Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõnakuulelikud sulased

Reede, 25. Märts 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 8:22-36

Aaroni ja tema poegade pühitsemine
22Ja ta tõi esile teise jäära, pühitsusjäära, ja Aaron ja tema pojad panid oma käed jäära pea peale.
23Ja see tapeti ning Mooses võttis verd ja määris Aaroni parema kõrva lestale ja tema parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale.
24Ja ta laskis Aaroni pojad ette astuda ja Mooses määris neile verd parema kõrva lestale ja parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale; ja Mooses piserdas verd altarile ümberringi.
25Ja ta võttis rasva, rasvase saba, kõik sisikonna küljes oleva rasva, maksarasva, mõlemad neerud ja nende rasva ja parempoolse sapsu,
26ja hapnemata leibade korvist, mis oli Issanda ees, võttis ta ühe hapnemata koogi ja ühe õlileiva koogi ja ühe õhukese kakukese ning asetas rasvade ja parempoolse sapsu peale
27ja pani need kõik Aaroni ja tema poegade käte peale ning kõigutas neid kõigutusohvrina Issanda ees.
28Siis Mooses võttis selle nende käte pealt ja süütas altaril põlema põletusohvri peal; see oli healõhnaline pühitsusohver, tuleohver Issandale.
29Ja Mooses võttis rinnaliha ning kõigutas seda kõigutusohvrina Issanda ees; pühitsusohvri jäärast sai osa Moosesele, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud.
30Ja Mooses võttis võideõli ja verd, mis oli altari peal, ning tilgutas Aaroni ja ta riiete peale, samuti ta poegade ja ta poegade riiete peale, ja ta pühitses Aaronit, tema riideid ja ta poegi ja poegade riideid.31Ja Mooses ütles Aaronile ja tema poegadele: "Keetke liha kogudusetelgi ukse ees ja sööge seda seal, nõndasamuti leiba, mis on pühitsusohvri korvis, nagu ma olen käskinud ja öelnud: Seda söögu Aaron ja tema pojad!
32Aga mis lihast ja leivast üle jääb, põletage tulega!
33Ja seitsme päeva jooksul ärge väljuge kogudusetelgi uksest kuni päevani, mil teie pühitsuspäevad on täitunud, sest teie käsi täidetakse seitse päeva.
34Nõnda nagu seda täna on tehtud, nõnda on Issand käskinud teie eest lepitust toimetada.
35Jääge seitsmeks päevaks kogudusetelgi ukse juurde, päevaks ja ööks, ja pange tähele Issanda korraldusi, et te ei sureks, sest nõnda on mulle käsk antud!"
36Ja Aaron ja tema pojad tegid kõik, mida Issand Moosese läbi oli käskinud.

Palu, et Jumal annaks sulle alandlikkuse ja austuse, millega Tema ette tulla!

Teatud piibliraamatuid on kasulik lugeda oma kujutlusvõimet rakendades, näiteks Ilmutusraamatut. Seal leidub dramaatilisi kujundeid, helisid ja lõhnu. Midagi sarnast sisaldab ka tänane tekst, mis tegeleb ohvitalitusega koos kõige selle juurde kuuluvaga.


Seal on juttu Jumalat ootavate inimeste igatsusest. Kirjeldatakse preestrite pühitsemist ja rolli oma rahva keskel. Esiteks, Jumal annab käske ja neid tuleb sõnakuulelikult täita, sest sellest sõltub lepitus (s 34-36). Jumala tahte täitmine toob õnnistuse.


Teiseks, Jumala kutse eeldab preetrite poolt puhastumist ja pühendumist. Vere kasutamine (s 24) viitab täiuslikule pühitsusele.


Kolmandaks, preestriteenistus ja ohvitalitused viitavad Jumala päästeplaanile, mis saab lõplikult teoks Jeesuse Kristuse lunastusohvri läbi. Tema on Ülempreester, kes lepitas meid omaenese vere läbi ja andis meile Jumala preestriameti selles maailmas.

Kuidas näed oma preesterlikku rolli tänasel päeval?

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb