Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Psalm 38

Pühapäev, 24. Oktoober 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 38

Patukahetseja palve kannatustes
1Taaveti laul patu tunnistamisel.
2Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind oma vihaleegis!
3Sest sinu nooled on alla tulnud mu sisse ja su käsi vajub mu peale.
4Ei ole midagi tervet mu lihas sinu pahameele pärast; ei ole rahu mu kontides mu patu pärast.
5Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda.
6Mu haavad haisevad ja mädanevad mu jõleduste pärast.
7Ma olen küürus ja kõnnin kummargil, ma käin kurvalt kogu päeva.
8Sest mu puusad on täis põletikku ega ole midagi tervet mu lihas.
9Ma olen jõuetu ja puruks pekstud koguni; ma oigan oma südame ägamise pärast.
10Issand, kõik mu igatsus on sinu ees, ja mu ohkamine pole peidetud sinu eest.
11Mu süda peksleb väga, mu ramm on mu hüljanud ja mu silma selgustki ei ole mul enam.
12Mu armsad ja mu sõbrad hoiduvad eemale mu hädast ja mu omaksed seisavad kaugel.
13Kes mu hinge püüavad, need seavad mulle võrke, ja kes mulle paha otsivad, need kõnelevad hukatusest, ja nad mõtlevad pettusele kogu päeva.
14Ent mina olen nagu kurt, ei ma kuule, ja nagu keeletu, kes ei ava oma suud.
15Ja ma olen nagu mees, kes ei kuule ja kelle suus ei ole vasturääkimist.
16Sest sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad!
17Sest ma ütlen: Ärgu minust rõõmustagu need, kes mu jala vääratusel suurustasid mu vastu!
18Ma olen ju kukkumas ja mu valu on alati mu ees.
19Sest ma pean tunnistama oma pahategu, ma olen mures oma patu pärast.
20Aga mu vaenlased elavad hästi, nad on vägevad, ja palju on neid, kes mind asjata vihkavad
21ja kes head tasuvad kurjaga, kes on mu vastased, sellepärast et ma head taga nõuan.
22Ära mind hülga, Issand, mu Jumal, ära ole minust kaugel!
23Tõtta mulle appi, Issand, sa mu pääste!

See on väga kontrastiderikas laul. Võrrelgem algust ja lõppu! Näib, nagu oleks teksti kirjutanud kaks inimest!

Üks – õnnetu, hädaldav, halisev, lootusetu – avab sõnades kogu oma troostituse.
Teine – juba tröösti leidnu – on kindel, et vaenlased tema üle rõõmustada ei saa.
Eelkõige on see aga usaldava ja siira inimese laul. Siit on õppida ka järjekindlust ja kõigutamatut usaldust Jumala vastu! Kas ei ole inimlik olla nähtav headel päevadel ja varju pugeda kehvadel? Kas ei ole inimlik näida veidikegi parem? Laulukirjutaja käitub sootuks vastupidi: mida hullemaks näib kujunevat tema olukord, seda avatumaks ta Jumala ees saab.
Laulukirjutaja on hädas. Just kriisis ja pingeseisundis toetub inimene tema jaoks tuttavale ja tavapärasele. Kui ta teeb seda nüüd, siis on ta seda ka enne teinud! See on stabiilsus: olgu olukorrad kui tahes erinevad, minu tugevuseks on Jumala arm, näib laulukirjutaja kinnitavat (s 16).
Olukorra paranemine algab inimese-Jumala suhte paranemisest. Salmid 2-5 on täis ahastavat valu oma patu pärast, salm 10 väljendab usku Jumala sekkumisse. Taavet annab oma valule väljundi. Muuda valu usalduseks – see näib olevat Taaveti moto. Ja tõesti, olukord muutub! Ei, mitte veel väliselt, aga saabub hingeline rahunemine. Lugegem veel kord salme 12-16 (vt ka Fl 4:6-7).
Taavet võrdleb end kurdi, pimeda ja keeletuga. Ta ei taha tegutseda enne, kui on Jumalalt vastuse saanud. Kogu laulu võtmesõnadeks võiks olla salm 16. Sellist usaldust tasub Taavetilt õppida.

Muuda oma valu usalduseks!