Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal räägib endast

Kolmapäev, 16. Veebruar 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 44:21-28

Jumal ei unusta Iisraeli
21Tuleta seda meelde, Jaakob, ja sina, Iisrael, sest sa oled mu sulane: mina olen su valmistanud, sa oled mu sulane: Iisrael, ma ei unusta sind!
22Ma kaotan su üleastumised nagu pilved ja su patud nagu pilvituse. Pöördu minu poole, sest ma lunastan sinu!
23Hõisake, taevad, et Issand seda teeb, hüüdke, maa sügavused, rõkatage rõõmust, mäed, metsad ja kõik metsapuud, et Issand lunastab Jaakobi ja ilmutab Iisraelis oma au!
24Nõnda ütleb Issand, su lunastaja, kes sind emaihus on valmistanud: Mina olen Issand, kes kõik teeb, kes üksinda võlvis taeva, laotas maa - kes oli koos minuga? -
25kes teeb tühjaks valetajate tunnustähed ja muudab narrideks lausujad, kes tõrjub tagasi targad ja pöörab nende teadmised jõleduseks,
26aga kes kinnitab oma sulase sõna ja viib täide oma käskjalgade nõu, kes ütleb Jeruusalemmale: "Sinus hakatakse elama!" ja Juuda linnadele: "Teid taastatakse, ma ehitan üles teie varemed!",
27kes ütleb sügavikule: "Kuiva! Ma lasen su jõed kuivada!",
28kes ütleb Kooresele: "Mu karjane!" Tema viib täide kõik, mida ma tahan, ja ütleb Jeruusalemmale: "Sind ehitatakse üles ja rajatakse tempel!"

Palu Jumalal aidata end näha sellisena, nagu Tema sind näeb.

Külastasin hiljuti üht kaubamaja ning oste autosse laadides taipasin, et olin ühe eseme eest kogemata jätnud maksmata. Kohtasin teel kassasse valvurit ja selgitasin olukorda. „Mida te tegite?“ küsis valvur, nagu poleks ta mind hästi kuulnud. Tagasiteel poest välja sõnas valvur: „Te olete väga aus inimene!“ Suutsin vastu panna kiusatusele vastata „Olen kristlane“, sest soovisin pigem jätta asjaga seotutele teadmise, et maailmas on veel ausaid inimesi.


Tänane peatükk näitab meile, kuidas Jumal tõestab oma autoriteeti ja usaldatavust. Ta on otsustanud veenda oma rahvast selles, et juhib kõike, mis nende maailmas toimub.


Jumal otsekui esitaks oma CV: „Siin on mu saavutused, ma tegin kõik asjad, muu hulgas ka selle maailma (44:24); ma astun vastu nõidadele ja muudan filosoofide teooriad ja poliitikute lubadused tühiseks; ma teen koostööd kellega iganes soovin, pühaga (44:26) või patusega (45:1-7). Miks? Sest mina olen kogu maailma Jumal – õigeksmõistetute ja veel päästmata inimeste Jumal.”

Kas oleme vahel eksinud arvates, et Jumala õnnistused on mõeldud vaid kristlastele, mitte kõigile, keda Tema on loonud ja armastab?