Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal päästab

Pühapäev, 23. Jaanuar 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 107:23-43

Lunastatute tänu
23Nad sõitsid laevadega merel ja toimetasid asju suurtel vetel.
24Nad nägid Issanda tegusid ja tema imetöid meresügavustes.
25Sest ta ütles sõna ning laskis tõusta marutuule ja tõstis merelained kõrgele.
26Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse, nende julgus hääbus hädaohus.
27Nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud.
28Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
29Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vete lained jäid vakka.
30Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid, ja ta viis nad igatsetud sadamasse.
31Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
32ning ülistagu teda rahvakogus ja kiitku vanemate koosolekul!
33Tema tegi jõed kõrbeks ja veelätted kuivaks maaks,
34viljamaa soolanõmmeks tema elanike kurjuse pärast.
35Tema tegi kõrbe järveks ja põuase maa veelätteks,
36ja pani sinna elama näljased, ja need asutasid linna, kus elada.
37Ja nad seemendasid põldusid ja istutasid viinamägesid, ja nad said hea viljasaagi.
38Ja tema õnnistas neid, ja neid sai väga palju, ka nende loomi ta ei vähendanud.
39Aga siis nad vähenesid ja raugesid õnnetuste ja murede läbi.
40Kuid tema, kes valab põlgust vürstide peale ja paneb nad eksima tühjal maal, kus ei ole teed,
41tema ülendas vaese viletsusest ja pani tema suguvõsa sigima nagu lambakarja.
42Õiglased näevad seda ja rõõmustavad, ja kõik ülekohus peab oma suu kinni.

"Ära lase kunagi millelgi täita end nii suure kurbusega, et unustad rõõmu ülestõusnud Kristuse üle!" (Ema Teresa, 1910–97) Ülista ülestõusnud Issand Jeesust, kes teeb kõik uueks.

See psalm kujutab nelja erinevat pilti, mis kõik on tõenäoliselt erinevad vaated samale olukorrale - pagulusele, millest Iisrael oli päästetud. Neid olid kokku kogutud kaugelt ja laialt alalt, kui nad naasesid Paabeli vangipõlvest - sellest jutustavad värvikalt 2 Moosese Raamatu peatükid. Pildid kõrbes ekslemisest, äärmise nälja ja janu kogemisest, vaevalistest oludest vangipõlves osutavad üle ajalooliste sündmuste päästele, mida Kristus toob. (Jh 6:35; Lk 4:18) Iga pilt kujutab meeleheitlikku olukorda, (Mk 2:5; Jh 6:16–21; Ef 4:14) millest ainult Jumal saaks tulla ja päästa.
Kohtumõistmiseta inimeste vangistamine ja nende süstemaatiline mõnitamine - Lääne inimesed pole tihtipeale võimelised midagi niisugust üldse ette kujutama. Siiski, sündmused Lähis-Idas, mis on ju Läänele küllalt lähedal, on palju küsimusi tekitanud, kuidas ikka veel inimesi vangis hoitakse, pärast Afganistani sõja lõppu. Vangistus ei saa olla kunagi meeldiv kogemus. Eriti veel neile, keda on täiesti süütult vangi pandud nende usuliste või poliitiliste vaadete tõttu. Meie päästja Jumal tunneb suurt muret õigluse pärast ja kutsub meid seda jagama. (Js 58:6; Mt 25:36–46) Me ei tohi sulgeda silmi teiste saatuse ees, arvates, et küll keegi teine vastutab. Praegugi, kui me seda loeme, kannatavad kusagil meie vennad ja õed Kristuses vangipõlve nende usu pärast. On teisigi Jumala näo järgi loodud inimolendeid, kes on samamoodi rõhutud. Kas oleme muutunud immuunseks meedia igapäevase dieedi tõttu, mis paneb meid tundma, et see on kaugel ega puutu meisse?

Otsusta palvetada ja rohkem teada saada vangidest maailmavaate tõttu. Kaalu toetada spetsiaalseid kampaaniaid, mida korraldavad organisatsioonid nagu Christian Solidarity ja Jubilee. Palu, et Issand Jeesus annaks sulle rohkem kaastunnet ...