Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal varustab

Kolmapäev, 8. September 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 20:16-30

Saalomoni tarkus
16Võta kuub sellelt, kes on hakanud käendajaks võõrale, muulaste pärast võta temalt pant!
17Valega saadud leib on mõnele magus, aga pärast on ta suu täis sõmerat.
18Nõu pidades lähevad kavatsused korda, ja ainult targal juhtimisel pea sõda.
19Kes käib keelekandjana, paljastab saladusi: seepärast ära seltsi lobisejaga!
20Kes neab oma isa ja ema, selle lamp kustub pilkases pimeduses.
21Pärand, millega esmalt on kiire, ei too lõpuks õnnistust.
22Ära ütle: "Ma tasun kätte kurja eest!" Oota Issandat, küll tema aitab sind!
23Kahesugune kaaluviht on Issanda meelest jäle, ja vale kaal ei ole hea.
24Mehe sammud on Issandalt: kuidas võiks siis inimene tunda oma teed?
25Inimesele on püüdepaelaks kergemeelne ütlus: "See on pühitsetud!" ja alles pärast tõotusi hakata järele mõtlema.
26Tark kuningas puistab õelaid ja laseb ratta neist üle käia.
27Inimese vaim on Issanda lamp: see uurib läbi kõik südamesopid.
28Armastus ja ustavus hoiavad kuningat, ja ta toetab helduse läbi oma aujärge.
29Noorte meeste uhkuseks on jõud, aga vanade ehteks on hallid juuksed.
30Haavaarmid on kurja kasimiseks ja hoobid ihu soppide jaoks.

Pane palves Jumala ette oma tänased vajadused ning palu kanntlikkust Tema vastuste ära ootamiseks.

Tänaste õpetussõnade peamine mõte on näidata ennatlike sammude kahju. Ennatlikud sammud e teod tulenevad lühinägelikkusest – inimene ei oska näha oma tegude tagajärgi –, aga samuti kärsitusest.
Loe s 22: “Oota Issandat, küll Tema aitab sind!” Siin on juhatus: õigete otsuste tegemiseks on vaja aega, rahulikku võimalust keskendumiseks. Ja kõige suuremaid eeldusi selleks on meil siis, kui otsime Jumala rahu palves ja Tema sõna lugedes (vt Fl 4:7). See rahu ületab ponnistused inimliku mõistuse tasemel, sest Jumala rahus omab inimene igavikulist nägemist. Jumal ise tuleb siis inimesele abiks, valgustades kõik ta südamesopid ja teed (s 27, 24), mida inimene ilma Jumalata ei tea (vt Ps 119:105).
Tänased õpetussõnad räägivad ka aususest, armastusest ja ustavusest – need on vajalikud kõigile, nii lihtsale inimesele kui kuningale. Need on omadused, millel on tõeline väärtus nii noorele kui eakale. Need on väärtused, mida hindab meie Jumal ja mille otsimiseni peab Ta meid teinekord juhtima valusate haavade kaudu (s 30).
Kui sa tõesti ootad Issandat ja pead nõu Temaga, siis tuleb Tema sinule nõu andma. Tema tarkuse varal ei hakka sa teoks tegema valesid mõtteid, mis esialgu võivad paista parimatena (s 19-23).
Võttes eeskujuks salmi 18, leiame endale parima nõuandja. Prohvet Jesaja nimetab Teda Imeliseks Nõuandjaks (vt Js 9:5), ta kinnitab, et Jumal on ainus tõeline jumal ja kui Tema annab sulle nõu, siis Tema teeb oma plaanid ka teoks (vt Js 46:10).

Jumal ise tuleb inimesele abiks, valgustades kõik ta südamesopid ja teed.

Selle kommentaari autor: APÜ