Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lootus ei ole meeletus

Reede, 16. Oktoober 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 32:16-44

Jeremija ostab Anatoti põllu
16Ja pärast seda, kui olin andnud ostukirja Baarukile, Neerija pojale, palusin ma Issandat, öeldes:
17"Oh Issand Jumal! Vaata, sina oled teinud taeva ja maa oma suure rammu ja väljasirutatud käsivarrega: ükski asi ei ole võimatu sinul,
18kes osutad heldust tuhandeile, aga tasud vanemate süü nende laste sülle pärast neid; sina oled suur, vägev Jumal, kelle nimi on vägede Issand,
19suur nõu ja vägev teo poolest, sina, kelle silmad on lahti inimlaste kõigi teede kohal, et anda igaühele tema teede ja tegude vilja järgi,
20sina, kes oled teinud tunnustähti ja imetegusid Egiptusemaal ning teed neid tänapäevani Iisraelis ja muude inimeste seas, ja kes oled teinud enesele nime, nõnda nagu see tänapäeval on.
21Sina tõid ära oma Iisraeli rahva Egiptusemaalt tunnustähtede ja imetegudega, vägeva käe ja väljasirutatud käsivarrega ning suure hirmu abil
22ja andsid neile selle maa, mille sa vandega olid tõotanud anda nende vanemaile, maa, mis voolab piima ja mett.
23Aga kui nad tulid ja võtsid selle omaks, siis nad ei võtnud kuulda su sõna ega käinud su Seaduse järgi, nad ei teinud midagi kõigest sellest, mida sa neid olid käskinud teha; seepärast lasksid sa tulla neile kogu selle õnnetuse.
24Vaata, piiramisvallid ulatuvad linnani, et seda vallutada, ja linn antakse mõõga, nälja ja katku abil kaldealaste kätte, kes sõdivad selle vastu. Millest sa oled rääkinud, see on sündinud, ja vaata, sa ise näed seda.
25Aga sina, Issand Jumal, ütlesid mulle ometi: Osta raha eest enesele põld ja võta tunnistajad, ehk küll linn antakse kaldealaste kätte!"26Ja Issanda sõna tuli Jeremijale; ta ütles:
27"Vaata, mina olen Issand, kõige liha Jumal! Ons mulle mõni asi võimatu?
28Seepärast ütleb Issand nõnda: Vaata, ma annan selle linna kaldealaste kätte ja Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte ja tema vallutab selle.
29Ja kaldealased, kes sõdivad selle linna vastu, tulevad ning süütavad selle linna tulega ja põletavad selle ja kojad, mille katustel minu pahandamiseks on suitsutatud Baalile ja on valatud joogiohvreid teistele jumalatele.
30Sest Iisraeli lapsed ja Juuda lapsed on oma noorusest alates teinud minu silmis ainult kurja; on ju Iisraeli lapsed mind ainult pahandanud oma kätetööga, ütleb Issand.
31Jah, see linn on mulle olnud viha ja raevu põhjuseks alates päevast, kui see ehitati, kuni tänapäevani, nõnda et ma pean selle kõrvaldama oma palge eest
32kõigi Iisraeli laste ja Juuda laste kurjuse pärast, mida nad on teinud, et mind pahandada, nemad, nende kuningad, nende vürstid, nende preestrid ja nende prohvetid, ja Juuda mehed ja Jeruusalemma elanikud.
33Nad on pööranud mu poole kukla, aga mitte näo; ja kuigi ma olen neid õpetanud ja õpetanud, ei ole nad kuulnud, et võtta õpetust.
34Nad on asetanud oma jäledused kotta, millele on pandud minu nimi, ja on selle roojastanud.
35Ja nad on ehitanud Baali ohvrikünkad, mis on Ben-Hinnomi orus, et ohverdada Moolokile oma poegi ja tütreid, mida ma neid ei ole käskinud ja mis mulle ei ole tulnud meeldegi, et nad võiksid teha niisugust jõledust, selleks et saata Juudat pattu tegema.

Too Jumalale tänu Ta kaastunde ja ustavuse eest, mis alati seisavad Ta eesmärkide taga.

Risk on võetud ja tegu on tehtud. Jeremija tulevikule lootev investeering on lõpuni täideviidud. Kuid siiski - ta vestlus Jumalaga viitab mõningastele vastakatele tunnetele seoses selle toiminguga. Ühest küljest ta kinnitab, et Jumala jaoks pole miski liiga raske (s 17). Kuid teisest küljest - tundub ta ost käesolevas oluorras lausa meeletu, kinnitades tunnistust ennustatud kohtumõistmisest. (s 24, 25).

Kuigi sellele kannatusele järgnev lubatud tulevik tundub kõike muud kui kindel, päästab vaade minevikule Jeremija pessimismist. Ta kinnitab oma usu Loojasse - Jumalasse, kes on varemgi tuntavalt ja mõjuvalt toiminud oma rahva heaks või vastu - olenevalt nend headest või kurjadest tegudest - ja seda alati kooskõlas oma ‘nimega’ ja iseloomuga. Juutide Toora ja ka psalmid on välja kasvanud sellisest ajalookäsitlusest. Ka varajased kirikujuhid ja jutlustajad pidasid oma usu alusteks läbi ajaloo võimsalt tegutsenud Jumala eesmärke ja teguviise nagu ka veidi hilisemaid Jeesuse elu ja ülestõusmise sündmusi.

Jumala vastuses (s 26-44) peegeldub Jeremija tunnete vastakus - ‘On siis tõesti midagi minu jaoks liiga raske? Mina olen Jumal kes on võimsalt tegutsenud minevikus ja olen nähtavalt tegev praegu ning saan olema ka tulevikus. Kasuta siis seda, mida tead minust oma minevikust, et võiksid mind usaldada ka oma tulevikuks, nii praeguseks kui tulevaseks taastamiseks. Su perekonna maa ostmine Benjamini maal on vaid sümboliks sellest ajast, mil mina ise uuendan ja taastan kogu riigi oma igavese lepingu märgiks.’ Selle helde kinnituse valguses - on Jeremija lootus küll riskantne, kuid mitte meeletu.

Mõtiskle riskide ja ebakindluste üle sinu enda elus. Usaldavas palves too oma kõhklused ja mured Jumala ette - ning otsi enda ümber võimalusi usaldada Jumalat täiesti uutel viisidel sel nädalal.

Selle kommentaari autor: APÜ