Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kes on mu ligimene?

Reede, 24. Veebruar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 19:1-18

Mitmesugused käsud ja seadused
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2"Räägi kogu Iisraeli laste kogudusega ja ütle neile: Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha!
3Igaüks teist peab austama oma ema ja isa ning peab pidama minu hingamispäevi! Mina olen Issand, teie Jumal.
4Te ei tohi pöörduda ebajumalate poole ega tohi endile teha valatud jumalaid! Mina olen Issand, teie Jumal!5Ja kui te ohverdate Issandale tänuohvri, siis ohverdage nõnda, et see teeks teid meelepäraseks!
6Seda sööge päeval, mil te ohverdate, ja järgmisel päeval; aga mis üle jääb kolmandaks päevaks, põletage tulega!
7Kui seda kolmandal päeval ometi süüakse, siis on see kõlbmatu ega ole meelepärane.
8Kes seda sööb, peab kandma oma patusüüd, sellepärast et ta on teotanud Issandale pühitsetut, ja ta tuleb hävitada oma rahva seast!9Kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks, ja ära nopi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida!
10Ära korja tühjaks oma viinamäge ja ära nopi üles oma viinamäe varisenud marju: jäta need kehvale ja võõrale! Mina olen Issand, teie Jumal!11Ärge varastage ja ärge valetage, ja ükski ärgu petku oma ligimest!
12Ärge vanduge minu nime juures valet; sellega sa teotad oma Jumala nime! Mina olen Issand!
13Ära tee liiga oma ligimesele ja ära riisu teda; päevilise palka ära hoia enese käes üle öö hommikuni!
14Ära nea kurti ja ära pane komistuskivi pimedale, vaid karda oma Jumalat! Mina olen Issand!
15Ärge tehke kohtus ülekohut! Ära ole erapoolik viletsa kasuks ja ära austa vägevat, vaid mõista ligimesele õiglaselt kohut!
16Ära käi keelekandjana oma rahva seas, ära seisa oma ligimese vere vastu! Mina olen Issand!
17Ära vihka südames oma venda! Noomi julgesti oma ligimest, et sina ei peaks tema pärast pattu kandma!
18Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu iseennast! Mina olen Issand!

Vaadake ringi maailmas Jumala silmadega. Kelle raske olukord murrab ta südame? Täname, et ta teab, hoolib ja tegutseb oma väega.

Kes toidab näljased Sudaanis? Kes kostab illegaalsete immigrantide süütute laste eest vanglas? Kes hoolib õrnas eas lastest, kes peavad viibima lastekodudes? Kes võitleb kvalifitseerimata tööjõu õiglase palga ja töötingimuste eest? Kes näeb puuetega inimesi komistamas ja kukkumas? Jumal teab ja hoolib. Ta ootab, et ta rahvas hooliks koos temaga. Tänases kirjakohas on juttu teisest suurest käsust "Armasta oma ligimest nagu iseennast!" ja see teema jätkub Uues Testamendis (s 18 ja Mt 19:19; Lk 10:27; Rm 13:9; Gl 5:14). Kui lepingu "Issand" (fraasi korratakse 16 korda) loodab ta, et ta rahvas tunneks sama sügavat kaastunnet puuetega inimeste, vaeste, nõrkade ja jõuetute suhtes. Igaüks saab ja tahab toita, kasvatada, kaitsta oma lähedasi ja võidelda nende õiguste eest, kuid Jumala rahvas peaks hoolima kogu inimkonnast, nagu kõik oleksid ta sõbrad ja ligimesed.
Need muistsed sõnad kutsuvad austusele perekonnas (s 3), vaeste ja võõraste toitmisele (s 9,10), õige tasu maksmisele päevatöölistele (s 13), tähelepanule puuetega inimeste suhtes (s 14), õiglusele kõigi suhtes sõltumata ühiskondlikust positsioonist (s 15), asjakohaste ohutusabinõude kasutamisele (s 16), nõrkade kaitsmisele ekspluateerimise või väärkohtlemise eest (s 20,29,33,34), väärikusele eakate suhtes (s 32) ja aususele kõikides suhetes (s 11-13,35,36). Nende mõtete asjakohasus 3 aastatuhandet hiljem on hämmastav!
Meie kohus on hoolitseda oma ligimeste, sealhulgas meie ühiskonna kõige nõrgemate liikmete ja raskes olukorras riikides elanike eest. Jumal kutsub meid armastama neid ennastohverdava armastusega, millega ta meidki üle kallab. See võib tähedada meile supermarketis rohkem maksmist arengumaadest imporditud kauba eest või kiiret ja heldet reageerimist katastroofiabi üleskutsetele või surve avaldamist poliitikutele, et abistataks teisi rahvaid, isegi meie vaenlasi. Kui kristlased praktiseeriks rohkem ennastohverdavat armastust rahvusvahelises plaanis, poleks me võibolla hädas nii paljude terrorismiähvardustega. Armastus nõuab tegutsemist.

Halastaja samaarlase ligimene oli poolsurnud inimvare tee kõrval, mees, kes enne oma õnnetust oleks pidanud teda ebameeldivaks võõramaalaseks. Kes on sinu ligimene? Kuidas saad näidata talle armastust?

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson