Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ootamatu sündmus

Esmaspäev, 4. Aprill 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 24:32-44

Jeesus õhutab valvama
32Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal.
33Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga!
34Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud.
35Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.36Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi.
37Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine.
38Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust - sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva,
39ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära -, nõnda on ka Inimese Poja tulemine.
40Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha;
41kaks naist on veskil jahvatamas: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.
42Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!43Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda.
44Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

Palu, et Issand aitaks sul olla igal päeval valmis Temaga kohtumiseks!

Suur osa piibliuurijatest seostavad selle teksti algussalme Juudi sõjaga ja hävinguga, mille tagajärjeks oli paljude juutide kodumaalt väljaränd. Osa näeb siin ka allegooriat Iisraeli riigi taassünni kohta.


Fakt on see, et Jeruusalemm hävis umbes 40 aastat pärast neid Jeesuse sõnu. See sugupõlv (s 34) on mõiste, mida on seostatud nii tollase põlvkonna, kogu inimkonna kui ka aegade lõpul elava generatsiooniga. Salm 35 aga viitab suurele kosmilisele katastroofile, mis seostub aegade lõpuga. Üksnes Kristuse sõnad jäävad selles püsima. Ka järgmine salm 36 räägib sellest ootamatust sündmusest, mille aega ei tea keegi, ka mitte Jumala Poeg ise.


See, et Jeesus tunnistab ise oma teadmatust selles küsimuses, ei pane aga kahtluse alla Tema ülejäänud õpetust, mida iseloomustas suur meelevald. Et Kristuse taastuleku ootamatust kirjeldada, kasutab Ta pühakirja näidet – see tabab inimkonda äkitselt nagu veeuputus Noa päevil. See kõik sunnib meid olema alati valvel ja kohtumiseks Kristusega valmis.

Jumal on Kristuse risti abil kurjuse alistanud – ta väärib ka täna meie tänu ja kiitust!