Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala ligiolu õnnistus

Teisipäev, 24. Jaanuar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Sk 8:1-23

Jeruusalemma taastamise tõotus
1Siis tuli see vägede Issanda sõna; ta ütles:
2"Nõnda ütleb vägede Issand: Mul on suur püha viha Siioni pärast, mul on suur tuline viha tema pärast.
3Nõnda ütleb Issand: Ma pöördun tagasi Siionisse ja elan Jeruusalemma keskel; Jeruusalemma nimetatakse siis ustavaks linnaks ja vägede Issanda mäge pühaks mäeks.
4Nõnda ütleb vägede Issand: Vanad mehed ja vanad naised istuvad jälle Jeruusalemma turgudel, igaühel kepp käes elupäevade rohkuse tõttu.
5Ja linna turud on täis poisse ja tüdrukuid, kes mängivad tema turgudel.
6Nõnda ütleb vägede Issand: Kuigi see on neil päevil ime selle rahva jäägi silmis, kas peaks see olema ime ka minu silmis? küsib vägede Issand.
7Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, mina päästan oma rahva päikesetõusu maalt ja päikeseloojaku maalt.
8Ja mina toon nad tagasi Jeruusalemma elama: nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, ustav ja õiglane.
9Nõnda ütleb vägede Issand: Olgu teil käed tugevad, teil, kes te neil päevil kuulete neid sõnu prohvetite suust, ajal, kui vägede Issanda kojale, templile alus rajatakse, et seda üles ehitada.
10Sest enne neid päevi ei olnud inimesel ega loomal kasu tööst, ei olnud ka minejal ega tulijal rahu vaenlase eest, ja ma ajasin kõik inimesed üksteise vastu.
11Aga nüüd ei ole ma selle rahva jäägile enam selline nagu endisil päevil, ütleb vägede Issand,
12vaid külv peab õnnestuma: viinapuu annab vilja, maa annab saaki, taevas annab kastet, ja selle kõik annan ma pärisosaks selle rahva jäägile.
13Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu nõndasamuti - kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad!
14Sest nõnda ütleb vägede Issand: Nagu ma mõtlesin teile kurja teha, kui teie vanemad mind vihastasid, ütleb vägede Issand, ja ma ei kahetsenud seda,
15nõnda mõtlen ma neil päevil jälle head teha Jeruusalemmale ja Juuda soole. Ärge kartke!
16Need on sõnad, mis te peate täitma: rääkige üksteisele tõtt, mõistke oma väravais kohut tões ja rahus!
17Ärge hauduge südames üksteisele kurja ja ärge armastage valevandumist, sest kõike seda ma vihkan, ütleb Issand!"18Ja mulle tuli vägede Issanda sõna; ta ütles:
19"Nõnda ütleb vägede Issand: Neljanda kuu paast, viienda kuu paast, seitsmenda kuu paast ja kümnenda kuu paast olgu Juuda soole lustiks ja rõõmuks ning meeldivaiks pühiks! Aga armastage tõtt ja rahu!20Nõnda ütleb vägede Issand: Veel tuleb rahvaid ja paljude linnade elanikke,

Mõtle õnnistuste peale, mida Jumal on sinu ellu toonud ja tõotanud. Ülista Teda, ja palu tema abi, et võiksid elada nii et sinu tõttu ei jääks ükski õnnistus tulemata ka inimestele sinu ümber.

“Ma pöördun tagasi Siionisse ja elan Jeruusalemma keskel; Jeruusalemma nimetatakse siis ustavaks linnaks.”
Kuigi Jumala õiglane viha on hävitava keerisena pühkinud Jeruusalemma- just nii nagu prohvetid ka ennustasid- on Jumal oma armastuses kinkinud Jeruusalemmale nign oma rahvale imelise tuleviku. Meeleparanduse viljad toovad kaasa rahu ja heaolu. Ja see väljendub näiteks laste ja eakate suures arvus (s 4,5) Südametunnistuses asetsev rahu paneb voolama rõõmu. Rõõmust aga sünnib armastus ning armastusest uus rõõm. Isegi naaberrahvad imestavad ning tahavad selles rõõmust ja kõiges heast osa saada; nad mõistavad et seda on teinud elav Jumal (s 20-23).

Mis sünnib Jumala õnnistuse tulemusel? Inimestel on omavahel hea olla, ümbruskond ja tänavad on lastele turvalised mängupaigad; töö eest makstakse väärilist palka, karjale jätkub toitu, rahu ja õnnestumine levib üle maa, saagid on rikkalikud, vihm tuleb vajalikul ajal; inimestel on rõõm Jumala peost ja kõiki rahvaid haarab kirg teenida elavat Jumalat. Igaüks võib ise lugeda, mida veel lisaks Jumala õnnistus enesega kaasa toob.
Õnnistuse tõotuse valguses tundub nagu oleks inimkond jõudnud tagasi loomisjärgsesse olukorda; nagu suudaksid inimesed taas täita neile esimestena antud käske: “Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!.....mina annan teile
kõik seemet kandvad taimed kogu maal...Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud,
ja vaata, see oli väga hea." (1Ms 1:28-31)
See, et inimesele on antud võim valitseda loodu üle, ei ole aga kunagi tähendanud, et inimene oleks saanud loa seda hävitada. Jumala tahe on, et hoolitseksime inimese osa eest ning armastaksime oma lähedasi. See kes hoolib inimesest, ei saa olla hoolimatu looduse suhtes mis on inimesele vajalik elukeskkond. Asjade loomispärane järjekord ja selle mõistmine aga paneb inimese Jumala poole siiralt palvetama ning tänama.

Loetud prohveteeringust on möödunud enam ui 2500 aastat ning tundub, et Jeruusalemma üle on valdavalt puhunud Jumala viha ja hävituse tormid. Ometi on Jeruusalemm olemas ka praegu, samamoodi kui Iisraeli rahvas ja nii on meilgi luba oodata veel ka selle prohveteeringu täielikku tõekssaamist. Prohveteering on seotud ka Jumala rahva eetiliste ning vaimulike otsustega (s 14-17). Salmides 16-17 antud lihtne tee õnneliku ja õiglase ühiskonna juurde on aga inimkonnale osutunud saavutamatuks. Ja ka sellepärast oli vaja Kristust. Jumal tahab oma õnnistuse anda. Sellest räägib meile prohvetile antud nägemus

“Minu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele.”

Selle kommentaari autor: APÜ