Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Väärtuste küsimus

Teisipäev, 15. November 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 19: 13-30

Jeesus õnnistab lapsi
13Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid.
14Aga Jeesus ütles: "Laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!"
15Ja ta pani oma käed laste peale. Ning läks sealt ära.
Rikas noormees ja igavene elu
16Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes: "Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu?"
17Tema ütles talle: "Miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud!"
18Mees küsis temalt: "Millised?" Jeesus lausus: "Ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust,
19austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu iseennast!"
20Noormees ütles talle: "Seda kõike ma olen pidanud. Mis mul veel puudub?"
21Jeesus lausus talle: "Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule, järgne mulle!"
22Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik.23Siis Jeesus ütles oma jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga.
24Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki."
25Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid: "Kes siis küll võib pääseda?"
26Jeesus aga ütles neile otsa vaadates: "Inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes."27Siis kostis Peetrus: "Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab?"
28Aga Jeesus ütles neile: "Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma.
29Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu.
30Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.

“Ei ole rumal see, kes annab ära mida ta hoida ei suuda selleks, et saada seda, mida ta ei saa kaotada.” (misjonär Jim Elliot)

Et Kristuse kuningriik kuulub lapsetaoliselt alandlikele ja sõltuvaile ( s 13-15), asetub rikas noor mees koos oma laitmatu aruandega väga kontrastsena sellesse pilti. Tema põhimõtteline eksitus ilmneb juba tema küsimusest: “Mida head pean ma tegema, et...?”
(s 16). Oma vastuses rõhutab Jeesus ligimese armastamist, kuid armastus Jumala vastu on tegeliult see, mille kaudu ta noormehele väljakutse esitab ( s 21). Ja vastus näitab et noormehe südames valitses armastus omandi vastu, vaatamata tema välisele vagadusele.
Ta teadis, mida ta väärt oli ning tema meelest küsiti talt liiga kõrget hinda, liiga suurt ohvrit, sest ta ei tajunud kui suur oli Jeesuse väärtus. Pilt kaamelist ja nõelasilmast osutas sellele, et noormehe jaoks oli muutumine võimatu. Oli vaja Jumala imet selleks, et keegi üldse igavese elu päriks. Ükski inimene ise ei saa selleks midagi teha.
Taas on jüngrid kohutatud (s 25). Nemad suhtusid rikkusesse kui selgesse Jumala soosingu, õnnistuse märki, aga kui rikas ei saagi taevariiki, kas siis nemadki saavad? Kiirelt rahustab Jeesus neid, et selle pärit oleva ustava tuumiku jaoks on juba kindlaks määratud autasud - üks neist valitseda vanematena üle selle uue kogukonna (s 28). Test seisneb selles, kas nad ise seda tahavad, kas nad on praegu valmis kannatama puudust tulevase au nimel? Rikas noor mees valis käesoleva hetke ja selle rikkuse ning läks ära kurvalt. Ka jüngrid jooksevad laiali kui Jeesus arreteeritakse, kuigi hiljem pöörduvad nad ka tagasi ning viimaks hakkab visioon aus troonivast Inimese Pojast valitsema nende elu - just nii nagu see peaks valitsema ka meie elu. Sest ka meid on sisse arvatud sellesse “kõikidesse” kes võtavad vastu jumalariigi väärtused (s 29).
Praeguse hetke ohvrid Jeesuse pärast toovad kaasa mitmekordsed õnnistused selles maailmas ning elu igaveses kuningriigis. Mida enam on Jeesuse järgijad põlatud praegu, seda enam saavad nad kord olema austatud - siis kui “kõikide asjade uuekssaamine” ( Ap 3:21) saab ilmsiks ( s 28).

Kuidas peaks seesama “kõikide asjade uuekssaamine” mõjutama aitama mul lahti saada kalduvusest kinni hoida selle ajastu materiaalseist asjadest Kristuse ja jumalariigi heaks?

Selle kommentaari autor: David Jackman