Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vägi öelda “ei!”

Teisipäev, 25. Jaanuar 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 24:1-22

Tarkade õpetused
1Ära kadesta kurje inimesi ja ära ihalda olla nende juures,
2sest nende süda kavatseb vägivalda ja nende huuled räägivad paha!
3Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse,
4tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga.
5Tark mees on tugev ja teadja mees tugevdab oma jõudu.
6Sest targal juhtimisel sa võid pidada sõda, ja võit on seal, kus on rohkesti nõuandjaid.
7Tarkus on rumalale kõrge - ta ei tee väravas oma suud lahti.
8Kes kavatseb kurja, seda hüütakse salasepitsejaks.
9Meeletu tegu on patt ja pilkaja on inimeste meelest jäle.
10Kui oled hädaajal arg, siis on su jõud vähene.
11Päästa need, keda viiakse surma, ja peata, kes vanguvad tapmisele!
12Kui sa ütled: "Vaata, me ei teadnud seda", kas siis südamete läbikatsuja ei saa sellest aru? Su hinge hoidja teab seda ja tasub inimesele ta tegu mööda.
13Söö, mu poeg, mett, sest see on hea, ja kärjemesi on su suulaele magus!
14Tea, et nõnda on ka tarkus su hingele: kui sa selle leiad, siis on sul tulevik ja su lootus ei kao!
15Ära varitse, õel, õige eluaset, ära hävita tema puhkepaika!
16Sest õige langeb seitse korda ja tõuseb üles, aga õelad komistavad õnnetusse.
17Ära tunne rõõmu oma vihamehe langusest ja ärgu hõisaku su süda, kui ta komistab,
18et see ei oleks paha Issanda silmis, kui ta seda näeb, ja et ta ei pööraks oma viha tema pealt!
19Ära ärritu kurjade pärast, ära kadesta õelaid,
20sest kurjal ei ole tulevikku, õelate lamp kustub!

“...Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.” (Jh 15:15) Issand Jeesus, tee täna minus oma tööd. Aita mul jätkuvalt Sind otsida ja leida Piiblit lugedes ning mõista täiel määral seda sõprust mida Sa mulle pakud.”

Filipiinlased hindavad inimese sotsiaalsust äärmiselt kõrgelt ning öeldakse, et neile omase kultuurilise omaduse - pakikisama tõttu, on nad võimelised sidemeid looma iga rassiga. Pole siis ime, et tänapäeva maailmas võime ligi 180 riigis leida rohkem kui 8 miljonit filipiinlasest töötegijat. Praegusel ajal on taoline sotsiaalse kohanemise võime vägagi hinnas.
Ometi - teistega segunemisel on ka oma tume pool ning tänane piiblitekst räägib sellest. Eelmisest lõigust nägime, et liiga tuttavlike suhete sõlmimisel veinijoojate ja alkoholisõpradega ei ole hea sellele, kes tahab elada õiglast ja puhast elu. Tundub, et Õpetussõnade autor on isiklikult tuttav sellise elu pahupoolega ning seepärast ka hoiatab sedavõrd tungivalt. Ei ole võimalik olla halvas seltskonnast ja jääda sellest mõjutamata. Kiire “Ei!” ütlemine ning taolisest seltskonnast eemaldumine kindlasti havaab kellegi tundeid, ometi on sageli ainus kohane käitumisviis neile, kes Jumalat kardavad.
Küsitavate sõpruste lõpetamine aga ei tähenda maailmast põgenemist. On mitmeid tegutsemisviise mida ka tänane tekst soovitab - üllad ja õiglased teod, mis toetavad inimesi ning ehitavad neid üles sisemiselt. Ja nii mainib tänane tekst näiteks nõrkade ja rõhutute kaitsmist, langenud vaenlase vastu armulik olemist, Jumalale ning valitsevaile võimudele lojaalne olemist - kui nimetada mõnda. On ilmne, et Jumalale tähendavad sellised asjad palju, need on tema südamel. Loeme, et Jumal seisab vaeste poolel ning Jumala rahvas ei saa end vabandada vaeseid aitamast või jääda ükskõikseks kohates oma teel ebaõiglust. Ning langenud vaenlast kohates ja teda väärikalt, ilma pilketa oma südames, koheldes, näitame üles tegelikult Jumala õiglust. Jumalale ning oma valitsejaile lojaalseks jäädes demonstreerime oma eluga autoriteeti- Jumala autoriteeti millele alistume. Need kvaliteedid aga kuuluvad vaid tegelikult arukale inimesele (s 3-7).

Tee enesele üks hindamine ja palveta: kes sinu sõprade hulgas mõjutab sind saama paremaks inimeseks? Ja kas ise oled selline sõber, kes tugevdab oma kaaslastes headuses ning Kristuse sarnasuses?

Selle kommentaari autor: Miranda Feliciano