Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kurjategijaid ootab karistus

Pühapäev, 13. Märts 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: psalm 64

Palve tagakiusajate vastu
1Laulujuhatajale: Taaveti laul.
2Kuule, Jumal, mu häält, kui ma kaeblen, hoia mu elu vaenlase hirmu eest!
3Pane mind varjule tigedate salanõu eest, nende möllu eest, kes teevad nurjatust,
4kes oma keelt ihuvad nagu mõõka, sihivad kibedaid sõnu nagu nooli,
5et salajas maha lasta laitmatu! Äkitselt nad lasevadki ta maha ega karda midagi.
6Neid kinnitatakse kurjades kavatsustes, nad õhutavad üksteist salajasi võrke panema, nad ütlevad: "Kes meid näeb?"
7Nemad mõtlevad jultunud tegudele: "Me oleme valmis, kava on hästi kavatsetud!" Sest sügav on mehe sisemus ning süda.
8Kuid Jumal laseb nad maha, neid haavatakse äkilise noolega.
9Ta paneb nad komistama nende keele pärast, kõik, kes neid näevad, vangutavad pead.
10Ja kõik inimesed hakkavad kartma ja kuulutama Jumala tööd ning aru saama tema tegudest.
11Õige rõõmustab Issandas ja otsib pelgupaika tema juures; ja kõik hõiskavad, kes on õiglased südamelt.

Palu, et Jumal aitaks sul elada, mõelda ja rääkida selliselt, et ei peaks häbi tundma oma Looja ees!

Taavet otsib taas Jumala kaitset. Ta on ümber piiratud kurjade kavatsustega inimeste poolt. Nad punuvad salaplaane ja julgustavad üksteist kurja tegema (s 2). Teisi inimesi võib kahjustada mitmel viisil, näiteks kasutades keelt nende alandamiseks, kes on haavatavad. Nad on sealjuures kindlad, et nad pääsevad õiglasest karistusest selliste tegude eest.


Seda aga ei juhtu. Taavet mõistab, et Jumal näeb kõike, mis toimub ega luba kurjusel võidutseda. Inimesed, kes loodavad pääseda hukkamõistust pärast seda, kui on teistele kurja teinud, peavad kord kõigest aru andma. See psalm kinnitab Jeesuse enese õpetust (Mt 10), kes julgustab õpilasi mitte kartma tagakiusajaid, kuna kõik peidetud asjad tulevad ilmsiks ja saladusi kuulutatakse lõpuks katustelt.


See on kainestav sõnum meile kõigile: Jumal toob kõik oma tõe valgusse ja keegi ei saa selle eest peitu pugeda. Meil tuleb selles elus õppida õiget jumalakartlikkust. Taavet julgustab meid psalmi lõpus Jumalale lootma. Kristuses võime olla alati julged.