Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kelle käes on kontroll?

Laupäev, 28. November 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Tn 3:31-4:24

Nebukadnetsari teine unenägu
31"Kuningas Nebukadnetsar, kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele, kes elavad kogu maal: teie rahu olgu suur!
32Mul on hea meel teha teatavaks tunnustähti ja imetegusid, mis kõrgeim Jumal mulle on teinud.
33Kui suured on tema tunnustähed ja kui vägevad on tema imeteod! Tema kuningriik on igavene kuningriik ja tema valitsus on põlvest põlve. 1Mina, Nebukadnetsar, olin muretu oma kojas ja õnnelik oma palees.
2Ma nägin und ja see kohutas mind; mu voodisoleku kujutlused ja peas sündinud nägemused tegid mulle hirmu.
3Ja ma andsin käsu tuua mu ette kõik Paabeli targad, et need seletaksid mulle unenäo tähenduse.
4Siis tulid ennustajad, nõiad, Kaldea teadjad ja tähetargad, ja ma jutustasin neile unenäo, aga nad ei suutnud mulle seletada selle tähendust.
5Aga viimaks tuli mu ette Taaniel, kelle nimi on Beltsassar minu jumala nime järgi ja kelles on pühade jumalate vaim, ja ma jutustasin talle oma unenäo:6Beltsassar, ennustajate ülem, ma tean, et sinus on pühade jumalate vaim ja et ükski saladus ei tee sulle raskust. Siin on mu unenäo nägemused, mis ma nägin - ütle selle tähendus!
7Ja need on mu pea nägemused, mis mul voodis olles olid: ma vaatasin, ja ennäe, keset maad oli üks puu ja selle kõrgus oli suur.
8Puu kasvas ja muutus tugevaks, selle kõrgus ulatus taevani ja seda oli näha kogu maa ääreni.
9Sellel olid ilusad lehed ja palju vilja ning seal oli toidust kõigile; selle all oli varju loomadele ja selle okstel elasid taeva linnud ning kõik liha toitis ennast sellest.
10Ma nägin oma pea nägemustes, mis mul voodis olles olid, ja vaata, püha ingel astus taevast alla.
11Ta hüüdis valjusti ja ütles nõnda: "Raiuge puu maha ja laasige sellelt oksad, rabage sellelt lehed ja puistake vili laiali, siis põgenevad loomad selle alt ja linnud selle okstelt!
12Aga juur jätke maa sisse, raud- ja vaskahelasse aasa rohu peale; seda kastetagu taeva kastega ja koos loomadega olgu tal osa maa rohust.
13Tema inimsüda võetagu ja temale antagu looma süda, ja seitse aega käigu temast üle!
14See käsk oleneb inglite otsusest ja see asi pühade sõnast, selleks et elavad tunneksid, et Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle, annab selle, kellele ta tahab, ja tõstab selle üle kõige alama inimese."
15Selle unenäo nägin mina, kuningas Nebukadnetsar. Ja sina, Beltsassar, ütle, mida see tähendab, sest ükski mu kuningriigi tarkadest ei suuda mulle seletada selle tähendust! Sina aga suudad, sest sinus on pühade jumalate vaim."
Taaniel seletab unenäo
16Taaniel, kelle nimi oli Beltsassar, kohkus siis hetkeks ja ta mõtted ehmatasid teda. Kuningas rääkis ja ütles: "Beltsassar, ärgu unenägu ja selle tähendus sind ehmatagu!" Beltsassar kostis ja ütles: "Mu isand! Unenägu tabagu su vihkajaid ja selle tähendus su vaenlasi!
17Puu, mida sa nägid, mis kasvas ja sai tugevaks, mille kõrgus ulatus taevani ja mis oli nähtav kogu maal,

Keskendu hetkeks palves Jumala võimule ja suveräänsusele.

Siin antud unenäo ja 2. peatükis kirjeldatud unenäo vahel leidub mõningaid sarnasusi – kuningas on hirmunud, kohalikud targad jäävad seletuse leidmisega hätta ja Taaniel kutsutakse olukorda lahendama. Leidub ka erinevusi – seekord on kuningal ta uni meeles ja ka palju tähendusrikkamalt on see seotud otseselt temaga, mitte tulevate põlvkondadega.
Ilma tõsise meeleparanduseta, tõugatakse kuningas – maailma kõige mõjuvõimsam isik tollel ajal – troonilt, vähemalt mõneks ajaks (s 22). Ja see ei saa toimuma mitte ainult seetõttu, et kuningas õpetust võtaks, vaid selleks, ‘et elavad tunneksid, et Kõigekõrgem valitseb inimeste
kuningriigi üle, annab selle, kellele ta tahab, ja tõstab selle
üle kõige alama inimese.’ (s 14)

Uudised Nebukadnetsari langemisest leviksid väga kaugele. Rahvad vaataksid sellele ja paneksid tähele Jumala suurust. Et just see on nende sündmuste eesmärk, tuleb esile ka 3. peatüki lõpus olevast adresseeringust ‘kõigile rahvastele, suguvõsadele
ja keeltele, kes elavad kogu maal’ (s 31).
See, et Jumal sekkub inimajaloo käiku, on väljaspool kahtlust. See lugu viib meid veel sammu võrra kaugemale, näidates, et Jumal teeb seda, et ilmutada kogu maailmale oma tõde, au ja suveräänsust.

Vaadates praeguseid riiklikke ja rahvusvahelisi sündmusi – kas ka praegu ootame, et näha Jumalat tegutsemas, ilmutamas oma au jumalatus maailmas? Teeme hästi, hoides ennast vaos enne kui kuulutame teadvat täpselt, mida Jumal on tegemas mõnes kindlas situatsioonis. Sellegipoolest, selle piibelliku näite eeskujul – kas pole see mitte tõenäoline, et Jumal vahel tõesti tegutseb, kukutades ka mõjuvõimsaid juhte – et maailma rahvad paneksid tähele ja küsiksid – kelle käes on tõeliselt kontroll?

Kas märkad Jumalat tegutsemas mõnedes olukordades, mida kuuled praegu meediast? Vahel saame vaid põlvitada Ta ees ja paluda, et Jumala tahe võiks sündida. Kuid meil on Ta lubadus, et lõpuks läheb kõik hästi. Palu, et teisedki seda mõistaksid.

Selle kommentaari autor: Chris Doig