Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Majakas elutormides

Reede, 21. Jaanuar 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 22:17-29

Tarkade õpetused
17Pööra kõrv ja kuule tarkade sõnu ja pangu su süda tähele minu tundmist:
18sest see on armas, kui sa neid eneses säilitad, kui need kõik su huultel on valmis.
19Et Issand võiks olla su lootus, selleks ma õpetan täna sind, just sind.
20Kas ma ei ole sulle kirjutanud kolm korda nõuandeid ja teadmisi,
21et õpetada sulle tõde, tõe sõnu, et võiksid vastata oma läkitajale tõe sõnu?
22Ära riisu viletsat, sellepärast et ta on vilets, ja ära rõhu vaest väravas,
23sest Issand lahendab nende asja ja röövib nende röövijailt hinge.
24Ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi raevutseva mehega,
25et sa ei harjuks tema viisidega ega valmistaks püüdepaela oma hingele.
26Ära ole nende seas, kes kätt löövad, kes hakkavad käendajaks võlgade eest!
27Kui sul ei ole, millega maksta, miks peaks võetama su voodi su alt?
28Ära nihuta igivana piirimärki, mille su esiisad on seadnud!
29Kui näed meest, kes oma töös on tubli, siis on ta koht kuningate, mitte alama rahva teenistuses.

.

Lõigu esimene osa (s 17-21) on kirjutatud targema ja kogenenuma poolt, aitamaks noort elluastujat. Hea on kujutada iseennast selle nõuvajaja asemele ning võtta pöördumist kui Jumala enda armastuses antud juhtnööre.
Siin on kirjas “tõde ja tõsised sõnad” ning neid oleks kasulik lugeda lausa iga päev, sest iga killuke sisaldab palju väärtuslikku. On ju võrratu, et Jumal on hea ja hoolitsev Isa, kes annab nõu igapäevaeluks. Majakaks igasugustes tormides võib uskujale olla teadmine, et kõik tuleb teda armastavatele kasuks, kuid Jumalal on ka vastused päris praktilistele küsimustele ning konkreetsed näpunäited.
Miks ei tohi riisuda viletsat? Miks ei ole hea sõbrustada vihastujaga? Mis on püüdepael hingele? Kus peaks olema tubli mees?
Mooses vahendas sõnumit Jumalalt öeldes: “Nõnda ütleb Issand....”. Saalomon aga annab edasi ajaproovile ja elukatsumustele vastu pidanud Issanda tarkust, mida iagüks võib usaldada.

Selle kommentaari autor: Heli Metsala