Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala sõna püsib igavesti.

Kolmapäev, 24. November 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 50:35-46

Ennustus Paabeli kohta
35Mõõk kaldealaste kallale, ütleb Issand, ja Paabeli elanike kallale, tema vürstide ja tarkade kallale.
36Mõõk ennustajate kallale, et need jääksid narrideks. Mõõk tema kangelaste kallale, et need kohkuksid.
37Mõõk tema hobuste ja sõjavankrite kallale ja kogu segarahva kallale, kes on tema keskel, et see muutuks naisteks. Mõõk tema varanduste kallale, et need riisutaks.
38Põud tema vete kallale, et need kuivaksid. Sest see on nikerdatud kujude maa, nad on hullud nende peletiste järele.
39Seepärast hakkavad seal elama kurjad vaimud ja paharetid ja seal elutsevad jaanalinnud. Seda ei asustata enam iialgi, seal ei elata põlvede jooksul.
40Otsekui Jumal paiskas segi Soodoma ja Gomorra ja nende naabrid, ütleb Issand, nõnda ei ela seal keegi ega asugi sinna inimlaps.41Vaata, rahvas tuleb põhja poolt: suur rahvas ja palju kuningaid hakkab liikuma maa viimastest äärtest.
42Nad hoiavad käes ambu ja oda, nad on julmad ega tunne halastust; nende kisa on nagu mere kohin ja nad ratsutavad hobuste seljas, nad on varustatud nagu mehed tapluseks sinu vastu, Paabeli tütar.
43Kui Paabeli kuningas kuuleb neist sõnumit, siis lõtvuvad ta käed; teda valdab ahastus nagu sünnitajat valu.
44Vaata, otsekui lõvi kargab Jordani padrikust lokkavale karjamaale, nõnda äkitselt ajan ma nad sealt ära, ja selle, kes on valitud, panen ma sinna valitsejaks. Sest kes on minu sarnane? Kes võib mind kutsuda kohtusse? Ja kes on karjane, kes võiks seista minu vastu?
45Seepärast kuulge Issanda nõu, mida ta on pidanud Paabeli vastu, ja tema mõtteid, mida ta on mõlgutanud kaldealaste maa vastu: tõesti, kõige pisemgi lammas veetakse ära; tõesti, nende karjamaa jääb tühjaks nende eneste pärast.
46Hüüdest: "Paabel on vallutatud!" väriseb maa ja rahvaste seas kuuldakse hädakisa."

Tuleta meelde mõni Jumala tõotus või sõna, mida Ta on andnud sulle viimasel ajal. Täna teda ja kinnita oma südant et see sünnib.

Jeesus ütles kinnivõtmise ööl ühele oma kaaslasele, kes püüdis teda mõõgaga kaitsta: “Pista oma mõõk tuppe tagasi sest kõik kes mõõga tõmbavad., mõõga läbi ka hukkuvad.“
Ajalugu on pööranud uue lehekülje. Prohvet lausa manab ja vannutab mõõka Paabeli vastu ja kõikide nende vastu kellele toetub see vägevus ja heaolu. Paabel on Jumala loal kasutanud senini mõõka paljude rahvaste vastu. Kuid eelolevas sõjas – seda tähendab sõna „mõõk“ – saavad hukka paljud targad, ennustajad ja kangelased, hobused ja sõjavankrid. Sõjas hävivad tema varandused ja niisutussüsteemid, mille üle oldi väga uhked ja mille korrashoiust kõnelevad juba muistsed Hammurabi seadused. Sõjast jääb järele tühi ja lage maa nagu Soodoma ja Gomorra asupaigas, kus keegi ei saa elada. Jeremija oli kunagi kuulutanud Juudale ja Iisraelile: „Vaata, üks rahvas tuleb Põhjamaalt, suur rahvas hakkab liikuma maa viimastest äärtest. Nad hoiavad käes ambu ja oda, nad on julmad ega tunne halastust. Nende kisa on nagu merekohin ja nad ratsutavad hobuste seljas. Nad on varustatud nagu sõdurid tapluseks sinu vastu Siioni tütar.“
Kas panid tähele, et sõnadega mida Jeremija kunagi kõneles Siioni tütrele, pöördub ta nüüd hoopiski Paabeli poole? Ähvardajast on saanud see, keda nüüd tõsiselt ähvardatakse. Alates 19.sajandist on Paabelis väljakaevamisi, on õpitud lugema kiilkirja, maailmakuulsad muuseumid on täidetud kuulsate kunstiaaretega. Paabeli varemed asuvad tänapäeva Iraagis, Bagdadist u 100 km lõunas. Ja on teada et kunagine Iraagi diktaator, Saddam Hussein püüdis seda muistset linna üles ehitada. Ta laskis sinna rajada ühe oma paleedestki – aga see plaan ei täitu kunagi. Ei saa täituda. Paabelisse ei asu enam elama ükski inimene, sest Jumala sõna püsib igavesti.

“Sest tema ütles ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile!” (Ps 33:9)

Selle kommentaari autor: Joel Siim