Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Seitse tõotust

Laupäev, 11. Juuni 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jl 2:18-27

Issanda halastus
18Siis Issand hoolitseb oma maa eest ja tunneb oma rahvale kaasa.
19Ja Issand kostab ning ütleb oma rahvale: "Vaata, ma läkitan teile vilja, veini ja õli, et teil on seda kõike küllalt. Ma ei anna teid enam teotuseks paganate sekka.
20Ja selle põhja poolt tulija ajan ma teist kaugele, hajutan ta kuivale ja tühjale maale, ta eelväe Idamerre, ta järelväe Läänemerre; ja temast tõuseb hais, tõuseb roiskumise lehk, sellepärast et ta tahtis teha suuri asju.
21Ära karda, maa! Hõiska ja rõõmusta, sest Issand teeb suuri asju!
22Ärge kartke, välja loomad, sest kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma, viigi- ja viinapuud kannavad külluslikult!
23Ja teie, Siioni lapsed, hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma nagu ennegi!
24Siis saavad rehealused täis nisu ning tõrred voolavad üle veinist ja õlist.
25Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud - see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale.
26Te saate küllalt süüa, te sööte kõhud täis, ja kiidate Issandat, oma Jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse.
27Ja te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel, et mina, Issand, olen teie Jumal ja ei keegi teine. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse.

Parim palve on puhkus Jumala headuses, teades et headus võib jõuda otse vajaduse sügavustesse (Norwichi Julianus, u 1342 – 1413).

Ükskõik mis ka juhtuks, Jumal ei jäta meid kunagi maha. Jumal näitab oma armastust meie vastu selles: kui me olime alles patused, suri Kristus meie eest (1Rm 5:8). See on meie jaoks. See oli ka inimestele, kelle poole Joel pöördus. Jumal astus esimese sammu, ja käitus nende suhtes heldelt. See oli arm, mis oli Jumalale kulukas, ent kasulik meile, kuigi me polnud seda ära teeninud.
See prohveteering paistab silma mitte ettekuulutuse ja hukkamõistuga, vaid lohutuse ja tõotusega. Jumal on armuline ja helde, aeglane vihale ja ülevoolav armastuses. Tänane kirjakoht illustreerib seda seitsme tõotusega rahvale, kes oli süüdi ja polnud seda headust ära teeninud. Kõigepealt, Jumal toidab neid vilja, veini ja õliga. Teiseks, Jumal kaitseb neid sissetungijate eest. Kolmandaks, Jumal täidab nende maa. Neljandaks, Jumal taastab kaotatud aastad, heastades rohutirtsude tekitatud kahju. Viiendaks, Jumal kaitseb nende terviklikkust (mitte kunagi enam mu rahvas ei jää häbisse) (s 26). Kuuendaks, Jumal on nendega koos Vaimu väljavalamise kaudu. Seitsmendaks, Jumal näitab oma suurt jõudu igapäevases maailmas – märkidega taevas ja maa peal. Kõik see on kasuks ja päästeks inimestele, kes on tihti püsimatud, sõnakuulmatud ja tänamatud. Jumal, keda me kummardame, on hea, ta on meie ustav ja muutumatu sõber.
Jumala arm hõlmab kõiki: poegi, tütreid, vanu, noori, orje. Kõik kogevad Jumala ligiollu Vaimu väljavalamises. See olgu õpetuseks meie ajalegi, kus nii kergesti konstrueeritakse põhjuseid, et kedagi välja arvata Jumala armu õnnistustest.

Issand, tänan Sind armu eest, mis ei tee inimestel vahet.

Selle kommentaari autor: Morris Stuart