Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõnakuulelikkuse õnnistus

Laupäev, 10. Märts 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 26:14-39

Ähvardused sõnakuulmatuile
14Aga kui te ei kuula mind ega tee kõigi nende käskude järgi,
15vaid hülgate mu määrused ja teie hinged põlgavad mu seadlusi, nõnda et te ei tee kõigi mu käskude järgi, vaid tühistate mu lepingu,
16siis teen ka mina teiega sedasama ja saadan teie kallale ootamatu kohkumise, kõhetustõve ja palaviku, mis kustutab silmad ja närib hinge; ja te külvate ilmaaegu oma seemet, sest teie vaenlased söövad selle.
17Ja ma pööran oma palge teie vastu ning teie vaenlane lööb teid; teie vihamehed hakkavad valitsema teie üle ja te põgenete, isegi kui keegi teid taga ei aja.18Ja kui te sellest hoolimata ei kuula mind, siis ma karistan teid veel seitse korda enam teie pattude pärast.
19Ma murran teie ülbe kõrkuse ja teen teie taeva raua ja teie maa vase sarnaseks.
20Siis teie ramm kulub asjata, teie maa ei anna enam saaki ja maa puud ei kanna vilja.21Ja kui te siiski teete mulle vastuoksa ega taha mind kuulda, siis ma nuhtlen teid veel seitsmekordselt teie pattude pärast.
22Ma läkitan teie kallale metsloomad, kes teevad teid lapsetuks, murravad teie kariloomad ja vähendavad teid endid, nõnda et teie teed jäävad tühjaks.23Aga kui te sellest veel ei lase endid minu poolt hoiatada ja teete mulle ikka vastuoksa,
24siis teen minagi teile vastuoksa ja mina löön teid seitsmekordselt teie pattude pärast.
25Ma saadan teie kallale tasumismõõga, mis tasub kätte lepingu rikkumise eest. Ja kui te siis kogunete oma linnadesse, läkitan mina teie keskele katku ja teid antakse vaenlase kätte.
26Kui ma murran katki teie leivatoe, siis küpsetavad teie leiba kümme naist ühes ahjus; nad annavad teie leiva tagasi kaalu järgi, ja kui te sööte, siis teie kõhud ei saa täis.27Aga kui te seejuures veel ei kuula mind ja teete mulle vastuoksa,
28siis teen minagi tulises vihas teile vastuoksa ja karistan teid seitsmekordselt teie pattude pärast.
29Te hakkate sööma oma poegade ja tütarde liha.
30Ma hävitan teie ohvrikünkad ja purustan teie suitsutusaltarid; ma viskan teie laibad teie elutute ebajumalate peale ja mu hing põlastab teid.
31Ma teen teie linnad varemeiks ja hävitan teie pühamud, ja ma ei salli enam teie meeldivat lõhna.
32Jah, mina ise hävitan maa, nõnda et teie vaenlased, kes seal elavad, pööraselt kohkuvad.
33Teid ma aga pillutan rahvaste sekka ja paljastan mõõga teie taga. Teie maa laastatakse ja teie linnad muutuvad varemeiks.

Pane Jumala ette maha kõik oma miks-küsimused. Ja ütle, et lihtsalt usaldad ning palu jõudu sõnakuulmiseks.

Tänane piiblitekst räägib õnnistusest ning selle vastandist – needusest. Kust tuleb õnnistus?
Oleme jälginud, kui erinev oli Iisraeli jumalateenistuse kord võrreldes teiste rahvastega: Iisraelil oli keelatud teenida muid jumalaid, Jumalast ei tohtinud teha mitte mingisugust pilti. Tema nime ei tohtinud isegi suhu võtta. Pilt Jumalast pidi joonistuma inimeste südametesse preestrite tegevuse, ohverdamise, pühade ning igapäevaelu tegevuse kaudu.
Jumal, kelle nimi on „Ma olen see, kes ma Olen“, kõnetas Moosest. Rahval tuli käia tema juhatuse järgi, temalt tuli kõik. Sõnakuulelikkus oli ainsaks õnnistuse saamise proovikiviks. Rahvas ei saanud küsida miks-küsimusi. Uue Testamendi inimestena on meil parem arusaam, miks sõnakuuleikkus oli oluline.Vaatamata sellele on ikkagi raske olla Jumalale sõnakuulelik. Ükskõik, millise käsu võtame, tänapäeval peetakse seda ajast ja arust olevaks. Puhkepäeva, vanemate, lähedaste, kaasinimeste maine, omandi ja abielu austamine ei ole moes. Toimides oma soovide ja tahtmise järgi niing loobudes pidamast Jumalat pühaks, kaotame õnnistuse.
Jumalale kuuletumine toob õnnistuse kogu ühiskonnale. Sellisel juhul sujub kõik, mõistlikku hoolt peetakse nii inimeste kui looduse eest.
Siiski, vaatamata inimese sõnakuulmatusele, on Jumal ustav lepingu Jumal. Ta ei tagane oma lubadustest. Ka Iisraeli rahva juhtis ta rasketest perioodidest läbi.

Käsud on kingitus, mitte ahelad. Sõnakuulelikkus toob õnnistuse.

Selle kommentaari autor: APÜ