Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Katsu ennast läbi

Reede, 9. Märts 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3. Ms. 26: 1-46

Tõotused sõnakuulelikele
1Te ei tohi enestele teha ebajumalaid ega nikerdatud kuju, ärge püstitage enestele ühtki sammast ja ärge pange oma maale kummardamiseks kivist kuju, sest mina olen Issand, teie Jumal!
2Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut! Mina olen Issand!3Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi,
4siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja;
5rehepeks kestab teil viinamarjalõikuseni ja viinamarjalõikus kestab külviajani: te saate leiba süüa küllastuseni ja elada oma maal julgesti.
6Ja mina annan maale rahu, te saate magada ja ükski ei hirmuta teid; ma hävitan maalt kurjad metsloomad ja mõõk ei käi üle teie maast.
7Te ajate taga oma vaenlasi ja need langevad teie ees mõõga läbi.
8Viis teie seast ajavad taga sadat ja sada teie seast ajavad taga kümmet tuhandet, ja teie vaenlased langevad teie ees mõõga läbi.
9Ma pöördun teie poole ja teen teid viljakaks, lasen teid saada arvurikkaks ja jõustan oma lepingu teiega.
10Teile jätkub söömiseks vana, mullust vilja ja uudse pärast peate välja viskama mulluse.
11Ma panen oma eluaseme teie keskele ja mu hing ei põlga teid ära.
12Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal, ja teie peate olema mu rahvas.
13Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et te ei oleks enam nende orjad; ma murdsin katki teie ikkepuud ja panin teid käima püstipäi.
Ähvardused sõnakuulmatuile
14Aga kui te ei kuula mind ega tee kõigi nende käskude järgi,
15vaid hülgate mu määrused ja teie hinged põlgavad mu seadlusi, nõnda et te ei tee kõigi mu käskude järgi, vaid tühistate mu lepingu,
16siis teen ka mina teiega sedasama ja saadan teie kallale ootamatu kohkumise, kõhetustõve ja palaviku, mis kustutab silmad ja närib hinge; ja te külvate ilmaaegu oma seemet, sest teie vaenlased söövad selle.
17Ja ma pööran oma palge teie vastu ning teie vaenlane lööb teid; teie vihamehed hakkavad valitsema teie üle ja te põgenete, isegi kui keegi teid taga ei aja.18Ja kui te sellest hoolimata ei kuula mind, siis ma karistan teid veel seitse korda enam teie pattude pärast.
19Ma murran teie ülbe kõrkuse ja teen teie taeva raua ja teie maa vase sarnaseks.
20Siis teie ramm kulub asjata, teie maa ei anna enam saaki ja maa puud ei kanna vilja.

Täna Jumalat andestuse eest, mis sul on Jeesuse läbi. Palveta enesele kuulekat vaimu, et täita Tema tahet.

Tänane kirjalõik võtab kokku Pühaduse Koodeksi osa 3. Moosese raamatus. See sisaldab teistele antiikmaailma seaduslikele dokumentidele sarnast materjali koos nimekirjadega tasudest kuulekuse eest (salmid 1-13) ja karistustest neile, kes rikkusid lepingu tingimusi (salmid 14-39). Jumal igatses õnnistada neid, kes olid ustavad lepingule ning tõotas: “Ma saadan teile vihma/ tagan rahu/ panen oma eluaseme teie keskele" (salmid 4, 6, 11). Seadused, mis Ta andis, olid selleks, et võimaldada neil elada rahulikku, tulemuslikku, õnnelikku elu. Ometigi need, kes põlgasid ära Tema tahte, pidid aru andma. Ta hoiatab viis korda: “Kui te mind ei kuula... ma karistan teid” (salmid 14, 18, 21, 23, 27). Ometigi ka neile, kes on väärt hukkumist, on näidatud Jumala ülevoolavat suuremeelsust Tema lubadusega, et peale kohtumõistmist taastab Ta suhte nendega kui nad tulevad Tema juurde alandliku ülestunnistusega (salmid 40-46).
Jumal ei ole liialt leebe lapsevanem. Tema distsipliin Iisraeli vaenulikkuse suhtes Tema vastu ei olnud leevendamata viha tulemus, vaid oli teostatud pidades silmas nende heaolu. Tema südamesoov oli olla lepitatud oma lepingurahvaga (Heb. 12:10). Meie, kes elame Jumala armu all uue lepingu ajal ning tunneme Kristuse andestust ja Tema-poolset puhastamist, oleme Issanda ees vastutavad oma tegude eest. Sõnakuulelikkusel on oma tasud, samal ajal kui sõnakuulmatus jõuab sageli Tema distsipliini alla (Ilm. 2-3; 2. Kor. 5:10). Andestus ei tule kergelt. Jeesus maksis hinna meie patu eest, kuid me peame tõetruult tunnistama oma läbikukkumisi ning otsima taastamist ja lepitust oma igapäevases suhtes Temaga.
Apartheidi-järgses Lõuna-Aafrikas tunnistati, et kurjus ja selle tagajärjed ei kao lihtsalt minema. Pattu peab tunnistama ning tõde peab saama rajatud. Rahvas oleks võinud lõpetada veresaunas, kuid rajati Tõe ja Lepituse Komisjon selleks, et pakkuda õigeksmõistvat ja seaduslikku puutumatust neile, kes tunnistasid oma süüd. Leppimine tehti võimalikuks, kuna süüdiolevad tehti seaduse silmis õigeteks.

Kas sul on mõningaid kokkuvarisenud suhteid, milles igatsed saada lepitatud oma sõbra või sugulasega? Oma vigade tunnistamine Jumalale ja teistele on sageli esimene samm taastamise, tervendamise või andestuse poole liikumisel.

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson