Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kurja piiratud võim

Reede, 20. Jaanuar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Sk 5:1-11

Nägemus lendavast rullraamatust
1Ja ma tõstsin jälle silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli lendav rullraamat.
2Ja ta küsis minult: "Mida sa näed?" Ja mina vastasin: "Ma näen lendavat rullraamatut, kakskümmend küünart pikk ja kümme küünart lai."
3Siis ta ütles mulle: "See on needus, mis käib üle kogu maa. Sest ühelt poolt - kõik, kes on varastanud, saavad karistada, ja teiselt poolt - kõik, kes on valet vandunud, saavad karistada.
4Mina olen lasknud selle välja tulla, ütleb vägede Issand, ja see tungib varga kotta ja selle kotta, kes valet vannub minu nimel; ja see jääb tema kotta ja hävitab selle, niihästi puud kui kivid."
Nägemus naisest vakas
5Siis ingel, kes minuga rääkis, astus ette ja ütles mulle: "Tõsta ometi silmad üles ja vaata, mis see on, mis välja tuleb?"
6Aga minagi küsisin: "Mis see on?" Ja tema vastas: "See, mis välja tuleb, on vakk." Ja ta ütles: "See on nende süü kogu maal."
7Ja vaata, tinakaas tõusis üles, ja vakas istus üks naine.
8Ja tema ütles: "See on õelus." Ja ta viskas selle vakka ning virutas tinakaane vaka suu peale.
9Ja ma tõstsin silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, kaks naist tuli esile. Ja neil oli tuul tiibades, neil olid tiivad nagu haigru tiivad ja nad kandsid vaka üles maa ja taeva vahele.
10Siis ma küsisin inglilt, kes minuga rääkis: "Kuhu nad selle vaka viivad?"
11Ja ta vastas mulle: "Sinearimaale, et ehitada temale koda. Ja kui see on valmis, siis asetatakse ta sinna oma paika."

Palveta täna nende eest kelle elus näed patu needust mis on toonud hävituse. Palu Jumala kätt mis paneks sellel piiri ning enesele valmisolekut olla Jumala tööriistaks.

Jumala seadus on kirjutatud meie olemusse. Tavainimeste käsitlused heast ja halvast on suhteliselt sarnased - elame maailmas kus järjest enam võtab võimust globaalne eetika. “...paganad, kellel ei ole Moosese Seadust, ometi loomu poolest täidavad Seaduse sätteid......näidates seega, et seadusepärane tegutsemine on kirjutatud nende südamesse...” (Rm 2;14,15)

Tänases tekstis kohtame kahte mõistatuslikku nägemust. Lendavat rullraamatut, mis on needus, ja naist viljavakas. Nende piltide avamiseks antakse meile mõningaid vihjeid: rullraamat on needus mis puudutab kõiki vargaid ja valevandujaid (s 3) - see on käskude rikkumise tulemusena tulev needus. Jeesus aga on meid lunastanud “vabaks seaduse needusest, saades ise needuseks meie eest... “Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” ( Gl 3:13). Seadus iseenesest on hea, kuid muutub meile needuseks, sest osutab meie eksimisele.
Võttes vastu Jumala kohtuotsuse, langetame enesele ühtlasi surmaotsuse. Meid on ristimises maetud Kristuse surma; meie eneste lõppemisse, aga sealsamas kingitakse meile Jumala tõotuse kaudu uus elu koos Temaga, mis on vaba igasugusest needusest.
Pilt maailma patuvõlast, mis mahub viljamõõtu, on tegelikult lohutav. Patt ei täida maailmakõiksust- Jumal on sellelegi asetanud piirid, see on Jumala kontrolli all. Jumalatus soovib küll näidata end atraktiivses vormis, tahab tõusta esile, kõikidele nähtavaks. Ja selleks et tunneksime ära kus nii meis kui siin maailmas on valitsemas jumalatus, vajame taevast õpetust ning juhtimist- nii nagu seda anti Sakrajale.

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes
on Kristuses Jeesuses. (Rm 8:1)

Selle kommentaari autor: Pekka Hiltunen