Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suured ootused

Laupäev, 26. Märts 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 9:1-24

Aaroni esimene ohver
1Ja kaheksandal päeval kutsus Mooses Aaroni ja tema pojad ja Iisraeli vanemad
2ning ütles Aaronile: "Võta enesele üks härgvasikas patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks, mõlemad veatud, ja too need Issanda ette!
3Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: Võtke üks sikk patuohvriks ja üks vasikas ja üks lambatall, mõlemad aastased ja veatud, põletusohvriks!
4Ja üks härg ja üks jäär tänuohvriks, ohverdamiseks Issanda ees, ja õliga segatud roaohver, sest täna Issand ilmutab ennast teile."
5Ja nad tõid, mida Mooses oli käskinud, kogudusetelgi juurde, ja terve kogudus tuli ning seisis Issanda ees.
6Ja Mooses ütles: "Nõnda on Issand teid käskinud teha, et Issanda auhiilgus ilmutaks ennast teile."7Ja Mooses ütles Aaronile: "Astu altari juurde ja valmista oma patuohver ja põletusohver ning toimeta lepitust enese ja rahva eest, nagu Issand on käskinud!"
8Ja Aaron astus altari juurde ning tappis patuohvri vasika.
9Ja Aaroni pojad tõid temale vere ja ta kastis oma sõrme verre ning määris altari sarvedele, aga ülejäänud vere ta valas altari aluse kõrvale.
10Ja patuohvri rasva ja neerud ja maksarasva süütas ta altaril põlema, nagu Issand Moosest oli käskinud.
11Ja liha ja naha ta põletas tulega väljaspool leeri.
12Siis ta tappis põletusohvri ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi.
13Ja nad ulatasid temale põletusohvri tükikaupa koos peaga ning ta süütas need altaril põlema.
14Ja ta pesi sisikonna ja jalad ning süütas need põlema põletusohvrialtaril.15Siis ta tõi esile rahva ohvrianni ja võttis patuohvri siku, kes pidi olema rahva eest, ja tappis selle ning ohverdas patuohvriks nagu esimesegi.
16Ja ta tõi esile põletusohvri ning talitas sellega seatud viisil.
17Ja ta tõi esile roaohvri ning võttis sellest peotäie ja süütas altaril põlema lisaks hommikusele põletusohvrile.
18Siis ta tappis härja ja jäära kui rahva tänuohvrid, ja Aaroni pojad ulatasid temale vere ning ta piserdas seda altarile ümberringi.
19Aga rasvad härjast ja jäärast, rasvase saba ja rasvakihi ja neerud ja maksarasva,
20need rasvad nad asetasid rinnalihade peale, ja ta süütas rasvad altaril põlema.

Millised on meie ootused Jumala kohalolekule jumalateenistustel?

Ameerika kirjanik A. W. Tozer on öelnud, et see mis tuleb meile esimesena meelde Jumalaga seoses, on kõige olulisem omadus meie endi juures.


Loetud tekst pidi erakordsel viisil kujundama rahva arusaama Jumalast! Kuidas mõistame meie Jumala olemust käies pühapäeviti jumalateenistustel? Siin eristuvad kolm Jumala omadust.


Esiteks, Jumal on püha. Pärast seitset päeva ohverdamist jätkatakse seda ikka veel. See peegeldab Jumala pühadust ja rahva vääritust. Nii preestrid kui rahvas igatsesid Jumala heakskiitu ja seda sai saavutada vaid ohvite kaudu.


Teiseks, Jumal on halastav. Aaroni esimeseks tööks preestrina oli tuua ohvriks vasikas. Teise Moosese raamatu 32 peatükk räägib kuldvasikast, mille loomisel oli osa ka Aaronil. Jumala armust oli Aaron ikka veel elus ja koguni ülempreestri ametis!


Kolmandaks, Jumal on auline. Rahva pattudest lunastamine oli tingimuseks Jumala au ilmumisel (s 6, 7). Jumala kohalolek kinnitas seda, et ohvrid olid vastu võetud. Teksti viimased salmid on väga mõjusad – Jumala ilmumine oli sageli seotud tulega. Kristliku jumalateenistuse keskmeks on alati Jumala au ilmumise ootus. See eeldab Tema teenimist kogu meie olemusega.

Palu, et Jumala pühadus, halastus ja au saaksid nähtavaks kõiges mida me Tema nimel teeme!