Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Võim, verepilastus ja kuritarvitamine

Neljapäev, 23. Veebruar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 18:1-30

Keelatud abielud ja vahekorrad
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2"Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Mina olen Issand, teie Jumal!
3Ärge tehke, nagu tehakse Egiptusemaal, kus te elasite, ja ärge tehke, nagu tehakse Kaananimaal, kuhu ma teid viin: Te ei tohi käia nende seaduste järgi!
4Te peate tegema minu seadluste järgi ja tähele panema minu määrusi, et käiksite nende järgi!
5Jah, pange tähele minu seadlusi ja minu kohtuseadusi: inimene, kes teeb nende järgi, elab nende varal! Mina olen Issand!6Ükski teist ärgu liginegu mitte ühelegi oma lähemale veresugulasele tema häbet paljastama! Mina olen Issand!
7Ära paljasta oma isa häbet ja oma ema häbet!
8Ära paljasta oma isa naise häbet, see on su isa häbe!
9Ära paljasta oma õe häbet, kes on su isa tütar või su ema tütar, olgu peres sündinud või väljaspool sündinud!
10Ära paljasta oma pojatütre või tütretütre häbet, sest see on su enese häbe!
11Ära paljasta oma isa naise tütre häbet, kes su isale on sündinud: ta on su õde!
12Ära paljasta oma isa õe häbet: ta on su isa veresugulane!
13Ära paljasta oma ema õe häbet, sest ta on su ema veresugulane!
14Ära paljasta oma isa venna häbet, ära ligine tema naisele: ta on su isa sugulane!
15Ära paljasta oma minia häbet, ta on su poja naine; sa ei tohi tema häbet paljastada!
16Ära paljasta oma venna naise häbet: see on su venna häbe!
17Ära paljasta naise ja ta tütre häbet; sa ei tohi võtta nende häbeme paljastamiseks ta pojatütart ja ta tütretütart: nad on veresugulased; see oleks häbitegu!
18Ära võta naist liignaiseks tema õele, et paljastada ta häbet tema õe eluajal!19Ära ligine naisele, kes on kuuverest roojane, ta häbeme paljastamiseks!
20Ära maga oma ligimese naisega soo soetamiseks: sa roojastad ennast tema läbi!

Mõtiskle lause üle: "Mina olen Issand, teie Jumal." Kuidas see, et sul on Jumalat, muudab sind erinevaks naabritest?

Kristlasest HIV/AIDSi konsultant märkis hiljuti, et AIDSi põdejatele protsent Aafrikas on kristlaste hulgas umbes sama suur nagu tavalise elanikkonna hulgas. Kuigi paljud naised ja lapsed on selle kohutava haiguse süütud ohvrid, tuleb küsida: miks ei ole siin erinevust? Kas kristlaste hulgas on seksuaalse moraalituse määr sama suur kui mujal? Näib, et selles maailmas, kus liiderlikkus on üldlevinud, ka paljud pühendunud kristlased mitte ainult ei aktsepteeri, vaid praktiseerivad kõikvõimalikke eluviise, mida varem peeti patuseks.
Selles peatükis esitatakse Iisraelile väljakutse elada erinevalt oma naabritest, eriti seksuaalsuse osas. Ühe erandiga (s 21). Keelud olid suunatud just meestele, sest nemad olid perekonnas ja ühiskonnas võimsad vahetalitajad ning seksuaalsete suhete algatajad. Need seadused pakkusid mõningast kaitset naistele ja lastele, kes olid kerged sihtmärgid verepilastuslikeks või teotavateks suheteks või ärilisteks abieludeks. Seks on Jumala kingitus, kuid Jumala plaan on, et seda kasutataks küpses ja vastastikust lugupidamist ülesnäitavas suhtes. Ebaseaduslik seksuaalne suhe ei saa kunagi tuua õnnistust isikule või sellega seotud perekondadele.
Seksuaalse sallivuse tagajärg tänapäeva Lääne ühiskonnas on sageli nõrgemate, eriti laste, noorte ja naiste ärakasutamine. Meedias võib palju kohata traagilisi lugusid seksuaalsest kuritarvitamisest ja selle tagajärjel tekkinud füüsilistest, emotsionaalsetest ja vaimsetest haavadest. Jumal hoolib väärkoheldutest ja karistab kuritarvitajad. Patt ei jää tema eest varjule. Kas nüüd on aeg peaaegu otsas, enne kui Jumal reageerib oma kohtuga Lääne rahvaste allakäigule? Kuna oleme kristlastena need, kes on kutsutud eristuma ühiskonna valitsevatest suundumustest, siis meie seksuaalkäitumine peaks olema korrektne ja meie kaastunne nõrkade ning väärkoheldute suhtes peaks olema näide Jumala enda suhtumisest - kaastunne, mis avaldus Jeesuse elus, kes teenis vaeseid, rõhutuid ja väärkohelduid.

Kuidas saaksid sa edasi anda Jumala armastust ja kaastunnet väärkoheldud inimesele? Võibolla istub ta sinu kõrval koguduses või on sind ennast mingil moel kuritarvitatud? Kas sinu jaoks on aeg otsida abi neilt, kes aitavad sul kogeda Isa tervendavat armastust?

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson