Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Reetmine

Esmaspäev, 25. Oktoober 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 41:1-18

Mäss Gedalja vastu
1Aga seitsmendas kuus tulid Ismael, Elisama poja Netanja poeg, kuninglikust soost ja üks kuninga pealikuid, ja kümme meest koos temaga Gedalja, Ahikami poja juurde Mispasse. Kui nad seal Mispas üheskoos leiba võtsid,
2siis tõusid Ismael, Netanja poeg, ja need kümme meest, kes olid koos temaga, ja lõid Gedaljat, Saafani poja Ahikami poega mõõgaga ning surmasid tema, kelle Paabeli kuningas oli pannud maavalitsejaks.
3Ka kõik juudid, kes olid Gedalja juures Mispas, ja kaldealased, sõjamehed, kes juhtusid seal olema, lõi Ismael maha. 4Ja teisel päeval, kui Gedalja oli tapetud, aga keegi seda veel ei teadnud,
5tuli Sekemist, Siilost ja Samaariast kaheksakümmend meest, habemed aetud, riided lõhki käristatud ja märgid ihusse lõigatud, käes roaohvrid ja viiruk Issanda kotta viimiseks.
6Ja Ismael, Netanja poeg, läks Mispast neile vastu lakkamatult nuttes; ja kui ta neid kohtas, ütles ta neile: "Tulge Gedalja, Ahikami poja juurde!"
7Aga kui nad olid jõudnud linna keskele, siis Ismael, Netanja poeg, ja mehed, kes olid koos temaga, tapsid nad ära ja viskasid kaevu.
8Aga nende hulgas leidus kümme meest, kes ütlesid Ismaelile: "Ära meid surma, sest meil on peidetud varandusi väljal: nisu ja otri, õli ja mett!" Siis ta jättis need puutumata ega surmanud neid koos nende vendadega.
9Ja kaev, kuhu Ismael viskas kõik nende meeste surnukehad, keda ta oli maha löönud, nende seas Gedalja kaaslased, oli seesama, mille kuningas Aasa oli teinud Iisraeli kuninga Baesa pärast; selle täitis Ismael, Netanja poeg, mahalöödutega.
10Ja Ismael võttis vangi kogu rahva jäägi, kes oli Mispas, kuningatütred ja kogu rahva, kes olid jäänud Mispasse, keda ihukaitsepealik Nebusaradan oli jätnud Gedalja, Ahikami poja hoolde; Ismael, Netanja poeg, võttis need vangi ja läks teele, et minna ammonlaste juurde.11Aga kui Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud, kes olid koos temaga, kuulsid kõigest sellest kurjast, mida Ismael, Netanja poeg, oli teinud,
12siis võtsid nad kõik oma mehed ja läksid sõdima Ismaeli, Netanja poja vastu; ja nad leidsid tema suure vee äärest, mis on Gibeonis.
13Aga kui kõik rahvas, kes oli Ismaeli juures, nägi Joohanani, Kaareahi poega, ja kõiki sõjaväepealikuid, kes olid koos temaga, siis nad rõõmustasid,
14ja kõik rahvas, kelle Ismael Mispast oli vangi võtnud, pöördus ja läks tagasi ning tuli Joohanani, Kaareahi poja juurde.
15Aga Ismael, Netanja poeg, pääses Joohanani eest kaheksa mehega ja läks ammonlaste juurde.16Ja Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud, kes olid koos temaga, võtsid kogu ülejäänud rahva, kelle ta oli toonud Mispast Ismaeli, Netanja poja käest, pärast seda kui see oli maha löönud Gedalja, Ahikami poja: mehed, sõjakõlvulised mehed, naised ja lapsed ja teenrid, keda ta oli Gibeonist tagasi toonud,
17ja läksid ning peatusid Kimhami majutuspaigas, mis on Petlemma lähedal, et siis minna ja jõuda Egiptusesse
18kaldealaste eest, sest nad kartsid neid, kuna Ismael, Netanja poeg, oli maha löönud Gedalja, Ahikami poja, kelle Paabeli kuningas oli pannud maavalitsejaks.

Meil tuleb loobuda omaenda jõu kasutamisest. Peaksime olema sõltuvad Jumala armust. Kasutagem igat päeva Jumala ülistamiseks.

Gedalja valitsus oli paljutõotav. Ta oli andnud inimestele enesekindluse ja paljud juudid olid temaga ühinenud. Oli tekkinud võimalus lepingute sõlmimiseks Paabeli kuningaga ja rahulootus maal, kuhu Jermija oli jäänud. Selle lootuse hävitas võimunäljas ja ambitsioonikas Ismael (41:1). Tema nälg võimu järele juhtis ta imelikesse liitudesse, kaasa arvatud ammonlastega, kes polnud Iisraeli sõbrad. See viis ta vägivallale, pettusele ja mõrvadele, mis vaevalt on Jumala seaduse kohased, isegi julmimatel aegadel. Auahnusest, mis on kontrolli alt väljunud, võib saada julm isand. See on samasugune tõde tänapäeval, kui see oli vanal ajal. Kui soovime käituda põhimõttekindlalt, võime kohata vastuseisu, ja see võib meid viia pragmaatilisusele. Keskastme juht, kellel palutakse välja selgitada ebaausus töökohas, või saada lühiajalised sõbrad ja isegi edutamise, kuid millise hinnaga? Kuidas on lood sinuga?
Nii et isegi, kuigi Gedalja - nagu Joosijagi 40 aastat enne teda - oli olnud hea juht inimestele, polnud see küllaldane, et tagada reformid, stabiilsus ja rahu. Juht saab ainult esitada üleskutse, et teda järgitaks Kui süda pole avatud Jumalale, ei järgita sellist ebakindlat teed, nagu usutee. See on Jumala töö muuta nende meelt – see võib võtta aega põlvkondi, sest algab 70-aastane kõrbeaeg. Jeremija oleks võinud öelda: ma ütlesin sulle.

Palveta ustavuse eest oma elus. Palu, et Jumal aitaks sul olla terviklik kõiges, mida ütled ja teed.

Selle kommentaari autor: David Bruce