Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Nautides pühi päevi

Reede, 2. Märts 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3 Ms 23: 1-22

Seatud pühad
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2"Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu seatud pühad on need:
3kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev on täielik hingamispäev, püha kokkutulek; te ei tohi teha ühtegi tööd, see olgu Issanda hingamispäev kõigis teie asupaigus!4Need on Issanda seatud pühad, pühad kokkutulekud, mis te peate välja kuulutama nende seatud ajal:
5esimeses kuus, neljateistkümnenda päeva õhtul on paasapüha Issanda auks.
6Ja sellesama kuu viieteistkümnendal päeval on Issanda auks hapnemata leibade püha; seitse päeva sööge hapnemata leiba!
7Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärge tehke!
8Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvreid; seitsmendal päeval on püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke!" 9Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
10"Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile!
11Tema kõigutagu seda vihku Issanda ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval!
12Ja päeval, mil te vihku kõigutate, ohverdage Issandale põletusohvriks üks veatu aastane oinastall
13ja selle juurde kuuluv roaohver - kaks kannu õliga segatud peent jahu Issandale healõhnaliseks tuleohvriks, ja selle juurde kuuluv joogiohver - kolm kortlit veini.
14Aga enne seda päeva, mil te viite ohvrianni oma Jumalale, te ei tohi süüa uudseleiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus!15Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis nädalat -
16kuni seitsmendale hingamispäevale järgneva päevani lugege viiskümmend päeva -, siis tooge Issandale uus roaohver!
17Paigust, kus te elate, tooge kaks kõigutusohvri leiba; need olgu hapnenult küpsetatud kahest kannust peenest jahust uudseanniks Issandale!
18Ja koos leivaga ohverdage seitse veatut, aastast oinastalle, üks noor härjavärss ja kaks jäära: need olgu koos oma roaohvriga ja joogiohvritega põletusohvriteks Issandale, healõhnaliseks tuleohvriks Issandale!
19Ja ohverdage üks noor sikk patuohvriks ja kaks aastast oinastalle tänuohvriks!
20Preester kõigutagu neid kahte oinastalle koos uudseleivaga kõigutusohvrina Issanda ees: need olgu Issandale pühitsetud preestri jaoks!

Millised religioossed pühad paistavad välja sinu lapsepõlve mälestustes? Täna Jumalat selle rõõmu ja imestuse eest Temas, mis need esile kutsusid.

Pidustused antiikses Iisraelis olid regulaarsed suure rõõmustamise või tõsise keeldumise (loobumise) ajad, mil kõik põlvkonnad jätsid töörutiini ning kogunesid koos perekonna, sõprade ja kogu kogukonnaga meenutama minevikku, läbi katsuma oma elusid ning tähistama Jumala headust. Igal pidustusel oli oma eriline tähendus ning selle rituaalid kujutasid elavalt patu tõsidust läbi ohverdamiste või kujutati Jumala minevikus toimunud ustavusetegusid läbi pidusöökide ja ülistamise - koos muusika, laulu ja draamaga. Mõnede pidustustega kaasnes reisimine kesksesse pühakotta, koos ajutiste majutuste ja suurte pidulike rahvakogunemistega.

Miks on nii, et inimesed, noored ja vanemad, kurdavad, et kirik on igav ja värvitu? Kas on see nii seetõttu, et tähistamise (pidutsemise) element on vähenenud või puudub hoopis? Kas me peame liiga suureks probleemiks organiseerida ja osaleda nendes kõrvalekalletes rutiinist? Religioossed (usulised) pidustused tänapäeval omavad tõenäoliselt vähem tähendust kui ühelgi muul ajal kirikuajaloos. Lõikuspühadel ei ole kohta industrialiseerunud linnaühiskondades. Isegi kristlikud lihavõtte- ja jõulupühad on niivõrd kommertsialiseerunud, et nende tõeline tähtsus on peaaegu varju jäetud. Tähistamist ei saa toota või tahtele vastavalt “lahti kraanida”. Katsed sel viisil tegutseda kukuvad tavaliselt läbi või paistavad ebasiirad. Kuid võimalused spontaanseks tähistamiseks võivad olemas olla ja peaksidki olema loodud. Kristlastel on vaja leida Jumal nii taolistel aegadel kui ka nende regulaarsetes, vähem vaatamisväärset pakkuvates ülistusaegades. Kunstid räägivad kõigi põlvkondade vastu ning võivad tänapäeva pidustustel mängida isegi tähtsamat rolli kui iidses Iisraelis – koos muusikaliste ettevõtmistega, mis hõlmavad hiigelkoore, ansambleid või orkestreid; reklaamplakateid; etendusi ja draamat; tantsu ja protsessioone koos laulmise ja hõiskamistega. Suured eri paigust kokku tulnud perekondade ja sõprade kogunemised ürituse puhkepaikades lisavad pidustusele lisamõõtme,nii nagu ka eriline toit ja riietus. Meie (artikli autori) kirik võttis hiljuti osa kohaliku piirkonna jaoks korraldatud “KidsGames”-i (“Laste Mängude”) üritusest. (“KidsGames” on Avatud Piibli Ühingu ja Laste Evangelismi Ühenduse põnev väljapoole suunatud evangeelne üritus lastele, mis sisaldab piibliõpet, mänge ja sporditegevusi ning mis toimub 100-l maal üle maailma, kaasa arvatud Eestis.) See oli imetore võimalus lastele, perekondadele ning kõigile põlvkondadele - tutvustada Jumala headust ja pidutseda. See sisaldas ohtralt tööd, kuid kasu oli kõigile osalejatele ülisuur.

Kas oled kogenud Jumala suure ustavuse ja halastuse rõõmu ja imet? Mida saaksid teha, et aidata teisi oma perekonnas või kirikus koos seda tähistada?

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson