Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala läheduses

Pühapäev, 3. Aprill 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: psalm 84

Igatsus Jumala koja järele
1Laulujuhatajale, gati pillil mängijale: Korahi laste laul.
2Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot!
3Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.
4Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal!
5Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati. Sela.
6Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.
7Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega.
8Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
9Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela.
10Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet!
11Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades.
12Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.
13Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab.

Palu, et Jumal näitaks sulle tänaseid võimalusi Temaga kohtumiseks!

Tänane tekst kirjeldab palveränduri teekonda Jeruusalemma ja rõõmu, mis toob kohtumine Jumalaga templis. Psalmist kirjeldab teel nähtut võrdpildina sisemisest vaimsest teekonnast, mille eesmärgiks on tempel kui füüsiline ja vaimne sihtpunkt.


 Jeruusalemma minek polnud pelgalt rännak, see oli ka jumalateenistuse vorm. Juudi pered teostasid selle kolmel korral aastas – paasapühal, nelipühal ja lehtmajade pühal. Mindi jalgsi ja viidi kaasa ka ohvrid templisse pattude lunastamise eesmärgil. Templiõue siseneti alandlikult ja patte kahetsedes, olles teadlikud Jumala kohalolekust. Sellele järgnes tänu ja ülistus.


 Me vajame nii kahekesi Jumalaga olemist kui ka võimalusi oma pere ja kogukonnaga ühiselt Temaga kohtuda. Kogu meie elu peaks olema palverännak.

Kus oled tajunud Jumala kohalolu erilisel ja tähendusrikkal viisil?

Selle kommentaari autor: Richard Harvey