Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Preestrite ametissepühitsemine

Neljapäev, 24. Märts 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 8:1-21

Aaroni ja tema poegade pühitsemine
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2"Võta Aaron ja koos temaga ta pojad, ja nende riided, võideõli, patuohvri härjavärss, kaks jäära ja korv hapnemata leibu,
3ja kogu terve kogudus kogudusetelgi ukse ette!"
4Ja Mooses tegi nõnda, nagu Issand teda oli käskinud, ja kogudus kogunes kogudusetelgi ukse ette.
5Ja Mooses ütles kogudusele: "Issand on käskinud nõnda teha."
6Ja Mooses tõi ette Aaroni ja tema pojad ning pesi neid veega.
7Ja ta pani temale särgi selga ja vöö vööle; ta pani temale ülekuue selga ja seadis õlarüü, vöötas tema õlarüü vööga, sidudes selle ta ümber.
8Ja ta kinnitas temale rinnakilbi ning pani rinnakilpi uurimi ja tummimi.
9Ja ta seadis peamähise ümber tema pea ning kinnitas peamähise esiküljele kuldlaubaehte, püha krooni, nagu Issand Moosest oli käskinud.
10Ja Mooses võttis võideõli ja võidis kogudusetelki ja kõike, mis selles oli, ja pühitses neid.
11Ja ta piserdas seda altarile seitse korda ja võidis altarit ja kõiki selle riistu, pesemisnõu ja selle jalga, et neid pühitseda.
12Ja ta valas võideõli Aaronile pähe ning võidis teda, et teda pühitseda.
13Ja Mooses laskis Aaroni pojad ette astuda ning pani neile särgid selga, vöötas nad vöödega ja sidus neile peakatted, nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud.14Ja ta tõi esile härjavärsi ning Aaron ja tema pojad panid oma käed patuohvri härjavärsi pea peale.
15Ja see tapeti, ja Mooses võttis verd ja määris sõrmega ümberringi altari sarvedele. Ja ta puhastas altari ning valas vere altari aluse kõrvale; nõnda pühitses ta seda, toimetades selle eest lepitust.
16Ja ta võttis kõik rasva, mis oli sisikonna küljes, ja maksarasva ja mõlemad neerud ja nende rasva - ja Mooses süütas selle altaril põlema.
17Aga ülejäänud härjavärsi ja selle naha, liha ja sisikonna ta põletas tulega väljaspool leeri, nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud.18Ja ta tõi esile põletusohvri jäära ning Aaron ja tema pojad panid oma käed jäära pea peale.
19Siis see tapeti ja Mooses piserdas verd altarile ümberringi.
20Ta raius jäära tükkideks ning Mooses süütas põlema pea ja tükid ja rasva.

Mõtle vaimulike ametitega kaasnevale vastutusele

Hiljuti rajati Soomes uus luterlik piiskopkond ning valiti ka uus piiskop, kelle ülesandeks on tagada kogudustes kiriku traditsioonikohane jumalasõna kuulutus, sakramentide õige jagamine ning vastutustundlik diakoonia ning misjonitöö edendamine. Piiskop peab olema karjaseks ning hea seisma kiriku ülesehitamise ja uuenemise eest nii, et selles tegevuses saaks nähtavaks Jumala armastus maailma vastu. Preester aga on kutsutud tegutsema koguduse karjase ning hingehoidjana. Tema kätte on usaldatud jumalasõna kuulutamine ja sakramentide jagamine.
Tänast päevateksti tuleks mõista kui peapiiskopi ametisse pühitsemist. Kas märkad mingit sarnasust ülempreester Aaroni ja tema poegade ametisse pühitsemise ning tänapäevaste sarnaste riituste vahel? Iisraeli rahvas on ikka veel Siinai mäe juures usukogukonnana oma esimesi samme (enne Jeesust) läbimas. Meie aga elame suure Ülempreestri järgsel ajal ning meie päevade kiriklike ametite juured ulatuvad sügavale.

Vana Testamendi aegadega võib leida palju ühist. Ülesanne ise on saadud Jumalalt ning pidulikuks hetkeks kogutakse kohale terve kogudus. Pühitsemise protseduuris eraldatakse, pühitsetakse ning siis liidetakse pidurõivais inimesed Jumala teenistusse. Pidulikuks tseremooniaks preester ei riietu ise, vaid teda riietatakse. Selle juurde kuulub ka patutunnistus, usutunnistus, ametivanne ja õnnistuse vastuvõtmine ning ametisse läkitamine.

Kanna eestpalves Jumala ette oma kiriku vaimulikkond!

Selle kommentaari autor: Marja Heimala-Pelkonen