Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vaikne laul

Pühapäev, 20. Veebruar 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: psalm 60

Abipalve sõjas
1Laulujuhatajale: viisil "Tunnistuse liilia"; Taaveti mõistulaul õpetuseks,
2kui ta oli võidelnud Mesopotaamia ja Sooba süürlastega, ja kui Joab tuli tagasi ja oli Soolaorus maha löönud kaksteist tuhat edomlast.
3Jumal, sa tõukasid meid ära ja pillutasid meid laiali; sa olid vihane, aita meid jälle üles!
4Sina panid maa vabisema, sa lõhestasid selle; paranda ta praod, sest ta kõigub!
5Sa andsid oma rahvale näha rasket põlve; sa jootsid meid uimastava veiniga.
6Sa panid lipu lehvima neile, kes sind kardavad, et nad otsiksid varju ammu eest. Sela.
7Et pääseksid su armsad, selleks aita oma parema käega ja vasta meile!
8Jumal on rääkinud oma pühamus: "Ma tahan võidutseda, jaotada Sekemi ja mõõta ära Sukkoti oru.
9Gilead on minu ja Manasse on minu, Efraim on mu pea kaitse. Juuda on mu valitsuskepp,
10Moab on mu pesukauss, Edomi peale ma viskan oma sandaali. Vilistimaa, hõiska minule!"
11Kes viib mu kindlasse linna? Kes saadab mind Edomini?
12Eks sina, Jumal, tõuganud meid ära? Ega sina, Jumal, läinudki välja meie sõjaväega?!
13Anna meile abi kitsikuses, sest tühine on inimeste abi!
14Jumalaga me teeme vägevaid tegusid ja tema tallab maha meie rõhujad.

Kui sul on südames palveid, mida sa pole julgenud välja öelda, siis nüüd võib selleks olla õige aeg

Mõistulaul võib olla südame appihüüe või vaikne palve.


Taavet oli kuningas, kes pidi sõdima ümberkaudsete rahvastega. Joab oli Soolaorus löönud edomlasi, kuid teistest tekstidest teame ka seda, et võitluses osalesid ka Taavet ja Abisai (2Sm 8:13; 1Aj 18:12). Taaveti vaikne palve algab meeleheites (s 1-3) ja läheb üle jumaliku vahelesegamise ootuseks (s 5). Siis kuuleme Jumala häält (s 6-8), mis toob lootuse ja aitab Taavetil enesekindlust tagasi saada.


Vaikus on ühtaegu haavatav ja ka erilist väge kandev. Kus sa ka ei viibiks, sinu mõtted ja tunded ei pea alati järgima avalikku arvamust. Need võivad sind ka põlvedele sundida. Taaveti appihüüd on väga aus, kuid seekord kuuleme ka Jumala vastust. Saame jälgida Jumala ja Taaveti kahekõnet. Kuigi Taavetil on palju saavutusi, on tema ainus abi Jumalas. Millised erakordsed tagajärjed oleksid sellel, kui me oma ausal pöördumisel Jumala poole lubaksime ka Temal olla meiega aus?

Oota vaikides Issandat ja luba Temal rääkida!

Selle kommentaari autor: Joanna Saxton