Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jõud argipäevaks

Neljapäev, 19. Jaanuar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Sk 4:1-14

Nägemus lambijalast ja õlipuudest
1Ja ingel, kes minuga rääkis, tuli jälle ja äratas mind, nagu unest äratatakse.
2Ja ta küsis minult: "Mida sa näed?" Mina vastasin: "Ma näen, vaata, lambijalga, läbinisti kullast, ja selle otsas on õliastja; selle küljes on seitse lampi ja seitse putke lampide jaoks, mis on lambijala otsas.
3Ja selle kõrval on kaks õlipuud: üks õliastjast paremal ja teine vasakul pool."
4Ja mina võtsin sõna ning ütlesin inglile, kes minuga rääkis, ja küsisin: "Mis need on, Issand?"
5Ja ingel, kes minuga rääkis, kostis ning küsis minult: "Kas sa ei tea, mis need on?" Ma vastasin: "Ei, Issand."6Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: "See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.
7Mis sa ka oled, suur mägi, Serubbaabeli ees? Sa muutud tasandikuks! Tema toob esile tipukivi hüüete saatel: "Ilus, see on ilus!""8Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
9"Serubbaabeli käed on rajanud selle koja ja tema käed viivad selle lõpule. Ja sina hakkad mõistma, et vägede Issand on mind läkitanud teie juurde.10Sest kes pidasid halvaks väikeste alguste päeva, need saavad rõõmustada ja näha loodikivi Serubbaabeli käes. Need seitse on Issanda silmad, need, mis silmitsevad kogu maad."
11Ja ma võtsin sõna ning küsisin temalt: "Mis on need kaks õlipuud lambijalast paremal ja vasakul pool?"
12Siis ma võtsin teist korda sõna ja küsisin temalt: "Mis on need kaks õlipuu oksakimpu nende mõlema kuldputke kõrval, millest voolab kuldset õli?"
13Ja ta vastas mulle ning küsis: "Kas sa siis tõesti ei tea, mis need on?" Ma vastasin: "Ei, Issand."
14Tema ütles: "Need on need kaks võitut, kes seisavad kogu ilmamaa Issanda ees."

Seisata ja täna Jumalat jõu ja väe eest tänaseks päevaks. Lase sel voolata enesesse kui õli, täita sind ning muuta kindlaks su süda - lootma kõiges Temale.

Vaid osaliselt avanev pilt on erutav ning kõnekas. On oluline Piibli vahendatud piltide ees seisatada, ning tulla nende juurde tagasi ikka ja jälle. Täna kõnetavad need meid ühel, homma aga hoopis teisel viisil, ega ammendu iialgi. Kirja pandud küll selle maailma keeles, ometi osutavad nad Jumala sõnulkirjeldamatule kirkusele. Sõnad ja ka pildid peavad olema inimmaailmast pärit - muidu ei suudaks me neid mõista. Ja ega me siinpool ei suudagi iial kõike mõista, vaid seda vähest, mida meie arusaamine haarab.
Neljandast peatükist leiame nägemuse lambijalast ja kahest oliivipuust. See on sama pilt kahest oliivipuust - mis tähendasid kahte ustavat tunnistajat maailma raskuste ja vaenamise keskel, ning see kordub ka Ilmutuse raamatus ( Ilm 3:3-13).
Jumalast valitud sulane on võitud Püha Vaimu õliga, sellesama õliga, mis põleb Jumala kõikenägevust kirjeldavas lambis. Need kask õliga võitut on Jumala töökaaslased - neis voolab Jumalast lähtuv elu. Samalaadse erakordse tõotuse inimese kutsumisest Jumala enese töökaaslaseks leiame Uuest Testamendist “sest Jumala kaastöölised oleme meie” (1Kr 3:9).
Tõotus saada osa Jumala enese jõuvarudest ja väest kuulub ja on innustuseks ka Serubbaabelile, Jumala hoone ehitajale. Võib juhtuda, et Jumala töö tundub alguses väheoluline ja väike - see ei ole silmahakkav ega meeltlahutav, kuid ometi just see on töö, mis toob igavese, hävimatu tulemuse.

“See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi”

Selle kommentaari autor: Pekka Hiltunen