Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lepituse tähendus

Teisipäev, 29. Märts 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 16:1-19

Iga-aastane suur lepituspäev
1Ja Issand rääkis Moosesega pärast Aaroni kahe poja surma, kui need Issanda ette astudes olid surnud.
2Ja Issand ütles Moosesele: "Ütle oma vennale Aaronile, et ta mitte igal ajal ei läheks pühamusse sissepoole eesriiet, laeka peal oleva lepituskaane ette, et ta ei sureks, kuna ma ilmutan ennast lepituskaane kohal pilve sees.
3Ainult sel viisil võib Aaron minna pühamusse: üks noor härjavärss patuohvriks ja jäär põletusohvriks;
4ta pangu selga püha linane särk, jalga linased püksid ihu katteks, vöötagu ennast linase vööga ja mähkigu ümber pea linane peakate: need on pühad riided; ta loputagu oma ihu veega ja pangu need selga!
5Ja ta võtku Iisraeli laste koguduselt kaks sikku patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks!
6Ja Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärss ning toimetagu lepitust enese ja oma pere eest!
7Siis ta võtku need kaks sikku ja pangu need seisma Issanda ette kogudusetelgi ukse juurde!
8Ja Aaron heitku liisku nende kahe siku vahel: üks liisk Issandale ja teine liisk Asaselile!
9Siis Aaron toogu esile see sikk, kelle liisk määras Issandale, ja valmistagu see patuohvriks!
10Aga sikk, kelle liisk määras Asaselile, pandagu elusana Issanda ette, et tema peal lepitust toimetada, saates ta kõrbesse Asaselile!11Seejärel Aaron toogu esile oma patuohvri härjavärss ning toimetagu lepitust enese ja oma pere eest ja tapku oma patuohvri härjavärss!
12Ja ta võtku sütepannitäis tuliseid süsi altari pealt Issanda eest ja mõlemad pihud täis peent, healõhnalist suitsutusrohtu ja viigu sissepoole eesriiet!
13Ja ta pangu suitsutusrohi tule peale Issanda ees, nõnda et suitsutuspilv kataks lepituskaane, mis on seaduselaeka peal, et ta ei sureks!
14Ja ta võtku härjavärsi verd ja piserdagu sõrmega lepituskaane esikülje peale; ja lepituskaane ette ta piserdagu sõrmega verd seitse korda!
15Siis ta tapku rahva patuohvri sikk ja viigu selle veri sissepoole eesriiet ning talitagu selle verega, nõnda nagu ta talitas härjavärsi verega: ta piserdagu seda lepituskaane peale ja lepituskaane ette!
16Ja ta toimetagu lepitust pühamu eest Iisraeli laste roojuste pärast ja nende üleastumiste pärast kõigi nende pattude kohaselt; nõnda ta tehku ka kogudusetelgiga, mis asetseb nende juures keset nende roojusi!
17Ühtegi inimest ärgu olgu kogudusetelgis, kui ta läheb pühamusse lepitust toimetama, kuni ta on välja tulnud ja on lepitust toimetanud enese ja oma pere ja kogu Iisraeli koguduse eest.
18Siis ta mingu välja altari juurde, mis on Issanda ees, ja toimetagu lepitust selle eest; ta võtku härjavärsi verd ja siku verd ja määrigu seda altari sarvedele ümberringi!
19Ja ta piserdagu sõrmega verd selle peale seitse korda ja puhastagu ning pühitsegu seda Iisraeli laste roojuste pärast!

Palu, et võiksid mõista Kristuse lepitustöö tähendust tänases päevas!

See tekst peaks hajutama kõik kahtlused neis, kes pole pidanud Kolmandat Moosese raamatut kristlastele oluliseks lektüüriks. Siin on kirjeldatud Iisraeli kõige olulisemat päeva aastas seoses preestriteenistuse ja pattude lunastamise vajadusega. Lepituspäeval pöörati elus uus lehekülg ja kogeti andestust ning patust puhastust.


 Tekst tuletab meile meelde seda, kuidas Uue Testamendi autorid (eriti kirjas heebrealastele) kirjeldavad lepituse olemust Kristuse erakordses töös. Ülempreester sisenes kõige pühamasse paika vaid kord aastas, kuid meil on sinna sissepääs igal ajal. Jeesuse surmahetkel kärises templi vaheriie kaheks ja takistus kadus.


Teiseks, ohver toodi igal aastal uuesti (s 34), kuid Kristuse ohver oli ühekordne ja lõplik. Tema tuli toime meie patuprobleemiga.


Kolmandaks, tekst kutsub meid hoolikale sõnakuulelikkusele. Antud on detailsed juhised pesemiseks, riietumiseks jne mida tuli täpselt täita. Sõnakuulelikkus on tähtis ka kõigile meile, kes elame Kristuse kuulekuses. Me ei tohi hoolimatult Jumalale läheneda, Ta ootab meilt usaldust, pühendumist ja teenimist.

Kas Jumala kingitud lepitus Kristuse kaudu ei pane meid rõõmustama?