Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kaunis meenutus

Pühapäev, 15. Mai 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 103

Jumala heategude ülistus
1Taaveti laul.
Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!

2Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.
4Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.
5Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal.
6Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse.
7Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod.
8Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest.
9Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha.
10Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.
11Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad.
12Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised.
13Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad.
14Sest ta teab, millist tegu me oleme; tal on meeles, et oleme põrm.
15Inimese elupäevad on nagu rohi: ta õitseb nõnda nagu õieke väljal;
16kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam.
17Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele,
18neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi.
19Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki.
20Kiitke Issandat, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält!
21Kiitke Issandat, kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist!
22Kiitke Issandat, kõik tema tööd kõigis tema valitsuse paigus! Kiida, mu hing, Issandat!

Kui meie oleme ustavad tema ligiolusse pürgimisel ning seame teda alati enese silme ette siis ei takista see meid mitte ainult teda haavamast, vaid toob meie ellu ka vabaduse ning kui nii võib öelda - tuttavlikkuse Jumalaga milles julgeme paluda seda armu mida parajasti vajame.” (Vend Lawrence 1605-1691)

Olen jõudnud elu sellesse faasi, milles vajan enamasti rohkem aega, et mälusoppidest üles leida inimeste nimesid keda peaksin tundma. Mõnes olukorras tuleb kasutada isegi bluffimist, lootuses et teine poetab mingi valgustava vihje.
Tänases psalmis aga toimib laulja mälu ületuuridel, sõnad voolavad välja tema suust kui ta innustunult meenutab milline on Jumal ja kuidas toimib inimese elus. Psalmi autorina nimetatakse Taavetit, siiski on see veidi erinev tema teistest psalmidest: see ei ole nii isiklik, samuti ei keskenduta siin tema võitlustele väliste rõhujate või sisemiste probleemidega. Pigem tundub, et õhutades end üles Jumalat kiitma suunab Taavet kõik oma meeled meelde tuletama kõiki Jumala ande. Ta räägib iseenesele, kasutades selleks heebrea keelele omast väljendit “oo mu hing”. Tajume selles psalmis teatud distsipliini, teadlikku keskendumispüüet Jumala haaramatutele halastuse tegudele, tema armastusele oma rahva vastu.
Selleks, et meenutada mida head keegi sulle on teinud ja teda tunnustada või tänada selle eest, tuleb eneselekeskendumisest lahti lasta ning tunnustada teise edukust. Meie spontaanse kiitmise võimekust õõnestab ka kaasaegne tendents tegeleda liiga palju süüdistamisega. Sellised suhtumised aga mõjutavad ka meie jumalasuhet. Tegelikult ei
olegi asi nii palju selles, et unustame mida Jumal on teinud, kui selles, et meie uhkus ning enesele lootmine vähendab võimalust, et üldse hakkame meenutama Jumala tegusid. Just sellisele mõtteviisile esitab tänane psalm väljakutse - asetades keskmesse Jumala ülevoolava armastuse ja halastuse. Psalm kordab peaaegu sõna-sõnalt Jumala poolt Moosesele visandatud autoportreed (2Ms 34:6 “Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: "Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest,”) - see on Jumala hea sõnum millele psalmist teadlikult keskendub - ja mitte Iisraeli mässamine või ebajumalate kummardamine - ning Jumala heldus nende vastu, kes seda kõige vähem väärisid.
Inimese haprus on kontrastina asetatud Jumala igavese armastuse loomuse kõrvale; sügav ja isiklik Isa-teadmine, mis Jumalal on inimese kohta, leiab siin väljenduse soojades ja tundeküllastes toonides ja siin on veel nii palji rohkem.... Kiida mu hing Issandat!

Tee üksi, koos perekonna või kogudusega ajajoon, millele märgid vahepeatustena hetked kus tajusid Jumala toimist või suuri tegusid oma elus. Keskene teadlikult meenutama “tema heldust” ning muuda siis need ülestõusnud meenutused kiituseks.

Selle kommentaari autor: Fran Beckett