Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kõvaks muutunud südamed

Esmaspäev, 14. November 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 19:1-12

Tähendamissõna südametust sulasest
1Ja sündis, et kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, lahkus ta Galileast ja tuli Juudamaa alale sinnapoole Jordanit.
2Ja talle järgnesid rahvahulgad, ning ta tegi nad seal terveks.
Abielu lahutamisest
3Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates: "Kas tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel?"
4Tema aga vastas: "Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi Looja inimese meheks ja naiseks?"
5ja ütles: "Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks.
6Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!"
7Nad ütlesid talle: "Mispärast siis Mooses on käskinud anda lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema ajada?"
8Jeesus vastas neile: "Teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada, algul aga ei olnud see nõnda.
9Aga mina ütlen teile: Kes iganes ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu [ja kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu]."10Jüngrid ütlesid talle: "Kui naisevõtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata."
11Tema aga ütles neile: "Seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse.
12On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud emaihust, ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Kes suudab taibata, taibaku!"

“Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all.
Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant...” (Ps 95:7,8)

Taas ilmuvad välja variserid, seekord meie kaasajal “kuuma kartulina” käsitletava teemaga - millised on kehtivad alused lahutamiseks? Arvamused lahknesid, kuid kui Jeesus tõesti on õpetaja, peaks tal olema oma interpretatsioon sellest teemast. Tegu oli kiusamislõksuga (s 3).
Oma vastuses läheb Jeesus talle omasel viisil küsimuse teemaks pandud pealispinnalt sügavamale, probleemi enese olemusse. Abielu lahutamisega seotud käsuseadust - 5Ms 24:1-4 - tuleb tõlgendada varasema ilmutuse kontekstis. Sellepärast rajab Jeesus oma vastuse Looja algsele eesmärgile, mida kirjeldatakse 1Ms 1:27 ja 2:24. Selleks on luua sügav, sisemine, kõiki tasandeid siduv ühtekuuluvus mehe ja naise vahel - “üheks lihaks” saamine (s 5). Kui siin hakatakse vaidlema tehniliste detailide üle - et millised võimaldavad aluse lahkuminekuks - siis on tegu ilmselt hoopis südame kõvaksmuutumisega. Mooses andis lahutuseloa mööndusena, mitte “käsaseadusena” (s 7).
Just äsja on Jeesus rõhutanud andeksandmise olulisust inimestevahelistes suhetes (Mt 18:35). Jumalariigis peaks inimene /Jeesuse järgija lahutuse asemel suunama jõupingutused andeksandmise ja suhte taastamise suunas, et jõuda Jumala poolt algselt abielusuhtesse pandud sisuni. Ainult seksuaalne truudusetus, “ühe liha” ühenduse purustamine võib olla see alus millelt saaks rääkida lahutusest ( s 9). Kuigi see tuntud erand kaitseb süütu poole õigusi, leiavad isegi jüngrid, et taolist mudelit on inimesel liiga raske järgida (s 10). Jeesus aga ei tee asja neile sugugi kergemaks vaid vastab, et mõned tema järgijatest ongi sellises seisus et neil oleks parem mitte abielluda, eriti kui nad on end pühendanud Jumalariigi teenistusse.

Otsekui kontrastiks tsölibaadis elamisele, tuuakse Jeesuse juurde väikesed lapsed, abielu viljad - et tema neid õnnistaks ( s 13-15). Ning kontrastina kultuuriliselt mõjutatud jüngrite arvamusele laste madalast seisundist ning ebaolulisusest, kasutab Jeesus laste sõltuvust, mudeldamaks jüngritele mida tema järgimine tegelikult tähendab. Just siis kui oleme täielikult sõltuvad Temast, oleme enim “õnnistatud”.

Meie jaoks on Jumala seadmiste aktsepteerimine raskeim neil elualadel kus oleme silmitsi omaenese kõvaks muutunud südamega. Issand, aita meil täna taas alistuda sulle, nii nagu lapsed ja sinu järgijad - täielikult omaks võttes ja tunnistades sinu kuninglikku valitsemist ka ustavuse ning andeksandmise aladel.

Selle kommentaari autor: David Jackman