Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lootus on raske töö

Laupäev, 17. Oktoober 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 33:1-13

Jeruusalemma õnneliku tuleviku kuulutus
1Ja Issanda sõna tuli teist korda Jeremijale, kui teda veel kinni peeti vahtkonnaõues; ta ütles:
2"Nõnda ütleb Issand, kes teeb seda, Issand, kes valmistab ja kinnitab seda - Issand on tema nimi -:
3Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea!
4Sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, selle linna kodade ja Juuda kuningate kodade kohta, mis on maha kistud kaitseks piiramisseadmete ja mõõga vastu,
5et neid kasutada võitluses kaldealastega ja et neid täita surnutega, keda ma löön maha oma vihas ja raevus, kuna ma olen peitnud oma palge selle linna eest nende kõigi kurjuse pärast:
6Vaata, ma toon temale paranemist ja tervist, ja ma teen nad terveks ning ilmutan neile rohket rahu ja tõtt.
7Ma pööran Juuda vangipõlve ja Iisraeli vangipõlve ja ehitan nad üles nõnda nagu muistegi.
8Ja ma puhastan nad kogu nende süüst, millega nad on pattu teinud minu vastu; ja ma annan neile andeks kõik nende süüteod, millega nad on pattu teinud minu vastu ja millega nad on üles astunud minu vastu.
9Ja see linn saab mulle rõõmunimeks, kiituseks ning ehteks kõigi maa rahvaste ees, kes kuulevad kõigest heast, mida ma neile teen; siis nad kardavad ja värisevad kõige selle hea ja kõige selle õnne pärast, mida ma linnale annan.10Nõnda ütleb Issand: Veel kuuldakse siin paigas, mille kohta te ütlete: "See on laastatud, pole inimest ega looma", laastatud Juuda linnades ja Jeruusalemma tänavail, kus pole inimest, elanikku ega looma,
11lustihäält ja rõõmuhäält, peigmehe häält ja pruudi häält, nende häält, kes ütlevad: "Tänage vägede Issandat, sest Issand on hea, sest tema heldus kestab igavesti!", kes toovad tänuohvrit Issanda kotta. Sest ma pööran maa vangipõlve nõnda nagu muistegi, ütleb Issand.12Nõnda ütleb vägede Issand: Veel saab olema siin laastatud paigas, kus pole inimest ega looma, ja kõigil selle linnadel karjamaid karjastele lammaste ja kitsede puhkamiseks.
13Mäestiku linnades, madalmaa linnades ja Lõunamaa linnades, Benjamini maal, Jeruusalemma ümbruskonnas ja Juuda linnades käib veel lambaid läbi lugeja käte alt, ütleb Issand.

<i>‘ Jumal on kinkinud meile lootuse anni, et jaksaksime edasi käia oma ebakindlal teekonnal.’ </i>(Lewis Smedes). Võta aega, et olla tänulik.

Mis on sinu arvates kõige raskem elades pidevas lootuses? Koolitaja ja autor Lewis Smedes leiab oma praktilises kuid ometi väga sügavas raamatus ‘Hoides Lootust Elus: homse jaoks, mille üle meil puudub kontroll’ , et: ‘ootamine on lootuse kõige raskem osa’. Vaatamata oma korduvatele lootusrikkuse väljendustele, võiks Jeremija siinkohal kindlasti nõustuda. Siin ta siis nüüd on, endiselt vangistuses, piiramise haripunkt tõmbumas järjest lähemale. Tunudb, et Jumal on oma palge peitnud oma rahva eest. Ometi tõotab Jumal Jeremijale, et uus päev koidab - tervenduse päev. Tema jumalikus plaanis pidid tema lepingu tõotused patriarhidele ja kuningas Taavetile saama täide viidud, kuid seda mitte ainult Iisraeli ja Juuda pärast. Jumala enda au pidi säilima puutumatuna. Olla nähtud hülgavat oma valitud rahvast, oleks võinud äratada väljaspoolset halvakspanu.

Lubatud tervenduse päev koitis aga siiski kümneid aastaid hiljem kui Jeremija seda lootnud oli - Iisraeli ümberasumisega rahuküllasele maale. Ja tõotuse lõplik tähendus - millele siin vaid vihjati - ei tõusnud esile enne kui alles mõnede sajandite möödudes. Puhastus, andestus, taastamine, rõõm, tänu, jõukus, õiglus ja õigsus olid kõik osa tervenduse tõotusest, mis pidi läbi Taaveti liini Jeesuse isikus ilmsiks saama. Selle taastamise saabumine saab olema sama kindel kui seadused looduses, mis juhivad maad ja taevast, päeva ja ööd - ja see saab ootamise vääriline olema!

Nii mitmedki meist tahaksid leida otseteed, et pääseda lootusrikka ootamise raskest tööst. Võibolla valime hoopis keskendada oma tähelepanu asjadele, mida suudame mõningalgi määral kontrollida, teeseldes nagu suudaks see meid kaitsta ohtudes, millega oleme silmitsi või olukordades, mida kardame. Jeremija väljakutsed ei pruugi olla väliselt sarnased meie omadele, kuid me võime leida julgust sellest samast Lootuse-Andjast, eriti pikkadel ootuse aegadel.

‘Hoida lootust enda sees elavana on olulisim kingitus, mida endale võime teha.’<br> Psalmist ärgitab ennast panema oma lootust Jumalale. <br>Otsusta - kuidas hoiad sina elus oma lootust.

Selle kommentaari autor: APÜ