Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Johannes Pöördepunkt

Teisipäev, 28. Juuni 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 11: 7-15

Jeesus kõneleb Ristija Johannesest
7Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest: "Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu?
8Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, pehme riide kandjad on kuningakodades.
9Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit!
10Tema ongi see, kellest on kirjutatud:
Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees.

11Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast.
12Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale.
13Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni,
14ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema.
15Kel kõrvad on, see kuulgu!

“Jeesus, mu suurim varandus, aita mind otsida kõike, mis on suur sinu silmis. “

Vaatamata Johannese kahtlustele Jeesus ei õõnesta teda, vaid austab teda avalikult kui pöördekohta, millel kuningriik pöördub. (Kristuse arvamus meist ei sõltu meie teoloogia täpsusest.) Johannest austatakse tema järjepidevuse ja jumaliku erisuse pärast. Ta ei vangu nagu Heroodes, kelle müntidel oli kõikuva pilliroo embleem. Ainuke kuningaloss, kus Johannes oli kunagi elanud (salm 8), oli see, kus ta vangistati. Ta oli ustavalt täitnud Pühakirja oma parema arusaamise järgi. (Las sedasama öeldagu meie igaühe kohta!)
Ta oli eesmineja, kes valmistas teed Issanda tulekuks (Mal. 3:1) ja tõotatud Eelija naasmine (Mal. 3:23). Johannes isegi riietus nagu Eelija! (Mt. 3:4) Jeesus kirjeldab teda kui “enam kui prohvet” (salm 9), suurimat inimest, kes on elanud enne Kristust. Siis, nii nagu ka nüüd, mõõdetakse suurust mitte maailmaliku edu, vaid ustavuse järgi Jumala eesmärkidele. Täpne teoloogia on oluline. Jeesuse sõnad 11.-ndas salmis ei vähenda Tema tunnustust oma nõole. Ei võrrelda mitte inimesi, vaid ajastuid. Ei ole võimalik võrrelda taevakuningriiki, mis ilmnes Jeesuse tulekus, millegagi enne seda. Kuni Jeesuse tulekuni olid Heebrea pühakirjad kogu lugudest, mis igatsesid lõpu järele. Jeesuse väited Johannese kohta näitavad meile kuidas kaks testamenti suhtestuvad. Vana Testament valmistab teed Jeesuse tulekuks. Järgides Jeesuse enda pühakirja-kasutust, tõlgendasid varased kristlased, nende hulgas Matteus, seda Tema tuleku valguses. Sellest ka paljud Vana Testamendi tsiteeringud antud evangeeliumis.
Kõneldes nõnda Johannesest, rääkis Jeesus kaudselt iseendast. Tema on seaduse ja prohvetite täitumine (Mt. 5:17). Salm 12 on raske, mitmete erinevate tõlgendustega. Kas kuningriik edeneb jõuliselt või seistakse selle arengule vägivallaga vastu? Nagu iga evangeelium areneb edasi risti suunas, on viimane variant tõenäolisem.

Me ei suuda aru saada Jeesusest ilma Vana Testamenti tundmata. Milliseid osi sa tunned ja mida peaksid tundma õppima?

Selle kommentaari autor: Graham Cray