Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Arukas hoiak

Kolmapäev, 6. Aprill 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 25:1-13

Tähendamissõna kümnest neitsist
1Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu.
2Viis nendest olid rumalad ja viis arukad,
3rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli,
4arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad.
5Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama.
6Aga keskööl kostis hüüd: "Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!"
7Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid.
8Rumalad ütlesid arukatele: "Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad!"
9Aga arukad vastasid: "Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!"
10Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati.
11Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: "Isand, isand, ava meile!"
12Aga tema vastas neile: "Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid."
13Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!

Palu, et Jumal aitaks sul tänase päeva muredes oma mõtted Temal hoida!

Jeesuse päevil ei saanud pruut otsustada pulmade toimumise aja üle. Kui pruut oli peigmehe ettepaneku vastu võtnud, läks peigmees isamajja tagasi ja seadis valmis pruudi eluruumi. Kui see sai korda, toodi pruut kohale ja pidu võis alata.


Tekstis viidatud kümne neitsi ülesandeks oli jälgida peigmehe tulekut, et teda seejärel pidulikult koju tagasi saata. Saatjad pidid kandma õlis immutatud põlevaid tõrvikuid. Kui õige aeg saabus, avastas viis tütarlast, et nende õli oli otsas. Arukatel oli õli tagavaraks, kuid nad keeldusid seda jagamast. Nii ei saanud keegi neile antud tähtsat ülesannet õigesti täita.


Tippsportlastega tehtud intervjuudes võib sageli kuulda, kuivõrd oluline on eesmärgile keskendumine, vaatamata mistahes häirivatele asjaoludele. Tulevase kuningriigi nimel peame keskenduma kõige olulisemale. See puudutab meie elu kõiki aspekte. Keegi ei saa seda teise eest ära teha. Sihitult läbi elu uitamisel on hävitavad tagajärjed. Ühel päeval uks suletakse ja kahetsus ei muuda enam midagi.


Oluline on midagi just täna ette võtta! Ärgem lubagem millelgi end kõrvale meelitada, ära väsitada ja lootusetust tekitada. Püsigem keskendunud!

Millised asjaolud segavad sinu keskendumist eesmärgile ja kuidas neid takistusi ületada?