Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Psalm 118:1-14

Pühapäev, 12. Juuni 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 118:1-14

Tänu Jumalale rahva päästmise eest
1Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
2Öelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti!
3Öelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti!
4Öelgu nüüd, kes Issandat kardavad, et tema heldus kestab igavesti!
5Kitsikuses ma hüüdsin appi Issandat, Issand vastas mulle, asetas mind avarusse.
6Issand on minuga, ei ma karda. Mis võib inimene mulle teha?
7Issand on mulle abimeheks, seepärast ma saan parastada vihkajaid.
8Parem on pelgupaika otsida Issanda juures kui loota inimeste peale.
9Parem on pelgupaika otsida Issanda juures kui loota õilsate peale.
10Kõik paganad piirasid mind, Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi.
11Nad piirasid mind, küll nad piirasid mind, Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi.
12Nad piirasid mind nagu mesilased - nad kustusid nagu tuli kibuvitstes. Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi.
13Mind tõugati kõvasti, et ma langeksin, kuid Issand aitas mind.
14Issand on mu tugevus ja mu kiituslaul, ja tema oli mulle päästjaks.

Mis on Jumala tõeline ülistus? On see käte ristamine või põlvede nõtkutamine? On see ehk oma vara vaestele jagamine? Või millest on Jumalal hea meel? Kas leidub üldse siin päikese all midagi, mis tooks rõõmu Jumalale, kes on kogu maailma Looja?

Psalmi autor kordab mitmel korral: “Tänage Issandat…!” (s 1).
Johannese evangeelium ütleb meile, et Jumalale on meelejärgi ülistus, mis on tões ja vaimus (Jh 4:24 ). Jumalale ei ole meelepärane see, mida me teeme välispidiselt, vaid see, kas meie südame- ja ka füüsilised silmad löövad särama esimeses armastuses, kui me kuuleme Jumala nime. Ka põlvede nõtkutamisest ning muust ei tule kahju, kuid mis on meie eesmärk selle juures?
Salmides 2, 3 ja 4 võime lugeda üht fraasi, mis uuesti ja uuesti kordub, “Öelgu nüüd…”. Kolmandal korral kutsutakse üles mitte enam ainult Iisraeli, vaid kõiki, kes Issandat kardavad. See tähendab, et ükskõik, kes sa ka ei oleks, Jumalale oled oluline just sina ja just sellisena, nagu sa oled. Sind ja mind on kutsutud ülistama Tema headust ja heldust.
Alates 5. salmist hakkab psalmi autor Jumala headusest jutustama. Kõik hea, mida ta on oma elus kogenud, on kokku võetud salmis 6: Issand on minuga. Sel päeval, mil Jumal saatis taevast oma lastele Püha Vaimu, on Ta igal hetkel meiega. Meid ei ole üksi jäetud.

Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni (Mt 28:20).

Selle kommentaari autor: APÜ