Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Valmisolek kohtumiseks

Neljapäev, 7. Aprill 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 25:14-30

Tähendamissõna talentidest
14Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte.
15Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.
16Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis.
17Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde.
18Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha.
19Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru.
20Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles: "Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis talenti!"
21Ta isand lausus talle: "Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!"
22Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: "Isand, sa andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti!"
23Ta isand lausus talle: "Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!"
24Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi, ja ütles: "Isand, ma tean, et sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud.
25Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma!"
26Tema isand aga vastas talle: "Sa halb ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud.
27Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga.
28Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti!
29Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on.
30Ja kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine!"

Palu, et Issand näitaks võimalusi Teda tulemuslikult tänases päevas teenida!

Kolmest sulasest sai igaüks suure tasu, kuigi erinevas suuruses. Igaüks neist teadis, mida isand neilt ootas, ja kõigil oli samas vabadus näidata üles oma initsiatiivi. Me ei kuule sellest, kuidas esimesed sulased vara suurendasid, kuid naasnud isand annab nende hoolikusele ja usaldusväärsusele kõrge hinnangu. Neile usaldati veelgi tähsamad ülesanded.


Kolmas sulane arvas oma isanda iseloomu tundvat ja kas laiskusest või kartusest riskida otsustas üldse mitte midagi kasulikku ette võtta. Kuigi tal oli piisavalt aega ja võimalusi saavutusteks, ei jaganud ta oma isanda nägemust. Jeesus läks taeva ligi kaks tuhat aastat tagasi, kuid tema tagasitulek ei pruugi kaugel olla. Kui seda mõistame, siis peaksime kasutama kõiki meile antud võimalusi. Ta ootab meie initsiatiivi, aktiivset eluhoiakut ja riskivalmidust. Meie kõigi roll on erakordne.


Vahel võib kohata inimesi, kes tahaksid Jumalat teenida, kuid ei leia kuidagi selleks võimalust. Üks 17. sajandi munk, vend Lawrence, avastas võimaluse teenida Jumalat köögis töötades ja tal oli erakordne mõju teistele inimestele. Jumal ootab meie ustavust väikestes asjades, et usaldada seejärel meile suuri ülesandeid.

Kas Issanda taastulek tabaks sind ootamatult?