Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vaata üles ja ela

Kolmapäev, 2. Mai 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 21: 1-9

Esimene võit kaananlaste üle
1Kui Aradi kuningas, kaananlane, kes elas Lõunamaal, kuulis, et Iisrael tuli Atarimi teed mööda, siis ta sõdis Iisraeli vastu ja võttis neilt vange.
2Siis Iisrael andis Issandale tõotuse, öeldes: "Kui sa tõesti annad selle rahva minu kätte, siis ma hävitan nende linnad sootuks."
3Ja Issand kuulis Iisraeli häält ja loovutas kaananlased ning nad hävitasid need ja nende linnad sootuks. Ja sellele paigale pandi nimeks Horma.
Vaskmadu
4Hoori mäe juurest läksid nad ära Kõrkjamere teed mööda, et minna ümber Edomimaa; aga rahvas tüdines teekonnal.
5Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele: "Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema? Sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu."
6Siis Issand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast.
7Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid: "Me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Issandat, et ta võtaks meilt ära need maod!" Ja Mooses palvetas rahva eest.
8Ja Issand ütles Moosesele: "Tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab!"
9Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama.

“Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind! Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid.” (Ps 51:14-15)

Kaks pöördepunkti märgivad neid erilisi etappe rahva kõrberännakus kus nad oleks võinud ületada Jordani jõe ( 22:1). Kõigepealt siis kui kaananlased neid ilma hoiatamata ründasid, pöördusid nad pühendumise ja üleandmise palves Jumala poole (s 2) See on oluline vaimulik võit: rahvas parandab meelt mässamisest mis 40 aastat tagasi tõi neile kaasa kibeda lüüasaamise ning nad annavad võidusaamise kohale sama nime “Horma” see tähendab “hävitust” (14:44,45).
Teine pöördepunkt tuleb siis kui esile tahab kerkida rahva vana patt - nurisemine. Seekord aga isegi kui nad räägivad “Jumala ja Moosese vastu”, tuleb Jumala kiire ja kohutav karistus - ning selgelt Jumala enese käest. Rahvas teab nüüd, et peab seisma Jumala kohtumõistmise ees - ainult tema saab neid päästa, ja seda ta ka teeb kasutades vaskmadu (s 8,9). Vaskmadu säilitati rahvusliku aardena kuni Hiskija valitsemiseni ning selleks ajaks oli maost saanud ebajumal - ühtlasi ka meenutus veel saabuvatest komistustest Iisraeli pikal teel.
Jeesus rääkis Nikodeemosele just selles sündmusest: nii nagu Mooses kõrbes mao ülendas, samal kombel ülendatakse ka Inimese Poeg, et igaüks kes temasse usub saaks igavese elu (Jh 3:14)
Nii võivad mõnes mõttes nood pöördepunktid olla illustratsioonid pöördumisest, kui me pöörame ära hävitusest ning patust et vaadata andestust paludes om Päästjale, kes on üles tõstetud meie jaoks. Aga samas räägivad need ka iga kristlase jätkuvast vajadusest pöörata tagasi Jumala poole. Kõikvõimalikud rünnakud - ebaõnnestumised, patud millega me ikka ja jälle komistame; - need võivad meid ära kurnata. Selles Taaveti psalmis leiame just tagasipöördumise klassikalise vajaduse väljenduse - kui Taavet pöördub ära sügavast ahastusest ning süürundest, et leida uus lootus ja eesmärk.

Kui tunned end lüüasaanuna, võta Psalm 51, meenuta, mida Taavet oli teinud ning kasuta seda psalmi oma meditatsiooni alusena. Kui vaja võta abiks sõber, kellega saad olla täiesti aus.

Selle kommentaari autor: Margret Killingray