Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Halleluuja meie Jumalale!

Neljapäev, 25. November 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 51: 1-32

Paabeli kohtupäev
1Nõnda ütleb Issand: "Vaata, ma äratan Paabeli kallale, "mu vastase südame" elanike kallale hävitava tuule.
2Ja ma läkitan Paabeli kallale võõraid, kes tuulavad teda ja laastavad tema maad, kui nad õnnetusepäeval on igalt poolt tema kallal.
3Ammukütt vinnastagu oma amb ammuküti vastu ja selle vastu, kes suurustab oma soomusrüüs. Ärge säästke tema noori mehi, hävitage sootuks kogu ta vägi,
4et mahalöödud langeksid kaldealaste maal ja läbipistetud tema tänavail.
5Sest Iisrael ja Juuda ei jää oma Jumala, vägede Issanda leskedeks, vaid kaldealaste maa on täis süüd Iisraeli Püha vastu.
6Põgenege Paabelist ja igaüks päästku oma hing, et teie ei hukkuks tema süü pärast! Sest see on Issanda kättemaksuaeg, kes tasub temale, mis ta on teinud.
7Paabel oli kuldkarikas Issanda käes, mis tegi joobnuks kogu maailma; rahvad jõid tema veini, seetõttu rahvad hullusid.
8Äkitselt langeb Paabel ja purustatakse. Ulguge tema pärast! Võtke palsamit tema haavade jaoks, vahest ta saab terveks!
9Me tahtsime Paabelit ravida, aga ta ei paranenud. Jätkem ta maha ja mingem igaüks oma maale, sest kohus tema üle ulatub taevani ja tõuseb pilvedeni.
10Issand on toonud esile meie õigused; tulgem ja jutustagem Siionis Issanda, oma Jumala teost.
11Teritage nooli, haarake kilbid! Issand on äratanud Meedia kuningate vaimu, sest tema kavatsuseks Paabeli kohta on selle hävitamine. Sest see on Issanda kättemaks, kättemaks tema templi eest.
12Tõstke lipp Paabeli müüride vastu, tugevdage valvet, seadke vahimehi, paigutage varitsejaid! Sest nagu Issand on kavatsenud, nõnda tema teebki teoks, mis ta Paabeli elanike kohta on ütelnud.
13Sina, kes sa elad suurte vete ääres, varandustest rikas, on tulnud sinu lõpp, küünar, kust sind katki lõigatakse.
14Vägede Issand on vandunud iseenesele: tõesti, ma täidan sind inimestega otsekui rohutirtsudega, ja nad tõstavad sinu vastu sõjakisa.
15Tema on oma rammuga teinud maa, tarkusega rajanud maailma ja mõistusega laotanud taeva.
16Kui tema teeb häält, siis on taevas vee kohin ja ta tõstab pilved maa äärest; tema teeb vihmale välgud ja toob tuule välja selle aitadest.
17Inimesed on kõik rumalad, mõistusest ilma. Iga kullassepp jääb häbisse jumalakuju pärast, sest tema valatud kujud on pettus ja neis pole vaimu.
18Need on tühised, naeruväärt töö: oma katsumisajal nad hukkuvad.
19Nende sarnane ei ole see, kes on Jaakobi osa, sest tema on kõige looja ja ta pärisosa kepp. Vägede Issand on tema nimi.
20Sina, Paabel, olid mulle vasaraks, relvaks, sinuga purustasin ma rahvaid ja sinuga hävitasin ma kuningriike.

Jumal kinnitab meid, muutes meid Kristuses kindlaks, pannes meie sisse “jah” Kristuses (2Kr 1:21). Rõõmusta siis selles jumaliku “jah” kogemises!

Hiljuti oli ühel inimesel mulle sõna Jumalalt seose saabuva kriisiga. Sõnumi saamise ajal ei osanud ma isegi kujutleda et mingi kriis võinuks tekkida, aga kui see saabus meenus mulle Jumala tõotus mis tuli koos selle prohveteeringuga: “Pea vastu! Mina lahendan ka selle kriisi!”
Paabel, kurjuse enese kehastusena, on kohutanud paljusid kes Ilmutuse raamatust on leidnud seose rahvaga. Ometi ei ole prohveteeringu eesmärk usklike jaoks mitte hirmutamine vaid lohutuse toomine (1Kr 14:3 “Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks.”) Jumala poolt Jeremiale antud sõnumi sisu oli, et Universumi Looja jääb püsima ja valitsema - seda nii lohe, hoora kui pimeduse sügaviku üle. Jumala sõna annab meil perspektiivi ning korraga me hakkame nägema oma olukorra tegelikku seisu ning teame kuidas peaksime toimima.
Prohveteering Paabeli kohta sisaldab eneses ka irooniat eelneva suhtes. Tema - kes enne oli olnud Jehoova vasaraks, saab ise puruks löödud teise haamri poolt (20-23). Tegelikult on vähe vahet väikese rahva ja suure impeeriumi langemise vahel, välja arvatud see kui kaugele kajab kokkuvarisemise mürin.
Vangivõetute jaoks oli puhuma hakanud uus tuul. Peale 70 aastat saavad nad Jeremija sõnumi kohaselt (Jr 25:12) võimaluse taas kodumaale pöörduda ( s 9,10). Nende, kui Jumala enese rahva õigekstegemine saab olema täielik - nad on karistatud aga ka taastatud.
Kord küsis minult üks kodumaalt lahkuma pidanud palestiinlane suure emotsionaalse rõhuga: miks tundub et Jumal eelistab kogu aeg juute? Ei osanud talle muud vastata kui osutada Jumala toimimisele kui ta valis Aabrahami - ning kui ta valis meid kõiki Kristuses.
Jumal toimib halastuses ja armus aga mitte sellepärast et oleme selle ära teeninud. Ja nagu Iiob, vaikides Jumala suveräänsuse ees, saame lihtsalt rõõmustada sellest et meil on võimalik tunda seda Jumalat ning laulda koos Jeremijaga seda kuninglikku hümni (s 15-19) kiituseks Jehoovale, kes on tugevam kui Paabeli kuningad (Jr 10:11-16).

On sul lemmik-ülistuslaul? Laula seda täna, kui taas mõtled sellele imele et Kristuse kaudu oled ka sina adopteeritud Jumala perekonda.(Gl 4:4-7)

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner