Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui lambad, kelledel pole karjast

Laupäev, 31. Detsember 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 29:18-27

Veel Saalomoni tarkust
18Kui nägemus puudub, muutub rahvas ohjeldamatuks, aga Seadust pidades on ta õnnis.
19Sõnadega ei saa sulast õpetada, sest kuigi ta mõistab, ei võta ta kuulda.
20Kas näed nobeda kõnega meest? Ennem võib loota albile kui temale.
21Kui sulast noorelt hellitatakse, siis on ta viimaks tüliks.
22Viha pidav inimene õhutab riidu ja raevutsejal on palju üleastumisi.
23Inimest alandab ta oma ülbus, aga kes on alandliku vaimuga, saab au.
24Kes vargaga jagab, vihkab oma hinge: ta kuuleb küll needmist, aga ei avalda midagi.
25Inimeste kartmine paneb püünise, aga kes loodab Issanda peale, on kaitstud.
26Paljud otsivad valitseja poolehoidu, aga Issandalt tuleb igaühele õigus.
27Õigete meelest on jäle ülekohtune mees, aga õelate meelest on jäle õigel teel käija.

Mõtle neile, kes mööduval aastal on olnud sulle õnnistuseks juhtidena. Täna Jumalat nende eest ning palu, et võiksid olla Jumala poolt õpetatav juht.

Juhil on otsustv roll nii poliitilises kui ka usulises juhtimises. Õpetussõnad käsitlevad muude elualade seas ka maapealset võimukasutust. Luther on öelnud, et Jumal valitseb maailma kahe käega: parem käsi esindab vaimulikku võimu ja vasak ilmalikku võimu. Kui puudub see, kes ohjadest kinni hoiab, hakkab rahvas ekslema ning näiteid selle kohta leiame külluses tänapäeva kriisialadelt, vastuoludest ja konfliktidest üle maailma.

Vana Testamendi prohvetid kandsid tollaste valitsejate jaoks väga olulist rolli, edastades neile valitsemiseks olulist teavet. Jätkuvalt tuletasid nad kuningatele meelde Jumala käsuseaduse ja õigsuse järgimise olulisust. Oht kalduda ebajumalateenistusse oli väga suur - nii nagu tänapäevalgi. Oli ka Jeesuse päevil - evangeeliumides on lugu, kus Jeesus väljendas suurt kahjutunnet rahva vastu, kes eksles otsekui karjaseta ja näljas olev kari ( Mt 9:36).
Koguduse juhi roll on samamoodi karajseroll mille üks olulisemaid osi on Jumala sõna õige kuulutamine. Jeesus sattus oma aja vaimulike juhtidega vastuollu eelkõige seetõttu, et nood ei tahtnud kandnud neile pandud vastutust nende hoolde usaldatud karja suhtes vaid neile oli olulisim omaeneste vaimulike teenete esitlemine.
Meil on põhjust olla tänulik hariduse kättesaadavuse ja taseme üle omal maal, me räägime järjest enam elukestvast õppest. Tänases tekstis on huvitav viide selle kohta, et juba tollal peeti oluliseks kõikide - ka orjade ja sulaste õpetamist (s 19,21). Ja öeldakse et nende õpetamismeetmed peavad olema palju karmimad tavalisest (19). Õpitava juurde käis ka oma emotsioonide ja tahte haldamise õppimine.
Juutide traditsiooni kuulus õpetuse andmine nii poistele kui tüdrukutele, kuid orjad selle hulka ei kuulunud. Aga igasugune õpetamine lähtus samast tõdemusest: just see mida noorena omandatakse jääb abiks ja toeks inimese vanas eas. Kui hoolega valvame noortele õpetatava sisu ja kvaliteeti meie? Millised on olulised rõhuasetused mis peavad kandma tulevasi juhte nende vastutuses?

“Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna;
pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!” (Hb 13:7)

Selle kommentaari autor: APÜ