meedia vahendusel näeme sageli pilte põgenike traagilisest olukorrast maailmas-mõned on põgenemas sõja eest, teised looduskatastroofide piirkonnast. Sageli on nad silmitsi tundmatu tulevikuga, oodates lahendusi põgenikelaagris ja kinnipidamiskohtades – aga kõik nad ootavad oma vaesuse ning turvamata olukorra pöördumist; igatsevad kodu järele - täpselt samamoodi kui seda tegi Iisrael oma eksiilis.
Tuhatkond aastat enne, oli Jumal teinud lepingu Aabrahamiga lubades temast suure rahva teha, anda talle maad ning õnnistada kogu maailma rahvaid tema läbi. Vahepealsetel aegadel pidid tema järglased läbi minema orjapõlvest Egitptuses, kõrberännakust, maa vallutamisest, kohtumõistjate, kuningate ajajärgust, preestrite ja prohvetite ajast ning osalesid mitmes erinevas poliitilises ning religioosses alliansis. JA ometi on nüüd suur osa neist eskiilis – kas Assüürias või Babüloonias. Ükskõik milline välisvaatleja võiks hakata kõvasti kahtlema nende väites et nad on valitud, lepingu rahvas Jumalale. Ka hoolimata Jumala hoiatustest ning hellitustest, tundub too esialgne leping inimese poolt ikkagi murtud olevat.
Jeremija kaugeleulatuv nägemus viitab aga uuele lepingule. Hoolimata välisest pildist, Jumala igavene heldus, armastus ja ustavus ei ole tema rahvast maha jätnud. Laialipillutatud rahva jäägile antakse uus võimalus. Nad mitte ainult ei saa koju pöörduda, vaid nad tulevad tagasi muudetud inimestena, uue ellusuhtumisega , rõõmustades Jumalast enam kui füüsilisest taastamisest.
Mis nüüd siis teistmoodi saab olema? See seadus mis enne kivisse kirjutatuna nende elu juhtis – on nüüdsest kirjutatud nende südamesse. Nende jumalatundmine ei tule intellektuaalsest õppimisest vaid isiklikust andestuse ning ülesehitamise kogemusest. Jumala igavene kord ja eesmärk on sellise eluviisi garantiiks – ning sellest osasaajaid on palju enam kui vaid Iisrael!

„Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.“ ( Rm 5:5)

Selle kommentaari autor: Grace Thomlinson